Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Brüssel, 12. oktoober 2010

Komisjon soovib, et rohkem ülikoole pakuks tõlkijakoolitust

Euroopa Komisjon soovib õhutada senisest rohkem Euroopa ülikoole pakkuma kvaliteetset tõlkijakoolitust üliõpilastele, kes soovivad saada tõlkijaks. Selle raames laiendab komisjon Euroopa tõlkemagistri ülikoolivõrgustikku, mis loodi möödunud aastal, kuna nõuetekohase kvalifikatsiooniga tõlkijate puudus tööturul üha suureneb. Lisaks sellele, et Euroopa tõlkemagistri koolitus kujutab endast võrgustikku, tähendab see ka tunnustatud kvaliteeti. Praeguseks on 34 Euroopa ülikooli edukalt taotlenud võrgustikuga liitumist (nimekirjaga tutvumiseks vt linki allpool). Euroopa tõlkemagistri kvaliteedimärki kasutada soovivate ülikoolide koolituskursusi hindavad tõlkeeksperdid, kellest enamik on olemasoleva võrgustiku liikmed. Euroopa tõlkemagistri võrgustiku esindajate aastakonverents toimub 11.–13. oktoobrini Brüsselis.

„Paljudes riikides saab tõlkijana töötada igaüks, ilma et oleks tagatud kutseline pädevus. Euroopa tõlkemagistri koolituse pikaajaline eesmärk on tõsta tõlkijakoolituse taset ning üldtunnustatud parim tee selleni on Euroopa tõlkemagistri koolituse kvaliteedimärga kursus,” selgitas Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Komisjon käivitas Euroopa tõlkemagistri koolituse projekti peamiselt kahel põhjusel: kogu maailmas kiirelt suurenev nõudlus kõrgetasemeliste keeleteenuste järele ja ELi ametlike keelte arvu kahekordistumine üheteistkümnelt kahekümne kolmele aastatel 2004–2007.

Nõudlus tõlketeenuste järele on kogu maailmas järsult suurenenud. Euroopa Liidu keelesektorit käsitleva uuringu1 kohaselt ennustatakse järgmisteks aastateks selle praeguse käibe vähemalt kümneprotsendilist kasvu aastas ning selle majandusharu väärtuseks hinnatakse 2015. aastaks kuni 20 miljardit.

Keelesektor hõlmab kirjalikku ja suulist tõlget, subtiitritega varustamist, dubleerimist ning tõlke kohandamist kohalikele erivajadustele. Oskused, mida tõlkija vajab kaasaegsel tööturul, ei ole pelgalt lingvistilist laadi. Euroopa tõlkemagistri koolituse projektis võetakse arvesse, et tõlkijatel läheb vaja ka teadmisi ettevõtluse, projektijuhtimise ja läbirääkimiste kohta. Paljud ülikoolid õpetavad praegu tõlkeüliõpilastele lisaks tõlkimisele näiteks ka seda, kuidas juhtida ettevõtet.

Euroopa Liidus pakub peaaegu 250 ülikooli ja kõrgkooli kursusi tulevastele tõlkijatele.

Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat pakub Euroopa tõlkemagistri koolituse võrgustikule haldustuge ja toimib pidepunktina teabe ja heade tavade vahetamisel. Komisjon on eraldanud 2010. aastal ligikaudu 300 000 eurot haldustoetusega seotud kulude katmiseks ja võrgustiku aastakonverentsiks. Komisjon ei anna otsest rahalist toetust koolituskursustele ega üliõpilastele.

Lisateave:

Euroopa kirjaliku tõlke magistriõppe võrgustikuga liitunud ülikoolid:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Konkursikutse Euroopa kirjaliku tõlke magistriõppe võrgustikuga liitumiseks:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Euroopa tõlkemagistri projekt:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Kirjaliku tõlke peadirektoraat: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Komisjoni uuring ELi keelesektori kohta http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar