Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Bruxelles, den 12. oktober 2010

Kommissionen ser gerne, at flere universiteter og højere læreanstalter tilbyder en oversætter­uddannelse

Europa-Kommissionen har taget et nyt initiativ for at få flere europæiske universiteter og højere læreanstalter til at tilbyde højkvalitetsuddannelser til studerende, som ønsker at uddanne sig til oversætter. Som led i dette initiativ er Kommissionen i færd med at udvide sit EMT-universitetsnetværk (EMT: europæisk master i oversættelse), som blev oprettet sidste år som reaktion på den stadig større mangel på ordentligt uddannede oversættere på jobmarkedet. Ud over at være et netværk er EMT et anerkendt kvalitetsmærke. Hidtil er 34 europæiske universiteter og højere læreanstalter blevet medlem af netværket (se linket nedenfor for en medlemsliste). Universiteter og højere læreanstalter, der ønsker at benytte EMT-mærket, får deres uddannelser vurderet af oversættelseseksperter, som i de fleste tilfælde er medlem af det eksisterende netværk. EMT-netværket mødes til sin årlige konference i Bruxelles den 11.-13. oktober.

"I mange lande kan enhver kalde sig oversætter uden at yde nogen som helst garanti for, at de har de fornødne kvalifikationer. Det langsigtede mål for EMT-projektet er at højne standarden inden for oversætteruddannelse; en uddannelse, der har EMT-mærket, anerkendes som værende en af de bedste på området", udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Kommissionen lancerede EMT-projektet primært som reaktion på to problemer: en kraftigt stigende efterspørgsel efter sprogtjenester på højt niveau på verdensplan og fordoblingen i antallet af officielle EU-sprog fra 11 til 23 mellem 2004 og 2007.

Efterspørgslen efter oversættelsestjenester er i kraftig stigning på verdensplan. Ifølge en undersøgelse fra 2009 om sprogindustrien i EU1 forventes dens aktuelle omsætning at stige med mindst 10 % på årsbasis over de næste par år, og det skønnes, at sprogindustrien vil have en værdi på op til 20 mia. EUR i 2015.

Sprogindustrien omfatter oversættelse, tolkning, tekstning, eftersynkronisering og lokalisering (tilpasning af oversættelser til konkrete lokale behov). De færdigheder, som en oversætter har brug for på det moderne jobmarked, omfatter i stadig stigende grad mere end rent sproglige evner. Under EMT-projektet anerkendes det, at de også skal have iværksætter-, projektledelses- og forhandlingsevner. Ud over at undervise i oversættelse underviser mange universiteter og højere læreanstalter f.eks. nu oversætterstuderende i, hvordan de skal drive en virksomhed.

Der er på nuværende tidspunkt næsten 250 universiteter og højere læreanstalter i EU, der tilbyder en oversætteruddannelse.

Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse yder EMT-netværket administrativ bistand og fungerer som et center for informationsudveksling og udveksling af bedste praksis. Kommissionen har bevilget ca. 300 000 EUR til dækning af udgifterne til sin administrative bistand og netværkets årlige konference i 2010. Den yder ikke direkte finansiel støtte til uddannelserne eller de studerende.

Yderligere oplysninger:

Universiteter og højere læreanstalter i EMT-netværket:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Indkaldelse af ansøgninger til EMT-netværket:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projektet "europæisk master i oversættelse":

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Generaldirektoratet for Oversættelse: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

En kommissionsundersøgelse af sprogindustrien i EU http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar