Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

V Bruselu dne 12. října 2010

Komise si přeje, aby překladatelské studijní programy nabízelo více univerzit

Evropská komise se stále více zasazuje o to, aby více evropských univerzit nabízelo kvalitní obory studentům, kteří chtějí pracovat jako překladatelé. V této souvislosti rozšiřuje svou univerzitní síť evropského magisterského programu v oboru překladatelství (EMT), jejímž vytvořením v loňském roce reagovala na skutečnost, že na trhu práce chybí stále více vysoce kvalifikovaných překladatelů. EMT je sítí vysokých škol a také uznávanou značkou kvality. Členství v ní doposud získalo 34 evropských univerzit (jejich seznam je obsažen v níže uvedeném odkazu). Univerzity usilující o získání značky EMT nechají své studijní programy posoudit skupinou odborníků v oboru překladatelství, z nichž většina v EMT působí. Ve dnech 11. až 13. října se v Bruselu koná každoroční konference sítě EMT.

„V mnoha zemích může kdokoli pracovat jako překladatel, aniž by poskytl jakoukoli záruku odborné způsobilosti. Dlouhodobým cílem projektu EMT je zvýšit úroveň studijních programů v oboru překladatelství. Program s označením EMT platí za jeden z nejlepších v oboru", vysvětluje Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Podnětem pro vytvoření projektu EMT byly pro Komisi dvě klíčové skutečnosti: rychle rostoucí celosvětová poptávka po kvalitních jazykových službách a zdvojnásobení počtu úředních jazyků EU z 11 na 23 během let 2004–2007.

Po celém světě prudce vzrůstá poptávka po překladatelských službách. Podle studie z roku 2009, která se týká odvětví jazykových služeb v Evropské unii1 , se má obrat dosahovaný v současné době tímto odvětvím zvyšovat po několik následujících let, a to každý rok nejméně o 10 %. Odhaduje se, že do roku 2015 bude mít odvětví hodnotu až 20 miliard eur.

Odvětví jazykových služeb zahrnuje překlady, tlumočení, vytváření titulků, dabování a lokalizaci (úpravu překladu podle specifických místních potřeb). Schopnosti vyžadované po překladatelích působících v podmínkách dnešního pracovního trhu se rozhodně neomezují jen na jazykové znalosti. V kontextu projektu EMT se počítá s tím, že překladatelé musí mít znalosti v oblasti podnikání, řízení projektů a vyjednávání. Na mnoha univerzitách se tak dnes kromě toho, jak překládat, vyučuje třeba i to, jak podnikat.

V současné době nabízí studijní programy pro budoucí překladatele téměř 250 univerzit a jiných vysokoškolských institucí v Evropské unii.

Generální ředitelství Komise pro překlady poskytuje síti EMT administrativní podporu a funguje jako prostředník pro výměnu informací a osvědčených postupů. Komise vyčlenila přibližně 300 000 eur na pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním administrativní podpory a s uspořádáním konference sítě v roce 2010. Finanční prostředky, které poskytuje, nejsou určeny na přímou podporu studijních programů či studentů.

Další informace:

Seznam univerzit patřících do sítě EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Výzva k podání přihlášek do sítě EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projekt evropského magisterského programu v oboru překladatelství (EMT):

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Generální ředitelství pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Studie Komise o odvětví jazykových služeb v EU http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm.


Side Bar