Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Bryssel den 12 oktober 2010

De europeiska konsumentcentrumen – fem år i konsumenternas tjänst

Har du någonsin beställt något på nätet, betalat för varorna men aldrig fått dem? Då kan det europeiska konsumentcentrumet hjälpa dig. Mellan 2005 och 2009 behandlade nätverket för europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) närmare 270 000 ärenden åt konsumenter i EU som vänt sig till dem för att få råd om handel över gränserna, enligt ECC-Nets femårsrapport som Europeiska kommissionen offentliggjort idag. Antalet ärenden har ökat konstant, från ca 43 000 under 2005 till över 60 000 under 2009. Under 2008 uppgick värdet av alla uppgörelser i godo med näringsidkarna (ersättningar och kompensation till konsumenterna) till 3,5 miljoner euro. Europeiska kommissionen och EU-länderna samfinansierar ECC-Net, där konsumenterna kan få gratis juridisk rådgivning och hjälp i alla EU-länder samt Norge och Island. Näthandeln är fortfarande det område som får flest klagomål från konsumenterna när de handlar över gränserna: över hälften (55,9 %) av alla klagomål 2009 gällde köp på nätet.

– De europeiska konsumentcentrumen är ett viktigt skyddsnät för konsumenterna i EU som vill dra nytta av de möjligheter som den inre marknaden ger dem och söker efter mer prisvärda varor och ett större utbud utomlands. Tack vare detta unika nätverk kan konsumenten effektivt och kostnadsfritt få hjälp i sitt hemland och på det egna språket, oberoende av var i EU problemet har uppstått. När folk frågar vad EU rent konkret gör för konsumenterna är ECC-Nets arbete ett utomordentligt gott exempel, sa John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik, i sitt anförande till cheferna för de europeiska konsumentcentrumen när rapporten släpptes tidigare idag.

Nätverket av europeiska konsumentcentrum

En tjeckisk konsument beställde flera cd-skivor från en dansk affär på nätet och betalade med kreditkort, men fick aldrig varorna. Försäljaren lovade att skicka varorna inom en vecka, därefter inom två veckor, och sa sedan att det skulle ta längre tid. Konsumenten bad att få sina pengar tillbaka, men fick inget svar. Konsumenten kontaktade då det tjeckiska konsumentcentrumet i ECC-Net, som bad sina danska nätverkspartner om hjälp. Efter att ha kontaktats av det danska konsumentcentrumet betalade försäljaren tillbaka hela beloppet.

Detta är ett typiskt exempel på de klagomål som handläggs dagligen av nätverket, som består av 29 europeiska konsumentcentrum. Konsumentcentrumen finns i alla EU-länder, plus Norge och Island. De ger kostnadsfri upplysning och rådgivning till konsumenter som handlar över gränserna och hjälper till med deras klagomål när något går på tok.

De europeiska konsumentcentrumen lyckas ofta få till stånd uppgörelser i godo (48 % av alla klagomål 2009). Om det inte är möjligt att göra upp i godo förs klagomålet i regel vidare till andra instanser, t.ex. organ för alternativ tvistlösning (som Allmänna reklamationsnämnden i Sverige), eller i sista hand till domstol. De europeiska konsumentcentrumen går också ut med information i förebyggande syfte, t.ex. goda råd och faktablad till konsumenterna i frågor som berör många, t.ex. om att hyra bil i ett annat EU-land. En annan av nätverkets skapelser är webbverktyget ”Howard”, som kan vara till hjälp när man handlar på nätet. Det hjälper kunderna att undvika nätbedragare och ger dem råd om näthandel.

Nätverkets femårsrapport (2005–2009) i stora drag

  • Under 2009 gällde mer än hälften (55,9 %) av alla klagomål som kom in till de europeiska konsumentcentrumen handel på nätet. I övrigt kontaktades centrumen främst för upplysningar och råd.

  • De flesta klagomålen gällde transporter (30,6 % av alla klagomål 2009), kultur och fritid (26,2 %) samt restauranger och boende (13,3 %).

  • Bland klagomålen på transporttjänster gällde mer än tre av fyra (75,6 %) flygtransporter, t.ex. ersättning och kompensation för inställda flyg eller borttappat bagage.

  • De som vänder sig till konsumentcentrumen har oftast problem med kvaliteten på eller beskrivningen av själva varan eller tjänsten (29 % under 2009), leveransen (21 %), t.ex. att leveransen försenats eller uteblivit, samt avtalsvillkoren (18 %), t.ex. vilka regler som gäller för att häva köpet.

  • Det kommer in allt färre klagomål på otillbörliga affärsmetoder och försäljningsmetoder.

Rapporten lades igår fram för ledamöterna i Europaparlamentet vid en särskild utställning om ECC-Net i Bryssel.

Mer information om de europeiska konsumentcentrumen och hela femårsrapporten samt diverse råd om näthandel finns på

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://se.theshoppingassistant.com/


Side Bar