Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

V Bruseli 12. októbra 2010

Európske spotrebiteľské centrá – 5 rokov v službách európskych spotrebiteľov

Objednali ste si už niekedy tovar cez internet, zaplatili zaň a nikdy ho nedostali? V takom prípade môže byť pre vás európske spotrebiteľské centrum užitočné. Podľa správy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia pri príležitosti 5. výročia siete európskych spotrebiteľských centier (ďalej len „sieť ESC“) kontaktovalo sieť ESC v rokoch 2005 až 2009 takmer 270 000 spotrebiteľov EÚ, ktorí sa na centrá obrátili so žiadosťou o radu alebo pomoc v súvislosti s cezhraničnými nákupmi. Počet žiadostí za rok stále rástol, od približne 43 000 v roku 2005 po vyše 60 000 v roku 2009. Ročná hodnota priateľských urovnaní sťažností s obchodníkmi (vo forme úhrad pre spotrebiteľov a ich odškodnenia) dosiahla v roku 2008 výšku 3,5 milióna EUR. Sieť ESC, ktorú spolufinancujú členské štáty a Európska komisia, ponúka spotrebiteľom v každej krajine EÚ, ako aj v Nórsku a na Islande, bezplatné právne poradenstvo a pomoc. Elektronické nákupy sú i naďalej hlavným zdrojom sťažností cezhraničných spotrebiteľov: v roku 2009 predstavovali viac ako polovicu (55,9 %) všetkých prijatých sťažností.

John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, dnes v prejave pre riaditeľov ESC pri príležitosti zverejnenia správy uviedol: „Európske spotrebiteľské centrá poskytujú dôležitú záchrannú sieť pre spotrebiteľov EÚ, ktorí chcú využiť príležitosti, ktoré im poskytuje vnútorný trh, a hľadajú za hranicami lepšiu hodnotu a väčší výber. Vďaka tejto jedinečnej sieti môžu dostať účinnú a bezplatnú pomoc vo svojej vlastnej krajine a vo svojom vlastnom jazyku nezávisle od toho, kde inde v EÚ mali problém.“ Na záver komisár dodal: „Keď sa ľudia pýtajú, čo konkrétne robí EÚ pre spotrebiteľov, prácu siete ESC možno hrdo uviesť ako ukážkový príklad“.

Sieť európskych spotrebiteľských centier

Český spotrebiteľ si objednal niekoľko CD v dánskom internetovom obchode, zaplatil kreditnou kartou, ale tovar nikdy nedostal. Obchodník sľúbil poslať tovar do týždňa, potom do dvoch týždňov a napokon povedal, že dodávka potrvá dlhšie. Spotrebiteľ požiadal o vrátenie peňazí, odpoveď však nedostal. Spotrebiteľ sa spojil s českým ESC, ktoré požiadalo svojich dánskych partnerov o pomoc. Obchodník po tom, čo ho oslovilo dánske ESC, uhradil sumu v plnej výške.

Uvedený prípad je príkladom typickej sťažnosti, akou sa sieť 29-tich európskych spotrebiteľských centier zaoberá dennodenne. ESC existujú v každej krajine EÚ, ako aj v Nórsku a na Islande. Občanom kupujúcim za hranicami poskytujú bezplatné informácie a poradenstvo, a ak niečo nie je v poriadku, aj pomoc so sťažnosťami.

ESC pravidelne dosahujú priateľské urovnania sťažností (48 % v roku 2009). Ak nie je možné žiadne priateľské urovnanie, sťažnosť sa obyčajne postúpi iným orgánom, ako sú napríklad orgány alternatívneho riešenia sporov (alternative dispute resolution, ADR) alebo vnútroštátne orgány presadzovania práva. ESC takisto aktívne šíria informácie vrátane tipov a informačných materiálov pre spotrebiteľov týkajúcich sa obľúbených tém, ako napríklad prenájom auta v inej krajine EÚ. Ďalším produktom spolupráce ESC je „Howard“ – sprievodca internetovým nákupom: webový nástroj, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom nakupujúcim cez internet vyhnúť sa podvodníkom a poradiť im pri nákupe cez internet.

Správa o piatich rokoch činnosti ESC (2005 – 2009): hlavné závery

  • V roku 2009 sa viac ako polovica sťažností (55,9 %), ktoré dostali ESC, týkala operácií cez internet. Ostatné žiadosti boli informačného a poradenského charakteru.

  • Odvetvia, na ktoré sa klienti ESC najviac sťažovali boli: doprava (30,6 % sťažností v roku 2009), rekreácia a kultúra (26,2 %), ako aj reštaurácie a ubytovanie (13,3 %).

  • Viac ako tri zo štyroch sťažností na dopravné služby (75,6 %) sa týkali leteckej dopravy, napr. úhrady a odškodnenia za zrušený let alebo stratenú batožinu.

  • Problémy uvedené klientmi ESC sa týkali hlavne: kvality a charakteristík tovaru a samotných služieb (29 % v roku 2009), ich poskytovania (21 %), ako napr. neposkytnutie alebo neskoré poskytnutie podmienok zmluvy (18 %), napr. podmienok týkajúcich sa ukončenia zmluvy.

  • Zaznamenal sa pokles sťažností na nekalé obchodné praktiky a techniky predaja.

Správa bola včera predložená členom Európskeho parlamentu na osobitnej výstave siete ESC v Bruseli.

Viac informácií o ESC vrátane celého znenia správy o 5 rokoch ich činnosti:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar