Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Bruksela, dnia 12 października 2010 r.

Europejskie Centra Konsumenckie – 5 lat w służbie europejskich konsumentów

Zdarza się czasem, że kupimy coś przez internet, zapłacimy i…nie otrzymamy zakupionego produktu. W takim przypadku z pomocą może przyjść Europejskie Centrum Konsumenckie. Wedle sprawozdania z pięcioletniej działalności Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), opublikowanego dziś przez Komisję Europejską, od roku 2005 do 2009 Sieć otrzymała niemal 270 000 zgłoszeń od europejskich konsumentów z prośbą o poradę lub pomoc w zakupach za granicą. Liczba zgłoszeń otrzymywanych rocznie stale rosła, od 43 000 w 2005 r. do ponad 60 000 w 2009 r. Roczna wartość skarg rozpatrzonych polubownie, odpowiadająca zwrotom pieniędzy i odszkodowaniom dla konsumentów, wyniosła w 2008 r. 3,5 mln euro. Sieć ECC, która oferuje konsumentom bezpłatne porady prawne i pomoc we wszystkich państwach UE, a także Norwegii i Islandii, jest współfinansowana przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie UE. Większość skarg konsumentów transgranicznych dotyczy zakupów przez internet: w 2009 r. ten rodzaj zakupów był przedmiotem ponad połowy (55,9%) otrzymanych skarg.

W dzisiejszym przemówieniu z okazji publikacji sprawozdania, skierowanym do dyrektorów ECC, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, powiedział: „Europejskie Centra Konsumenckie dają poczucie bezpieczeństwa europejskim konsumentom, którzy korzystają z możliwości rynku wewnętrznego i poszukują produktów po korzystniejszych cenach oraz większego wyboru za granicą. Dzięki tej wyjątkowej sieci mogą oni liczyć na skuteczną i bezpłatną pomoc w kraju i języku ojczystym, niezależnie od tego, gdzie w UE napotkali problemy. Tak więc jeśli ktoś nas zapyta, co konkretnie UE robi dla konsumentów, możemy śmiało przytoczyć działalność ECC-Net.”

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Konsument z Czech zamówił płyty kompaktowe z duńskiego sklepu internetowego i zapłacił za nie kartą kredytową. Płyty jednak nie nadeszły. Sklep zobowiązał się do wysyłki w ciągu tygodnia, jednak później wydłużył czas oczekiwania do dwóch tygodni, po czym oznajmił, że wysyłka zajmie więcej czasu. Konsument zażądał zwrotu pieniędzy, ale nie otrzymał odpowiedzi. Skontaktował się więc z czeskim ECC, które z kolei poprosiło swoich duńskich partnerów o pomoc. Po interwencji duńskiego ECC sklep dokonał pełnego zwrotu wartości zakupu.

Powyższa sytuacja jest przykładem skarg, jakie trafiają na co dzień do sieci 29 Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra te działają w każdym państwie UE oraz w Norwegii i Islandii. Udzielają one bezpłatnej informacji i porad osobom dokonującym zakupów za granicą i pomagają im złożyć skargę w przypadków problemów.

Pracownicy ECC regularnie doprowadzają do polubownego rozpatrzenia skargi (48 % w 2009 r.). Jeżeli taka forma załatwienia sprawy nie jest możliwa, skarga trafia najczęściej do innych organów, np. tych stosujących alternatywne metody rozwiązywania sporów lub do krajowych organów egzekucyjnych. ECC rozpowszechniają również informacje, w tym porady i broszury na tematy interesujące konsumentów, takie jak wynajem samochodu w innym państwie członkowskim. Owocem współpracy ECC jest też aplikacja internetowa o nazwie „Howard the online shopping assistant” (Howard - doradca ds. zakupów w internecie), dzięki której klienci internetowi mogą ustrzec się nieuczciwych sprzedawców i otrzymać porady na temat zakupów przez internet.

Główne ustalenia sprawozdania z pięcioletniej działalności ECC (2005-2009):

  • w 2009 r. zakupy w internecie były przedmiotem ponad połowy (55,9%) skarg otrzymanych przez ECC. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły próśb o informacje i porady;

  • branże, których dotyczyła większość skarg, to: transport (30,6% skarg w 2009 r.), kultura i rekreacja (26,2%) oraz usługi gastronomiczne i hotelarskie (13,3%);

  • ponad trzy czwarte (75,6%) skarg z branży transportowej dotyczyło przewozu lotniczego, np. zwrotów pieniędzy i odszkodowań za odwołane loty lub zagubiony bagaż;

  • istotą skarg składanych przez klientów ECC była najczęściej: jakość lub właściwości produktów i usług (29% w 2009 r.), problemy z dostawą (21%), takie jak niedostarczenie lub opóźnienie, oraz warunki umowy (18%), np. te dotyczące jej rozwiązania;

  • zaobserwowano spadek liczby skarg na nieuczciwe praktyki handlowe i metody sprzedaży.

Sprawozdanie zostało zaprezentowane wczoraj posłom do Parlamentu Europejskiego na specjalnej wystawie poświęconej ECC-Net w Brukseli.

Dodatkowe informacje o ECC, w tym pełna wersja sprawozdania z pięcioletniej działalności ECC oraz prezentacja aplikacji „Howard’ the online shopping assistant”, dostępne są pod następującym adresami:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar