Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Briselē, 2010. gada 12. oktobrī

Eiropas Patērētāju centri darbojas Eiropas patērētāju labā jau piecus gadus

Vai jums ir gadījies nesaņemt tiešsaistē pasūtītu un apmaksātu preci? Tad Eiropas Patērētāju centrs var jums palīdzēt. Kā vēsta Eiropas Komisijas šodien publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbības gadiem, laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam Eiropas Patērētāju centru tīklā (ECC-Net) izskatīti gandrīz 270 000 jautājumu no ES patērētājiem, kuri bija vērsušies pēc palīdzības vai padoma par pārrobežu iepirkšanos. Gadā izskatīto jautājumu skaits pastāvīgi pieaudzis no aptuveni 43 000 jautājumiem 2005. gadā līdz vairāk nekā 60 000 jautājumiem 2009. gadā. Mierīgā ceļā atrisinātu sūdzību par tirgotājiem (izmaksu atlīdzināšana un kompensācija patērētājiem) gada vērtība 2008. gadā sasniedza 3,5 miljonus eiro. Eiropas Komisija un dalībvalstis līdzfinansē ECC-Net, kas patērētājiem piedāvā bezmaksas juridiskas konsultācijas un palīdzību visās ES valstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. Pirkumi tiešsaistē joprojām ir pārrobežu patērētāju galvenais sūdzību avots: vairāk nekā puse (55,9 %) sūdzību 2009. gadā bija par tiem.

Šodien saistībā ar paziņojuma laišanu klajā, ES veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli uzrunāja ECC vadītājus: “Eiropas Patērētāju centri nodrošina būtisku drošības tīklu ES patērētājiem, kuri vēlas izmantot iekšējā tirgus piedāvātās iespējas, meklējot labākus piedāvājumus un plašāku izvēli pāri robežām. Pateicoties šim unikālajam tīklam, viņi var saņemt efektīvu bezmaksas atbalstu savā valstī un savā valodā, neatkarīgi no tā, kurā ES valstī viņi saskārušies ar problēmām.” Noslēgumā viņš piebilda: “Kad cilvēki jautā, ko tieši ES dara patērētāju labā, kā pirmo noteikti var minēt ECC-Net darbu.”

Eiropas Patērētāju centru tīkls

Kāds Čehijas patērētājs pasūtīja vairākus kompaktdiskus interneta veikalā Dānijā, samaksāja ar kredītkarti, taču preci tā arī nesaņēma. Tirgotājs apsolīja atsūtīt preci nedēļas laikā, pēc tam divu nedēļu laikā, un visbeidzot teica, ka piegādei vajadzīgs ilgāks laiks. Patērētājs pieprasīja atpakaļ naudu, taču atbildi nesaņēma. Viņš vērsās Čehijas ECC, kas savukārt lūdza savu Dānijas partneru palīdzību. Pēc Dānijas ECC pieprasījuma tirgotājs pilnībā atlīdzināja patērētāja samaksāto summu.

Šis ir tipiskas sūdzības piemērs, ar kādām ikdienā strādā Eiropas Patērētāju centru tīklā iesaistītie 29 centri. ECC ir izveidoti visās ES valstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. Tie sniedz bezmaksas informāciju un padomu iedzīvotājiem, kas iepērkas pāri robežām, un palīdz ar sūdzībām, ja rodas sarežģījumi.

ECC regulāri atrisina sūdzības mierīgā ceļā (2009. gadā – 48 %). Kad nav iespējams vienoties mierīgā ceļā, sūdzību parasti nosūta citām struktūrām, piemēram, alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūrām (ADR) vai valsts tiesībsargājošām iestādēm. ECC arī aktīvi izplata informāciju, tostarp patērētajiem paredzētus ieteikumus un faktu lapas par populāriem tematiem, piemēram, par auto nomu citās ES valstīs. Cits ECC kopīga darba rezultāts ir iepirkšanās tiešsaistē palīgs “Howard”: tīmekļa rīks, kas patērētājiem palīdz izvairīties no tādiem interneta tirgoņiem, kas nodarbojas ar krāpšanu, un saņemt padomus par iepirkšanos tiešsaistē.

ECC piecu gadu ziņojums (2005.–2009. gads): galvenie konstatējumi

  • 2009. gadā vairāk nekā puse (55,9 %) visu ECC saņemto sūdzību bija par darījumiem tiešsaistē. Pārējie jautājumi bija par informāciju un padomu.

  • Nozares, par kurām ECC klienti sūdzējās visvairāk, bija šādas: transports (30,6 % sūdzību 2009. gadā), atpūta un kultūra (26,2 %), kā arī ēdināšana un izmitināšana (13,3 %).

  • No sūdzībām par transporta pakalpojumiem vairāk nekā trīs ceturtdaļas (75,6 %) bija par aviotransportu, piemēram, izmaksu atlīdzināšana un kompensācijas par atceltiem lidojumiem vai pazaudētu bagāžu.

  • Problēmas, par kurām informēja ECC klienti, lielākoties attiecās uz preču vai pakalpojumu kvalitāti vai īpašībām (29 % 2009. gadā), to piegādi (21 %), piemēram, nepiegādātas preces vai novēlota piegāde, un līguma noteikumiem (18 %), piemēram, par līguma izbeigšanas nosacījumiem.

  • Mazinājies sūdzību skaits par negodīgu tirdzniecības praksi un pārdošanas metodēm.

Vakar Briselē Eiropas Parlamenta locekļi tika iepazīstināti ar ziņojumu īpašā ECC-Net izstādē.

Sīkāka informācija par ECC un iepirkšanās tiešsaistē palīgu “Howard”, tostarp pilns piecu gadu ziņojuma teksts:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm ,

http://uk.theshoppingassistant.com .


Side Bar