Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Bruyssel 12. lokakuuta 2010

Euroopan kuluttajakeskukset viisi vuotta eurooppalaisten kuluttajien palveluksessa

Ovatko tilaamasi ja maksamasi verkko-ostokset joskus jääneet kokonaan tulematta? Tällaisissa tapauksissa apua voi hakea Euroopan kuluttajakeskuksilta. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto ECC-Net on vuosien 20052009 aikana vastannut lähes 270 000:een EU:n kuluttajilta tulleeseen avunpyyntöön, jotka ovat liittyneet toisesta EU-maasta tehtyihin ostoksiin. Vuotuisten yhteydenottojen määrä on noussut tasaisesti: vuonna 2005 niitä oli 43 000, ja vuonna 2009 ylitettiin jo 60 000:n raja. Kauppiaiden kanssa tehtyjen sovintoratkaisujen (kuluttajille maksettujen palautusten ja korvausten) arvo oli 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2008. Tiedot käyvät ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta ECC-Netin viisivuotisraportista. Komissio ja EU-maat rahoittavat yhdessä tätä verkostoa, joka tarjoaa kuluttajille maksutta oikeudellisia neuvoja ja apua kaikissa EU-maissa, Norjassa ja Islannissa. Rajat ylittävät verkko-ostokset aiheuttavat edelleen eniten ongelmia: yli puolet (55,9 %) kaikista vuonna 2009 tehdyistä valituksista koski niitä.

Euroopan kuluttajakeskukset muodostavat turvaverkon niille EU:n kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja etsiä edullisempia tuotteita ja laajempia valikoimia kotimaansa ulkopuolelta. Verkoston ansiosta kuluttajat voivat saada maksutta tehokasta apua omassa maassaan ja omalla kielellään riippumatta siitä, missä päin EU:ta heillä on ollut ongelmia,” totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli puhuessaan kuluttajakeskusten johtajille raportin julkistamistilaisuudessa aiemmin tänään. ”Kun ihmiset kysyvät, mitä konkreettista EU tekee kuluttajien hyväksi, kuluttajakeskusten verkosto voidaan mainita hyvänä esimerkkinä EU:n toimista.”

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto

Tšekkiläinen kuluttaja tilasi useita CD-levyjä tanskalaisesta verkkokaupasta ja maksoi ostoksensa luottokortilla, mutta ei koskaan saanut tilaamiaan tuotteita. Kauppias lupasi lähettää tuotteet viikon sisällä, sitten kahden viikon kuluessa ja totesi sen jälkeen toimituksen kestävän pitempään. Kuluttaja pyysi rahojaan takaisin, mutta ei saanut vastausta kauppiaalta. Seuraavaksi kuluttaja otti yhteyttä Tšekin kuluttajakeskukseen, joka pyysi apua Tanskan keskukselta. Tanskan keskuksen yhteydenoton jälkeen kauppias palautti asiakkaalle koko kauppasumman.

Tämä on esimerkki tyypillisestä valituksesta, jollaisia Euroopan 29 kuluttajakeskusta käsittelevät päivittäin. Keskuksia on kaikkien EU-maiden lisäksi Norjassa ja Islannissa. Ne tarjoavat maksutta tietoa ja neuvoja kansalaisille, jotka tekevät ostoksia toisesta maasta, ja auttavat näitä valitusten hoitamisessa, jos jokin menee vikaan.

Keskukset saavat usein aikaan sovintoratkaisuja (48 % vuoden 2009 valituksista). Jos sovintoratkaisu ei ole mahdollinen, valitus siirretään yleensä toisen tahon – esimerkiksi vaihtoehtoista riidanratkaisua käsittelevien elinten tai jäsenmaiden lainvalvojien – käsiteltäväksi. Kuluttajakeskukset harjoittavat myös ennakoivaa tiedottamista: ne muun muassa julkaisevat vihjeitä ja tietosivuja kuluttajien kannalta tärkeistä aiheista, esimerkiksi auton vuokraamisesta toisessa EU-maassa. Toinen kuluttajakeskusten yhteisprojekti on verkkokauppa-apuri 'Howard'. Tämä verkossa toimiva apuri auttaa ostosten tekijöitä välttämään petollisia verkkokauppiaita ja antaa apua verkko-ostosten tekemiseen.

Verkoston viisivuotisraportti (2005–2009): tärkeimmät havainnot

  • Vuonna 2009 yli puolet (55,9 %) kaikista kuluttajakeskuksille tulleista valituksista koski verkko-ostoksia. Muissa yhteydenotoissa pyydettiin tietoja tai neuvoja.

  • Sektorit, joista tehtiin eniten valituksia, olivat seuraavat: liikenne (30,6 % valituksista vuonna 2009), vapaa-aika ja kulttuuri (26,2 %) sekä ravintola- ja majoituspalvelut (13,3 %).

  • Liikennepalveluihin liittyvistä valituksista yli kolme neljäsosaa (75,6 %) koski lentoliikennettä, esimerkiksi peruutetuista lennoista tai kadonneista matkatavaroista saatavia korvauksia.

  • Kuluttajakeskusten asiakkaiden raportoimat ongelmat koskivat lähinnä tavaroiden tai palveluiden laatua tai ominaisuuksia (29 % vuonna 2009), tavaroiden tai palveluiden toimitusta (21 %), esimerkiksi toimittamatta jättämistä tai toimituksen myöhästymistä, sekä sopimusehtoja (18 %), esimerkiksi peruutusehtoja.

  • Sopimattomia kaupantekomenettelyitä ja myyntitapoja koskevien valitusten määrä on vähentynyt.

Raportti esiteltiin eilen Euroopan parlamentin jäsenille EEC-Netin erityisnäyttelyssä Brysselissä.

Lisätietoa kuluttajakeskuksista, raportti kokonaisuudessaan ja tietoa verkkokauppa-apuri Howardista:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar