Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Brüssel, 12. oktoober 2010

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused on aidanud Euroopa tarbijaid juba viis aastat

Kes te olete kunagi Internetist kaupa tellinud, selle eest maksnud ja ei ole tellitud asja kätte saanud? Kui jah, siis saab Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus teid aidata. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku viie aasta aruande kohaselt, mille komisjon täna avaldas, pöördus aastatel 2005 – 2009 tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku poole peaaegu 270 000 tarbijat, et saada nõu või abi piiriülesel ostmisel. Pöördumiste arv on aasta-aastalt kasvanud. 2005. aastal tehti umbes 43 000 pöördumist, kuid 2009. aastal juba 60 000. Kaebuste rahumeelsete lahenduste väärtus oli 2008. aastal 3,5 miljonit eurot tagastuste ja kompensatsioonide näol tarbijatele. Kõigis ELi riikides ning Norras ja Islandil tasuta juriidilist nõu ja abi andvat tarbija nõustamiskeskuste võrgustikku kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. Piiriüleste tarbijate jaoks on Internetis ostmine jätkuvalt peamine kaebuste allikas: 2009. aastal moodustasid need üle poole (55,9%) kõigist kaebustest.

Kõneldes nõustamiskeskuste juhatajatega tänasel aruande esitamisel, ütles ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli: „Euroopa tarbija nõustamiskeskused on oluline turvaabinõu ELi tarbijatele, kes tahavad kasutada rahvusvahelise turu pakutavaid võimalusi, otsides teistest riikidest paremat väärtust ja suuremat valikut. Tänu sellele ainulaadsele võrgustikule saavad nad tõhusat tasuta abi oma riigis ja oma keeles, hoolimata sellest, millises ELi liikmesriigis neil probleem tekkis.” Kokkuvõtvalt lausus ta: „Kui küsitakse, et mida teeb EL konkreetselt tarbijate heaks, siis võib peamise näitena uhkusega nimetada tarbija nõustamiskeskuste võrgustikku.”

Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustik

Üks tšehhi tarbija tellis Taani Internetipoest CD-sid, maksis krediitkaardiga, kuid kaupa kätte ei saanud. Müüja lubas kauba saata nädalaga, siis kahe nädalaga ja seejärel ütles, et saatmisega läheb kauem. Ostja palus raha tagastada, kuid ei saanud vastust. Seejärel võttis ostja ühendust Tšehhi nõustamiskeskusega, kes palus abi Taani partneritelt. Pärast Taani nõustamiskeskuse pöördumist maksis müüja kogu raha tagasi.

See on näide tüüpilisest kaebusest, mida 29 Euroopa tarbija nõustamiskeskuse võrgustik iga päev lahendab. Euroopa tarbija nõustamiskeskused on igas ELi liikmesriigis ning lisaks veel Norras ja Islandil. Nõustamiskeskused annavad tasuta teavet ja nõuandeid kodanikele piiriüleste ostude tegemiseks ning aitavad lahendada kaebusi, kui midagi valesti läheb.

Nõustamiskeskuste abil on sageli võimalik kaebusi rahumeelselt lahendada (48% 2009. aastal). Kui rahumeelne lahendus ei ole võimalik, siis suunatakse kaebus edasi teistele asutustele, nagu alternatiivsetele vaidluste lahendamise asutustele või riiklikele täitevasutustele. Nõustamiskeskused levitavad ka teavet, sealhulgas teevad soovitusi ja annavad välja teabelehti tarbijaid peamiselt huvitavate küsimuste kohta, nagu autolaenutus teises ELi liikmesriigis. Nõustamiskeskuste ühise töö teine tulemus on Internetis ostja abiline Howard. See on veebiteenus, mis aitab Internetis ostjatel vältida petistest veebikaupmehi ning saada nõu Internetis ostmisel.

Euroopa tarbija nõustamiskeskuste viie aasta aruanne (2005 – 2009) – peamised järeldused

  • 2009. aastal oli üle poole (55,9%) kõigist nõustamiskeskustele saadetud kaebustest Internetis ostmise kohta. Ülejäänud pöördumised tehti teabe ja nõu saamise eesmärgil.

  • Enamus kaebusi esitati järgmiste valdkondade kohta: transport (30,6% kaebustest 2009. aastal), meelelahutus ja kultuur (26,2%) ning restoranid ja majutus (13,3%).

  • Transporditeenuste kohta esitatud kaebustest oli üle kolme neljandiku kaebustest (75,6%) õhutranspordi kohta, näiteks tagastused ja hüvitised ärajäänud lendude või kaduma läinud pagasi eest.

  • Nõustamisekeskuste klientide peamised probleemid olid järgmised: kauba või teenuse kvaliteet või omadused (29% 2009. aastal), kohaletoimetamine (21%), näiteks kauba mitte kohaletoimetamine või hilinenud kohaletoimetamine, ning lepingu tingimused (18%), näiteks lepingu lõpetamise tingimused.

  • Kaebuste hulk ebaausate kaubandusvõtete või müügitehnikate üle on kahanenud.

Aruanne esitati Euroopa Parlamendi liikmetele eile Brüsselis korraldatud spetsiaalsel Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku näitusel.

Täiendavat teavet tarbija nõustamiskeskuste kohta, sealhulgas viie aasta aruande täieliku teksti ning teavet Internetis ostja abilise Howardi kohta saab aadressidel:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar