Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Bruxelles, den 12. oktober 2010

De europæiske forbrugercentre – 5 år i forbrugernes tjeneste

Har du prøvet at bestille en vare på nettet og betale for den – for så aldrig at modtage den? Så kan de europæiske forbrugercentre hjælpe dig. Mellem 2005 og 2009 behandlede Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net) næsten 270 000 henvendelser fra forbrugere i EU, der havde brug for rådgivning eller hjælp til et køb i et andet EU-land. Det fremgår af en rapport om de første fem år med ECC-Net, som Europa-Kommissionen udgav i dag. Antallet af årlige henvendelser er steget støt fra ca. 43 000 i 2005 til over 60 000 i 2009. Der blev fundet mindelige løsninger på klager over erhvervsdrivende til en værdi af 3,5 mio. EUR i 2008 (i form af tilbagebetalinger og kompensation til forbrugerne). Europa-Kommissionen og medlemsstaterne finansierer ECC-Net i fællesskab. Her kan forbrugerne få gratis juridisk rådgivning og bistand i alle EU-lande samt Norge og Island. De fleste klager fra forbrugere i forbindelse med handel over grænserne drejer sig om køb på nettet: I 2009 udgjorde de over halvdelen (55,9 %) af alle de klager, der blev modtaget.

Ved rapportens udgivelse tidligere i dag holdt EU's kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, John Dalli, en tale for ECC-direktørerne, hvori han sagde: "De europæiske forbrugercentre er et vigtigt sikkerhedsnet for forbrugere i EU, som vil benytte sig af det indre markeds muligheder og kigge hen over grænserne for at få mere for pengene og flere valgmuligheder. Takket være netværket, der er det eneste af sin slags, kan forbrugerne få effektiv hjælp helt gratis i deres eget land og på deres eget sprog – og det uanset hvor i EU, problemet er opstået". Han sluttede således: "Når folk spørger om, hvad EU helt konkret gør for forbrugerne, er ECC-Net et godt eksempel, som vi er stolte over at hive frem."

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre

En tjekkisk forbruger havde bestilt nogle cd'er i en dansk netbutik og betalt dem med kreditkort, men modtog aldrig varerne. Forhandleren lovede at sende varerne inden for en uge. Det blev derefter til to uger, og til sidst sagde forhandleren, at leveringen ville tage længere tid. Forbrugeren bad om at få pengene tilbage, men fik intet svar. Forbrugeren kontaktede det tjekkiske forbrugercenter, som bad forbrugercentret i Danmark (Forbruger Europa) om hjælp. Forhandleren betalte alle pengene tilbage, da Forbruger Europa gik ind i sagen.

Ovenstående er et typisk eksempel på de klager, som de 29 europæiske forbrugercentre behandler hver dag. Der er et forbrugercenter i alle EU-lande samt Norge og Island. De tilbyder gratis information og rådgivning til borgere, der handler over grænserne, og hjælper dem med deres klager, når noget går galt.

Forbrugercentrene når ofte frem til mindelige løsninger på klager (48 % i 2009). Når det ikke kan lade sig gøre, overdrages klagen som regel til en anden instans. Det kan være et alternativt tvistbilæggelsesorgan eller de nationale retshåndhævende myndigheder. Centrene laver også informationskampagner på eget initiativ med gode råd og fakta til forbrugerne om populære emner, som f.eks. at leje en bil i et andet EU-land. Et andet resultat af netværkssamarbejdet er "Howard" – din shoppingassistent på nettet. Det er et interaktivt værktøj, som hjælper netshoppere med at undgå useriøse netbutikker og rådgiver om at handle på nettet.

Femårsrapport om forbrugercentrene (2005-2009): vigtigste resultater

  • I 2009 drejede over halvdelen (55,9 %) af alle klager til de europæiske forbrugercentre sig om køb og salg på nettet. Ellers angik henvendelserne information og rådgivning.

  • Der blev især klaget over følgende sektorer: transport (30,6 % af klagerne i 2009), fritid og kultur (26,2 %) samt restauranter og hoteller m.m. (13,3 %).

  • Over tre fjerdedele af klagerne over transporttjenester (75,6 %) vedrørte flytransport, bl.a. tilbagebetaling og kompensation i tilfælde af aflyste fly og mistet bagage.

  • Problemerne gik hovedsagelig på: varernes og tjenesteydelsernes kvalitet og egenskaber (29 % i 2009), deres levering (21 %), f.eks. manglende eller forsinket levering, og kontraktvilkårene (18 %), f.eks. vedrørende afslutning af en kontrakt.

  • Der blev modtaget færre klager om urimelig handelspraksis og salgsteknik.

Rapporten blev forelagt for Europa-Parlamentets medlemmer i går i forbindelse med en udstilling om ECC-Net i Bruxelles.

Læs mere om de europæiske forbrugercentre og shoppingassistenten Howard og se hele femårsrapporten her:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar