Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1313

Брюксел, 12 октомври 2010 г.

Европейските потребителски центрове ― 5 години в услуга на потребителите

Случвало ли ви се е се да направите поръчка онлайн, да платите и никога да не получите покупката? В такъв случай Европейският потребителски център може да ви бъде от помощ. Според доклада по повод петгодишнината на мрежата от европейски потребителски центрове (ECC-Net), публикуван днес от Европейската комисия, в периода между 2005 и 2009 г. в близо 270 000 случая потребители от ЕС са се обръщали към мрежата за съвет или помощ във връзка с трансграничното пазаруване. Годишно броят на контактите е нараствал постоянно, като от приблизително 43 000 през 2005 г. е надхвърлил 60 000 през 2009 г. Годишният размер на общата сума (възстановяване на суми и обезщетения за потребители) от доброволно уреждане на спорове, свързани с жалби срещу търговци, през 2008 г. е достигнал 3,5 милиона евро. Европейската комисия и държавите-членки финансират заедно европейските потребителски центрове, които предлагат безплатно на потребителите правни консултации и помощ във всички държави на ЕС, както и в Норвегия и Исландия. При трансграничните потребители покупките онлайн продължават да бъдат главният източник на жалби: през 2009 г. те представляваха повече от половината (55,9 %) от получените жалби.

В изказване пред директорите на европейските потребителски центрове по-рано днес по повод публикуването на доклада комисарят на ЕС Джон Дали, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Европейските потребителски центрове играят важна роля като защитна мрежа за потребителите от ЕС, които искат да се възползват от възможностите, предложени от вътрешния пазар, в търсенето си на по-добра цена и по-голям избор отвъд границите. Благодарение на тази уникална по рода си мрежа те могат да получат безплатна и ефективна помощ в собствената си страна на своя език, без да има значение с коя част на ЕС е свързан проблемът, който ги засяга“. В заключение комисар Дали каза: „Когато хората питат какво конкретно прави ЕС за тях като потребители, работата на ECC-Net може с гордост да бъде посочена като отличен пример“.

Мрежата от европейски потребителски центрове

Чешки потребител поръчал няколко компактдиска от датски онлайн магазин, платил с кредитна карта, но никога не получил поръчката си. Търговецът обещал да изпрати дисковете до седмица, после ― до две седмици, а след това обявил, че доставката ще отнеме повече време. Потребителят си поискал обратно парите, но не получил отговор. Тогава влязъл във връзка с чешкия потребителски център, който поискал помощта на датските си партньори. Търговецът възстановил цялата сума, след намесата на датския потребителски център.

Този случай е типичен пример за жалбите, по които ежедневно се работи в мрежата на 29-те европейски потребителски центрове. Тя е представена във всички държави от ЕС, както и в Норвегия и Исландия. Центровете предоставят безплатна информация и консултации на гражданите, които правят трансгранични покупки, както и помощ във връзка с жалбите им при възникнали проблеми.

Мрежата от европейски потребителски центрове редовно постига доброволно уреждане на споровете по жалбите (48 % през 2009 г.). Когато подобно уреждане на споровете е невъзможно, обикновено жалбата бива предадена на други органи, като например органите за алтернативно решаване на споровете или националните агенции за спазване на законодателството в съответната област. Дейността на европейските потребителски центрове включва също разпространяването по собствена инициатива на информация, в това число полезни съвети и факти във връзка с популярни теми, например за наемане на кола в друга държава от ЕС. Друг резултат на съвместната работа на европейските потребителски центрове е „Howard“ ― онлайн консултантът при пазаруване по интернет. Това е уеб базирано приложение, което помага на пазаруващите онлайн да избегнат практикуващите в интернет търговци измамници и да получават съвети относно пазаруването онлайн.

Доклад по повод петгодишнината на мрежата от европейски потребителски центрове (2005―2009 г.): основни констатации

  • През 2009 г. повече от половината (55,9%) от получените в центровете жалби се отнасяха до онлайн трансакции. В останалите случаи се търсеха информация и съвети.

  • Жалбите на обърналите се към европейските потребителски центрове бяха най-често свързани със следните сектори: транспорт (30,6 % от жалбите през 2009 г.), култура и отдих (26,2 %), както и ресторанти и настаняване (13,3 %).

  • Сред жалбите относно транспортни услуги предмет на повече от три четвърти (75,6 %) от тях е възстановяването на разходите и обезщетение, напр. при анулирани полети и загубен багаж.

  • Проблемите, съобщавани от клиентите на потребителските центрове, засягат най-често качеството или характеристиките на самите стоки или услуги (29 % през 2009 г.), тяхната доставка (21 %), като например недоставяне или закъсняла доставка, както и договорните условия (18 %), напр. по отношение на условията за прекратяване на договора.

  • Отчита се намаление на жалбите относно нелоялните търговски практики и начини на продажба.

Вчера в Брюксел докладът беше представен на членовете на Европейския парламент в рамките на специална изложба, посветена на мрежата от европейски потребителски центрове.

Повече информация относно мрежата, включително пълния текст на петгодишния доклад, както и относно „Howard“онлайн консултантът при пазаруване по интернет, можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

http://uk.theshoppingassistant.com/


Side Bar