Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Bryssel den 12 oktober 2010

Kommissionär Algirdas Šemeta drar igång Skattepolitiska gruppen för att driva på grundläggande skattefrågor

Kommissionär Algirdas Šemeta ska idag leda det första mötet i den nya Skattepolitiska gruppen, som sammanför personliga representanter för EU:s finansministrar för att diskutera viktiga skattepolitiska frågor. Gruppen kommer att arbeta med grundläggande frågor som hur skattepolitiken kan bidra till en starkare inre marknad, tillväxt och konkurrenskraft i Europas ekonomi och en ”grönare” ekonomi. Den kommer också att fungera som ett forum för djupare diskussioner om prioriterade frågor, som beskattning av finanssektorn, en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och den nya momsstrategin.

Om EU ska kunna återuppbygga en stark ekonomi är det nödvändigt med en hög grad av samordning när det gäller skattefrågorna. Skattepolitiska gruppen kommer att vara ett mycket viktigt redskap för att säkerställa att medlemsstaternas skattepolitik kompletterar i stället för motsätter varandra, och att de rätta åtgärderna vidtas på EU-nivå för att främja tillväxt och välstånd,” säger kommissionär Algirdas Šemeta.

Kommissionär Algirdas Šemeta tillkännagav att inrättandet av Skattepolitiska gruppen var en av hans viktigaste prioriteringar som kommissionär med ansvar för skattefrågor, och han ser gruppen som ett viktigt redskap för att upprätthålla den politiska dynamiken när det gäller nyckelfrågor om beskattning på EU-nivå.

Gruppen kommer att utgöra ett regelbundet fast forum för diskussioner på hög nivå för att undersöka omfattningen av och prioriteringarna för samordningen av skattepolitiken i Europa. Den kommer att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att utbyta åsikter om förslag innan de läggs fram, och att driva på diskussionerna om viktiga skattefrågor.

Vid dagens möte kommer gruppen att studera rekommendationerna i professor Montis rapport om vitaliseringen av den inre marknaden (klicka här), inklusive hur man ska ta itu med hinder och flaskhalsar inom områden som bolagsbeskattning, konsumtions- och miljöskatter. Vid mötet kommer man också att titta på hur samordningen på ett bättre sätt kan bidra till den finanspolitiska konsolideringen och förbättra effektiviteten av de nationella strategierna.

På begäran av Ekofinrådet i slutet av september kommer Skattepolitiska gruppen idag också att rikta in sig på frågan om beskattning av finanssektorn, med beaktande av kommissionens nyligen framlagda politiska riktlinjer inom detta område (se IP/10/1298, MEMO/10/477).

Bakgrund:

Skattepolitiska gruppen inrättades 1996 som en högnivågrupp för strategiska diskussioner om skattepolitiska frågor på europeisk nivå. Den spelade en viktig roll när det gäller framgången för ”Skattepaketet” i slutet av 90-talet.

Emer Traynor +32 22921548 - emer.traynor@ec.europa.eu

Maud Scelo +32 22981521 - maud.scelo@ec.europa.eu


Side Bar