Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Bruselj, 12. oktobra 2010

Komisar Šemeta ustanavlja skupino za davčno politiko za pospeševanje temeljnih vprašanj na davčnem področju

Komisar Algirdas Šemeta bo danes predsedoval prvemu sestanku nove skupine za davčno politiko, ki združuje osebne predstavnike finančnih ministrov EU in bo namenjena za razpravo o ključnih vprašanjih davčne politike. Skupina bo obravnavala temeljna vprašanja, kot je način, na katerega lahko davčni sistem prispeva k močnejšemu notranjemu trgu, k rasti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva in „bolj zelenemu“ gospodarstvu. Služila bo tudi kot forum za bolj poglobljene razprave o prednostnih zadevah, kot so obdavčenje v finančnem sektorju, skupna konsolidirana davčna osnova za pravne osebe in nova strategija DDV.

Komisar Šemeta je dejal: „Davčno usklajevanje je ključnega pomena pri ponovni izgradnji močnega in stabilnega gospodarstva. Skupina za davčno politiko bo zelo pomembno orodje pri zagotavljanju, da se bodo davčne politike držav članic dopolnjevale in ne izpodbijale ter da bodo na ravni EU sprejeti pravi ukrepi, ki bodo spodbujali rast in blaginjo.“

Komisar Šemeta je napovedal ustanovitev skupine za davčno politiko kot eno svojih prednostnih nalog v vlogi komisarja, pristojnega za obdavčenje, saj meni, da je odločilnega pomena za ohranjanje političnega zagona pri ključnih davčnih vprašanjih na ravni EU.

Skupina bo zagotovila reden in stalen forum za razprave na visoki ravni, kjer se bo razpravljalo o obsegu delovanja in prednostnih nalogah za usklajevanje davčne politike v Evropi. To bo Komisiji in državam članicam olajšalo izmenjavo mnenj glede predlogov, še preden bodo predloženi, in spodbujanje razprav o pomembnih davčnih zadevah.

Na današnjem sestanku bo skupina pregledala priporočila iz poročila profesorja Montija o ponovni vzpostavitvi notranjega trga (klikni tukaj), vključno z obravnavo ovir in ozkih grl na področjih, kot so obdavčenje pravnih oseb, davki na potrošnjo in okoljsko obdavčenje. Preučila bo tudi, kako lahko usklajevanje davčne politike bolje prispeva k konsolidaciji javnih financ in izboljša učinkovitost narodnih strategij.

Na zahtevo Sveta ECOFIN konec septembra se bo skupina za davčno politiko osredotočila tudi na vprašanje obdavčenja v finančnem sektorju in pri tem upoštevala najnovejše politične usmeritve na tem področju (glej IP/10/1298, MEMO/10/477).

Ozadje:

Skupina za davčno politiko je bila ustanovljena leta 1996 kot skupina na visoki ravni za strateško razpravo o vprašanjih davčne politike na evropski ravni. Igrala je pomembno vlogo pri uspehu „davčnega paketa“ v poznih devetdesetih letih.


Side Bar