Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Brussel, 12 oktober 2010

Commissaris Šemeta geeft startschot voor Groep belastingbeleid om voortgang te maken met fundamentele fiscale vraagstukken

Commissaris Algirdas Šemeta zit vandaag de eerste vergadering voor van de nieuwe Groep belastingbeleid, die bestaat uit persoonlijke vertegenwoordigers van de EU-ministers van Financiën en zich zal buigen over cruciale fiscale beleidskwesties. De Groep zal zich bezighouden met fundamentele zaken zoals de vraag hoe belastingen kunnen bijdragen aan een sterkere interne markt, aan de groei en het concurrentievermogen van de Europese economie en aan een "groenere" economie. Hij zal ook een forum vormen voor een verdergaande discussie over prioritaire aangelegenheden zoals een belastingheffing op de financiële sector, de gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor vennootschappen en de nieuwe btw-strategie.

Commissaris Šemeta verwoordde het als volgt: "Belastingcoördinatie is van wezenlijk belang als de EU opnieuw een sterke en robuuste economie wil opbouwen. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de Groep belastingbeleid, die ervoor moet zorgen dat het belastingbeleid van de verschillende lidstaten op elkaar aansluit en niet in tegenspraak is met elkaar en dat op EU-niveau de juiste maatregelen worden genomen om de groei en de welvaart te bevorderen."

De oprichting van de Groep belastingbeleid was door Commissaris Šemeta aangekondigd als een van zijn topprioriteiten als Commissaris voor belastingen, omdat hij een dergelijke groep ziet als een wezenlijk instrument om de politieke dynamiek rondom kernthema's op het gebied van belastingen op EU-niveau te behouden.

De Groep zal fungeren als een regelmatig vast forum voor discussies op hoog niveau waarin de grenzen van fiscale coördinatie in Europa kunnen worden afgetast en de prioriteiten van zo'n coördinatie kunnen worden vastgesteld. Hij zal de Commissie en de lidstaten helpen om van gedachten te wisselen over voorstellen voordat zij ter tafel worden gebracht en om vaart te brengen in discussies over belangrijke fiscale dossiers.

Op de vergadering van vandaag buigt de Groep zich over de aanbevelingen in het verslag van de heer Monti over een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt (klik hier), waarin onder andere is onderzocht hoe hindernissen en knelpunten op gebieden zoals vennootschapsbelasting en verbruiks‑ en milieubelastingen kunnen worden opgeheven. De Groep zal ook bekijken hoe coördinatie van het belasting­beleid de begrotingsconsolidatie beter kan ondersteunen en de nationale strategieën doeltreffender kan maken.

Op verzoek van de Ecofin-Raad van eind september zal de Groep belastingbeleid zich vandaag ook buigen over de problematiek van de belastingheffing op de financiële sector, rekening houdende met de recente beleidsoriëntaties van de Commissie op dit gebied (zie IP/10/1298, MEMO/10/477).

Achtergrond:

De Groep belastingbeleid is opgericht in 1996 als een groep op hoog niveau met als taak strategieën te bestuderen voor fiscale beleidskwesties op EU-niveau. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het welslagen van het "belastingpakket" eind jaren '90.


Side Bar