Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Briselē, 2010. gada 12. oktobrī

Komisārs Šemeta izveido Nodokļu politikas grupu, lai virzītu galveno jautājumu izskatīšanu nodokļu jomā

Komisārs Aļgirds Šemeta šodien vadīs jaunās Nodokļu politikas grupas pirmo sanāksmi, kurā piedalās ES finanšu ministru personīgie pārstāvji, lai apspriestu galvenos nodokļu politikas jautājumus. Grupa strādās ar galvenajiem tematiem, piemēram, kā nodokļi var stiprināt iekšējo tirgu, veicināt Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, kā arī "zaļāku" ekonomiku. Turklāt grupa tiks izmantota kā forums dziļākām apspriedēm par prioritāriem jautājumiem, piemēram, nodokļiem finanšu sektorā, kopēju konsolidēto korporatīvo nodokļu bāzi un jauno PVN stratēģiju.

Komisārs A. Šemeta sacīja: "Fiskālā konsolidācija ir būtiska, ja ES vēlas no jauna izveidot spēcīgu un noturīgu ekonomiku. Nodokļu politikas grupa būs ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu nodokļu politika viena otru papildina, nevis ir pretrunā, un ka ES līmenī tiek pieņemti pareizie pasākumi ar mērķi veicināt izaugsmi un labklājību."

Komisārs A. Šemeta paziņoja, ka viņam kā nodokļu komisāram Nodokļu politikas grupas izveide ir viena no lielākajām prioritātēm, uzskatot to par būtisku veidu, kā saglabāt politisko impulsu galvenajos jautājumus, kas saistīti ar nodokļiem ES līmenī.

Grupa regulāri nodrošinās stabilu forumu augsta līmeņa apspriedēm, lai izpētītu nodokļu politikas saskaņošanas tvērumu un prioritātes Eiropā. Tā palīdzēs Komisijai un dalībvalstīm apmainīties ar viedokļiem par priekšlikumiem pirms to izstrādes un virzīs apspriedes par svarīgiem nodokļu dokumentiem.

Šodienas sanāksmē grupa aplūkos profesora M. Monti ziņojumā iekļautos ieteikumus par iekšējā tirgus darbības atjaunošanu (sk. šeit), tostarp to, kā tikt galā ar problēmām un kavēkļiem tādās jomās kā korporatīvie nodokļi, patēriņa nodokļi un vides nodokļi. Grupa aplūkos arī jautājumu par to, kā nodokļu politikas saskaņošana varētu sniegt lielāku ieguldījumu fiskālajā konsolidācijā un uzlabot valstu stratēģiju efektivitāti.

Pēc Ekonomikas un finanšu (ECOFIN) padomes pieprasījuma septembra beigās Nodokļu politikas grupa šodien uzmanību pievērsīs arī jautājumam par finanšu sektora aplikšanu ar nodokļiem, ņemot vērā Komisijas nesen formulētos politikas virzienus šajā jomā (sk. IP/10/1298, MEMO/10/477).

Pamatinformācija

Nodokļu politikas grupa tika izveidota 1996. gadā kā augsta līmeņa grupa stratēģiskām apspriedēm par nodokļu politikas jautājumiem ES līmenī. Tai bija svarīga loma “nodokļu tiesību aktu paketes” panākumos 1990. gadu beigās.


Side Bar