Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Briuselis, 2010 m. spalio 12 d.

Komisijos narys A. Šemeta pristato Mokesčių politikos grupę, kuri turėtų paspartinti esminių mokesčių klausimų sprendimą

Komisijos narys A. Šemeta šiandien pirmininkaus pirmajam naujosios Mokesčių politikos grupės susitikimui, į kurį ES finansų ministrų asmeniniai atstovai susirinks aptarti esminių mokesčių politikos klausimų. Grupė nagrinės tokius esminius klausimus: kaip mokesčiai gali padėti stiprinti vidaus rinką, skatinti Europos ekonomikos augimą, didinti konkurencingumą ir siekti ekologiškesnės ekonomikos. Ši grupė taip pat taps išsamesnių diskusijų tokiais prioritetiniais klausimais, kaip finansų sektoriaus apmokestinimas, bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė ir naujoji PVM strategija, forumu.

Komisijos narys A. Šemeta sakė: „Stipriai ir gyvybingai ekonomikai Europos Sąjungoje atkurti būtinas fiskalinis koordinavimas. Mokesčių politikos grupė bus labai svarbi priemonė užtikrinant, kad vienų valstybių narių mokesčių politika papildytų kitų valstybių narių politiką, o ne jai prieštarautų, ir kad ES lygmeniu būtų imtasi tinkamų priemonių augimui ir gerovei skatinti.“

Komisijos narys A. Šemeta paskelbė Mokesčių politikos grupės steigimą vienu didžiausių iš savo, kaip už mokesčius atsakingo Komisijos nario, prioritetų, nes, jo nuomone, tai viena iš svarbiausių priemonių, kuri turėtų padėti išlaikyti politinį pagreitį sprendžiant esminius klausimus apmokestinimo ES lygmeniu klausimus.

Grupė bus nuolatinis aukšto lygio diskusijų, kuriose bus nagrinėjama mokesčių politikos koordinavimo Europoje mastas ir prioritetai, forumas. Ji padės Komisijai ir valstybėms narėms keistis nuomonėmis dėl pasiūlymų prieš pateikiant juos svarstyti ir pradėti diskusijas svarbiais apmokestinimo klausimais.

Šios dienos susitikime grupė svarstys profesoriaus M. Monti pranešime apie vidaus rinkos atkūrimą (spausti čia) pateiktas rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas, kaip šalinti kliūtis ir trūkumus tokiose srityse kaip pelno apmokestinimas, vartojimo mokesčiai ir aplinkosaugos mokesčiai. Ji taip pat aptars, kaip mokesčių politikos koordinavimu būtų galima geriau prisidėti prie fiskalinio konsolidavimo ir didinti nacionalinių strategijų veiksmingumą.

Rugsėjo pabaigoje pateiktu ECOFIN tarybos prašymu Mokesčių politikos grupė šiandien taip pat nagrinės finansų sektoriaus apmokestinimo klausimą, atsižvelgdama į naujausias politines Komisijos gaires šioje srityje (žr. IP/10/1298, MEMO/10/477).

Pagrindiniai faktai

Mokesčių politikos grupė buvo įkurta 1996 m. kaip aukšto lygio strateginių diskusijų Europos mokesčių politikos klausimais grupė. Ji atliko svarbų vaidmenį sėkmingai įgyvendinant „Mokesčių paketą“ 10-tojo dešimtmečio pabaigoje.


Side Bar