Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Brüsszel, 2010. október 12

Algirdas Šemeta biztos adópolitikai csoportot hoz létre az alapvető adóügyi kérdések mielőbbi rendezésére

Algirdas Šemeta biztos elnökletével ma kerül sor az EU pénzügyminisztereinek személyes képviselőiből álló, új adópolitikai csoport első ülésére, ahol kulcsfontosságú adópolitikai kérdéseket vitatnak meg. A csoport olyan alapvető problémákon dolgozik majd, mint hogy hogyan járulhat hozzá az adózás egy erősebb belső piac kialakításához, Európa gazdaságának növekedéséhez és versenyképességéhez és egy „zöldebb” gazdasághoz. Emellett a csoport a kiemelt fontosságú kérdéskörök (például a pénzügyi szektor megadóztatása, a közös, konszolidált társaságiadó-alap és az új héa-stratégia) részletesebb megvitatásának fórumaként is szolgál majd.

Šemeta biztos a következőket nyilatkozta: „Az adópolitikai koordináció elengedhetetlen, ha az EU erős és stabil gazdaságot kíván újjáépíteni. Az adópolitikai csoport igen fontos eszköz lesz annak biztosításában, hogy a tagállami adópolitikák inkább kiegészítsék egymást, semmint hogy ellentmondjanak egymásnak, valamint hogy uniós szinten a növekedés és a jólét ösztönzéséhez megfelelő intézkedéseket hozzanak.”

Šemeta biztos adóügyi biztosi mandátumának egyik kulcsfontosságú feladataként tekint az adópolitikai csoport létrehozására, amelyet az uniós szintű adóügyekhez kapcsolódó főbb kérdésekre vonatkozó politikai lendület fenntartásának döntő eszközeként értékel.

A csoport rendszeres, állandó fórumot biztosít majd a magas szintű vitákhoz, amelyek az Unión belüli adópolitikai koordináció hatályának és prioritásainak vizsgálatát célozzák. A csoport elősegíti a Bizottság és a tagállamok közötti véleménycserét a javaslatokról, mielőtt még azokat hivatalosan előterjesztenék, és előmozdítja a fontos adóügyi témákban folyó vitát.

A mai ülésen a csoport megvitatja a Mario Monti professzor által az új belső piaci stratégiáról szóló jelentésben (lásd itt) megfogalmazott ajánlásokat, többek között például azt, hogyan kezelhetők a társasági adók, a fogyasztói adók és a környezetvédelmi adók területén fellépő akadályok és szűk keresztmetszetek. Emellett azt is vitára bocsátják, hogyan járulhatna hozzá jobban az adópolitika koordinációja a költségvetés konszolidációjához és hogyan javíthatná a nemzeti stratégiák hatékonyságát.

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács szeptember végi kérésének megfelelően az adópolitikai csoport ma foglalkozik a pénzügyi szektor megadóztatásának kérdésével is, figyelembe véve a Bizottság e témában készült közelmúltbeli politikai iránymutatásait (lásd: IP/10/1298, MEMO/10/477)

Háttér-információk

Az adópolitikai csoportot 1996-ban hozták létre az európai szintű adópolitikai kérdésekről folytatott stratégiai viták színhelyéül szolgáló magas szintű csoportként. Jelentős szerepet játszott a '90-es évek végi adócsomag sikerében.


Side Bar