Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Bryssel 12. lokakuuta 2010

Komissaari Šemeta käynnistää veropoliittisen työryhmän toiminnan

Komissaari Algirdas Šemeta johtaa tänään uuden veropoliittisen työryhmän ensimmäistä kokousta. Ryhmä koostuu EU:n valtionvarainministerien henkilökohtaisista edustajista. Sen tarkoituksena on käsitellä keskeisiä verokysymyksiä, joita ovat muun muassa se, miten verotuksella voidaan vahvistaa sisämarkkinoita sekä edistää Euroopan talouden kasvua ja kilpailukykyä ja vihreämpää taloutta. Lisäksi työryhmä toimii foorumina, jolla käydään syvällisempää keskustelua ensisijaisista kysymyksistä, kuten finanssialan verotuksesta, yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta ja uudesta alv-strategiasta.

Komissaari Šemetan mukaan on olennaisen tärkeää koordinoida verotusta, mikäli EU haluaa rakentaa uudelleen vahvan ja vankan talouden. Veropoliittisesta työryhmästä tulee erittäin tärkeä väline, jonka avulla voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden politiikat eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa vaan täydentävät toisiaan ja että EU:n tasolla toteutetaan oikeanlaisia toimenpiteitä, joilla edistetään kasvua ja vaurautta”, komissaari toteaa.

Komissaari Šemeta on ilmoittanut, että verotuksesta vastaavana komissaarina hän pitää veropoliittisen työryhmän perustamista yhtenä ensisijaisena tavoitteenaan, koska tämä on tärkeä keino pitää yllä poliittista tahtoa verotukseen liittyvissä avainkysymyksissä EU:n tasolla.

Työryhmä toimii pysyvänä, säännöllisesti kokoontuvana foorumina, jolla käydään korkean tason keskusteluja veropolitiikan koordinoinnin laajuudesta ja painopisteistä Euroopassa. Ryhmän välityksellä komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa mielipiteitä uusista ehdotuksista ennen niiden antamista ja edistää keskustelua tärkeistä veropoliittisista kokonaisuuksista.

Tämänpäiväisessä kokouksessa työryhmä käsittele suosituksia, jotka professori Monti on esittänyt sisämarkkinoiden elpymisestä antamassaan raportissa (joka on saatavissa täältä). Ryhmä pohtii muun muassa sitä, millä tavoin voidaan puuttua esteisiin ja pullonkauloihin, joita esiintyy esimerkiksi yhteisö-, kulutus- ja ympäristöverotuksessa. Se pohtii myös, miten veropolitiikan koordinoinnilla voidaan tukea paremmin julkisen talouden vakauttamista ja tehostaa kansallisia strategioita.

Syyskuun lopussa kokoontuneen Ecofin-neuvoston pyynnöstä veropoliittinen työryhmä käsittelee myös finanssialan verotusta komission hiljattain antamien poliittisten suuntaviivojen perusteella (ks. IP/10/1298 ja MEMO/10/477).

Taustaa:

Veropoliittinen työryhmä perustettiin vuonna 1996 korkean tason ryhmäksi käymään strategisia keskusteluja veropoliittisista kysymyksistä Euroopan tasolla. Työryhmä vaikutti merkittävästi veropaketin onnistumiseen 1990-luvun lopussa.


Side Bar