Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

V Bruselu dne 12. října 2010

Komisař Šemeta zahájí jednání skupiny pro daňovou politiku s cílem dosáhnout pokroku v řešení základních otázek v oblasti daní

Komisař Algirdas Šemeta bude dnes předsedat prvnímu zasedání nové skupiny pro daňovou politiku, kterou tvoří osobní zástupci ministrů financí EU, jejichž úkolem je společně jednat o nejdůležitějších otázkách daňové politiky. Skupina se bude zabývat zásadními otázkami, např. jak mohou daně přispět k posílení vnitřního trhu, k růstu a konkurenceschopnosti evropského hospodářství a rozvoji „zelenější“ ekonomiky. Stane se rovněž základnou pro důkladné zkoumání nejvýznamnějších úkolů, které je třeba vyřešit, jako je zdanění finančního sektoru, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob a nová strategie pro DPH.

Komisař Šemeta uvedl: Koordinace daňových politik má rozhodující význam pro úspěšné obnovení silného a stabilního hospodářství EU. Skupina pro daňovou politiku se stane důležitým nástrojem, který pomůže zajistit, že se daňové politiky členských států budou doplňovat, nikoliv si odporovat, a že na úrovni EU budou přijata příslušná opatření na podporu růstu a blahobytu.“

Komisař Šemeta označil zřízení skupiny pro daňovou politiku za jednu ze svých priorit jako komisaře pro daňovou politiku, kterou považuje za důležitý prostředek zachování politického vlivu na klíčové otázky týkající se zdanění na úrovni EU.

Skupina se stane stálým fórem, na němž budou na nejvyšší úrovni pravidelně pojednávány rozsah a prioritní úkoly koordinace daňové politiky v Evropě. Pomůže Komisi a členským státům vyměňovat si názory na návrhy ještě předtím, než se dostanou na program jednání, a dospět k řešení projednávaných zásadních otázek v oblasti zdanění.

Na svém dnešním zasedání se skupina bude zabývat doporučeními obsaženými ve zprávě profesora Montiho o oživení vnitřního trhu (klikněte sem), mimo jiné i otázkou, jak vyřešit překážky a problémy v oblastech, jako je zdanění fyzických osob, spotřební daň a ekologické daně. Pokusí se rovněž nalézt odpověď na otázku, jak by koordinace daňové politiky mohla přispět ke zlepšení konsolidace veřejných financí a účinnosti strategií jednotlivých států.

Na žádost Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) z konce září se skupina pro daňovou politiku dnes rovněž zaměří na problematiku zdanění finančního sektoru s ohledem na nejnovější politickou koncepci Komise v této oblasti (viz IP/10/1298, MEMO/10/477).

Souvislosti:

Skupina pro daňovou politiku byla zřízena v roce 1996 jako skupina na vysoké úrovni pro řešení strategických otázek daňové politiky na evropské úrovni. Významným způsobem se podílela na úspěchu „daňového balíčku“ na konci 90. let.


Side Bar