Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bruselj, 8. oktobra 2010

Pravica do poštenega sojenja: potrditev zakona o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

Ministri Evropske unije za pravosodje so potrdili zakon, ki jamči pravico do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Evropska komisija in Evropski parlament sta ta zakon že pred meseci podprla (IP/10/746). To je prvi ukrep EU doslej, ki določa skupne minimalne standarde v zvezi s pravico do obrambe v kazenskih zadevah. Zakon obdolžencem zagotavlja pravico do tolmačenja v celotnem kazenskem postopku, tudi med pravnim svetovanjem, in sicer v njihov lastni jezik na vseh sodiščih v Uniji. Ta ukrep za zagotovitev poštenega sojenja za vse po vsej EU bi bilo treba uvesti že zdavnaj. Je prvi iz vrste ukrepov o poštenem sojenju, ki določa skupne standarde EU v kazenskih postopkih. Države članice EU ga morajo v svojo nacionalno zakonodajo vključiti v treh letih.

„Potrditev prvega zakona o pravici do poštenega sojenja za državljane je zgodovinski dogodek. Za Evropsko komisijo je to pomemben začetni korak na poti k odpravi obstoječih neravnovesij med pravicami tožilstva ter boljšimi in močnejšimi pravicami do obrambe v Evropi,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka Viviane Reding. „Želim se zahvaliti poročevalki Evropskega parlamenta baronici Sarah Ludford ter španskemu in belgijskemu predsedstvu, da so ta ukrep še posebej hitro sprejeli. Zdaj morajo države članice te predpise prenesti v domačo zakonodajo in jih čim prej začeti izvajati, tako da bodo imeli državljani od njih koristi. To je tudi pravi čas, da okrepimo svoja prizadevanja ter dosežemo dejansko ravnovesje med tožilskimi pooblastili in procesnimi pravicami obdolžencev. Zato pozivam Parlament in Svet, naj začneta obravnavo drugega ukrepa, tj. ukrepa glede obvestila o pravicah, ki ga je Komisija predlagala julija.“

Komisija je 9. marca sprejela prvega iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih postopkih. Predlagala je pravila, na podlagi katerih bi morale države EU obdolžencem ponuditi celovite storitve tolmačenja in prevajanja (IP/10/249, MEMO/10/70).

Evropski parlament je junija s prepričljivo večino glasoval za dogovorjeni osnutek (IP/10/746), in sicer zahvaljujoč dogovoru o kompromisu, ki so ga Svet, Komisija in Evropski parlament sprejeli 27. maja. Kompromis je Parlament potrdil 15. junija na plenarnem zasedanju.

Sprejeti ukrepi bodo državljanom zagotovili pravico do razgovora, udeležbe na obravnavah in pravnega svetovanja v lastnem jeziku na vseh stopnjah kazenskega postopka ter na vseh sodiščih v EU.

Komisija je bila nepopustljiva glede pravice do tolmačenja in prevajanja v celotnem kazenskem postopku, da bi se tako standardi na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Sodišča v Strasbourgu ter Listine o temeljnih pravicah v celoti izpolnjevali.

Ta pravila bodo zagotovila, da bodo imeli državljani dostop do pisnega prevoda vseh bistvenih dokumentov, na primer obtožnice, in bodo upravičeni do tolmačenja vseh obravnav in zaslišanj ter drugih srečanj s svojimi odvetniki. Svojim pravicam se bodo lahko odpovedali le, če bodo pred tem deležni pravnega svetovanja ali bodo temeljito poučeni o pravnih posledicah takšne odpovedi.

Stroške prevajanja in tolmačenja bo morala kriti država članica in ne osumljenec. Brez minimalnih skupnih standardov, ki bodo zagotavljali pošteno sojenje, pravosodni organi ne bodo naklonjeni izročitvi oseb v sojenje v drugi državi. Ukrepi EU za boj proti kriminalu, kot je evropski nalog za prijetje, se tako morda ne bi izvajali v celoti. Leta 2007 je bilo izdanih 11 000 evropskih nalogov za prijetje, kar je precej več kot leta 2005, ko jih je bilo izdanih 6 900. Komisija meni, da morajo za vse te naloge v prihodnosti veljati standardi EU o poštenem sojenju, vključno s pravico do tolmačenja in prevajanja.

Države članice EU morajo ta pravila sprejeti v treh letih, in ne v dveh kot običajno, da bodo imeli organi dovolj časa za pripravo prevoda informativnega materiala.

Ozadje

Lizbonska pogodba omogoča EU, da sprejema ukrepe za krepitev pravic državljanov EU.

Ker predlogi za hkratno obravnavno vseh vidikov procesnih pravic o poštenem sojenju leta 2004, ko jih je Komisija prvič predstavila, niso prejeli soglasne podpore vlad EU, Komisija zdaj tovrstne ukrepe, kot so bili opredeljeni v stockholmskem programu, sprejetem decembra 2009, sprejema postopoma (IP/10/447). V naslednjih štirih letih bo predlagala nadaljnji niz ukrepov.

Komisija je julija predlagala drugi ukrep, in sicer v zvezi s pravico do obveščenosti (IP/10/989). Svet in Parlament sta ta predlog Komisije že začela obravnavati (MEMO/10/475). Naslednji ukrep, ki ga Komisija načrtuje za leto 2011, bo direktiva o pravici do dostopa do odvetnika ter o pravici do komunikacije s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi.

Dodatne informacije:

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača stran podpredsednice Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar