Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bruxelles, 8 octombrie 2010

Dreptul la un proces echitabil: miniștrii de justiție din UE aprobă legea privind asigurarea dreptului la traducere și interpretare în procedurile penale

Miniștrii de justiție din Uniunea Europeană au aprobat o lege care asigură dreptul la traducere și interpretare în procedurile penale. Comisia Europeană și Parlamentul European au susținut această lege în cursul acestui an (IP/10/746). Este prima măsură a UE care stabilește standarde minime comune în ceea ce privește dreptul la apărare în materie penală. Legea garantează dreptul persoanelor suspectate de a obține servicii de interpretare în cursul procedurilor penale, inclusiv atunci când beneficiază de consiliere juridică, în propria lor limbă și în fața oricărei instanțe din UE. Aceasta reprezintă o primă măsură mult așteptată de asigurare a dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii, pe întreg teritoriul UE. Legea este prima dintr-o serie de măsuri privind dreptul la un proces echitabil, care vizează stabilirea unor standarde comune la nivelul UE în ceea ce privește cauzele penale. Statele membre ale UE dispun acum de trei ani pentru a transpune măsura în legislația lor națională.

„Este un moment istoric, care marchează aprobarea primei legi privind dreptul cetățenilor la un proces echitabil. Pentru Comisia Europeană, aceasta reprezintă un prim pas important în vederea corectării dezechilibrelor existente în Europa între drepturile acuzării și drepturile apărării, prin îmbunătățirea și consolidarea acestora din urmă, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Doresc să mulțumesc baronesei Sarah Ludford, în calitatea sa de raportor al Parlamentului European, precum și președinției spaniole și celei belgiene pentru că au reușit adoptarea de două ori mai repede a acestei măsuri. Este acum responsabilitatea statelor membre să includă aceste norme în legislațiilor lor naționale și să le aplice cât mai curând posibil pentru a permite cetățenilor să beneficieze de acestea. Este, de asemenea, timpul să accelerăm lucrările în vederea asigurării unui echilibru efectiv între competențele procurorilor și drepturile procedurale ale apărării. De aceea, invit Parlamentul și Consiliul să lucreze la cea de a doua măsură, și anume comunicarea în scris a drepturilor, care a fost propusă de Comisie în luna iulie.

La 9 martie, Comisia a făcut primii pași în cadrul unei serii de măsuri menite să instituie standarde comune în materie penală, la nivelul UE. Aceasta a propus norme care impun statelor membre ale UE obligația de a asigura persoanelor suspectate servicii complete de interpretare și traducere (IP/10/249, MEMO/10/70).

În luna iunie, Parlamentul European a votat cu o majoritate covârșitoare în favoarea unui proiect negociat (IP/10/746). Acest lucru a fost posibil datorită unui acord de compromis încheiat la 27 mai între Consiliu, Comisie și Parlamentul European. Parlamentul a susținut acest compromis, în sesiune plenară, la 15 iunie.

Măsurile vor garanta dreptul cetățenilor de a fi interogați, de a participa la ședințele de judecată și de a beneficia de asistență juridică în propria lor limbă, în orice stadiu al unei proceduri penale și în fața oricărei instanțe din UE.

Comisia a insistat asupra dreptului la traducere și interpretare în toate etapele procedurilor penale pentru a garanta respectarea pe deplin a standardelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de jurisprudența Curții de la Strasbourg, precum și a celor prevăzute de Carta drepturilor fundamentale.

Aceste norme vor garanta primirea de către cetățeni a traducerilor scrise ale tuturor documentelor esențiale, precum actul de acuzare, și dreptul la servicii de interpretare în cadrul tuturor audierilor, interogatoriilor și întâlnirilor cu avocații. Cetățenii nu pot renunța la aceste drepturi decât după primirea, în prealabil, a asistenței juridice corespunzătoare sau a informațiilor complete privind consecințele renunțării la aceste drepturi.

Costurile de traducere și interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autoritățile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă țară. Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracționalității, precum mandatul european de arestare, ar putea să nu fie aplicate pe deplin. 11 000 de mandate europene de arestare au fost emise în 2007, în creștere față de 6 900 în 2005. În viziunea Comisiei, toate aceste mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE privind dreptul la un proces echitabil, inclusiv dreptul la interpretare și traducere.

Statele membre ale UE dispun de trei ani pentru a adopta aceste norme, în locul termenului obișnuit de doi ani, pentru ca autoritățile să aibă timp suficient pentru a pune la dispoziție informații traduse.

Context

Tratatul de la Lisabona permite Uniunii Europene să adopte măsuri în vederea consolidării drepturilor cetățenilor UE.

Întrucât propunerile atotcuprinzătoare privind drepturile procedurale necesare desfășurării unui proces echitabil nu au beneficiat de sprijinul unanim al guvernelor din UE în momentul inițierii primelor propuneri în materie ale Comisiei, în 2004, aceasta a adoptat, în prezent, o abordare progresivă, astfel cum se prevede într-o serie de măsuri privind drepturile procedurale în cadrul unui proces echitabil stabilite în Programului de la Stockholm din decembrie 2009 (IP/10/447) Comisia va propune o serie de măsuri pe parcursul următorilor patru ani.

Comisia a propus cea de a doua măsură, și anume dreptul la informare, în luna iulie (IP/10/989), iar Consiliul și Parlamentul au început deja lucrările pe baza propunerii Comisiei (MEMO/10/475). Următoarele măsuri, planificate de Comisie pentru anul 2011, vor lua forma unei directive privind dreptul de a beneficia de un avocat și dreptul la comunicarea cu rudele, angajatorii și autoritățile consulare.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar