Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Brüsszel, 2010. október 8

Tisztességes eljáráshoz való jog: az uniós igazságügyi miniszterek jóváhagyták a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogokat biztosító jogszabályt

Az uniós igazságügyi miniszterek jóváhagyták a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogokat biztosító jogszabályt. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament az év folyamán korábban támogatta a jogszabályt (IP/10/746). Ez a legelső olyan uniós intézkedés, amely a védelemhez való jogra vonatkozó minimumszabályokat állapít meg büntetőügyekben. A jogszabály biztosítja, hogy a gyanúsítottak az Unióban minden bíróságon élhessenek az anyanyelvi tolmácsoláshoz való joggal, akár a jogi tanácsadás során is. Ez az első, régóta esedékes olyan intézkedés, amelynek célja, hogy az Unió egész területén mindenki számára biztosítsa a tisztességes eljárást. A tisztességes eljárással kapcsolatos intézkedések közül továbbá ez az első, amely közös uniós szabályokat határoz meg büntetőügyekben. Az uniós tagállamoknak három év áll rendelkezésükre, hogy az intézkedést belső jogrendjük részévé tegyék.

„Történelmi pillanat ez számunkra, hiszen jóváhagyták az uniós polgárok számára a tisztességes eljáráshoz való jogot biztosító első jogszabályt. Az Európai Bizottság ezzel megtette az első jelentős lépést afelé, hogy korrigálja az ügyészségi jogok, valamint a védelemhez való jobb és erősebb jogok között fennálló egyenlőtlenséget Európában” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament előadójának, Sarah Ludford bárónőnek, valamint a spanyol és a belga elnökségnek, hiszen a jogszabály elfogadása kétszeres gyorsasággal valósult meg. Innentől fogva a tagállamok feladata, hogy nemzeti jogrendjükbe átültessék és mielőbb alkalmazzák ezeket a szabályokat, hogy a polgárok is részesülhessenek a belőlük származó előnyökből. Emellett nekünk is fokozottabb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy biztosítsuk az ügyészségi hatáskörök és a védelem eljárási jogai közötti hatékony egyensúlyt. Ezért felszólítom a Parlamentet és a Tanácsot, hogy kezdje meg a munkát a Bizottság által júliusban javasolt második intézkedés – a jogi tájékoztató – vonatkozásában.”

Március 9-én a Bizottság meghozta az első intézkedést annak az intézkedéscsomagnak a részeként, amely a közös uniós büntetőjogi követelmények meghatározására irányul. Olyan szabályokat javasolt, amelyek arra köteleznék az uniós országokat, hogy teljes körű tolmácsolási és fordítási szolgáltatásokat biztosítsanak a gyanúsítottak részére (IP/10/249, MEMO/10/70).

Az Európai Parlament júniusban elsöprő többséggel szavazta meg a tárgyalt tervezetet (IP/10/746). Ezt a jóváhagyást az a kompromisszumos megállapodás tette lehetővé, amely május 27-én jött létre a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament között. A Parlament plenáris ülése június 15-én támogatta ezt a kompromisszumot.

Az intézkedések a büntetőeljárás valamennyi szakaszában, az Unióban minden bíróságon biztosítani fogják a polgárok számára azt a jogot, hogy kihallgatásukra, a tárgyalásokon való részvételükre, valamint a nekik szóló jogi tanácsadásra anyanyelvükön kerüljön sor.

A Bizottság azért ragaszkodott a büntetőeljárások során a fordítási és tolmácsolási joghoz, hogy teljes összhangot biztosítson az emberi jogok európai egyezménye által előírt normákkal, a strasbourgi bíróság ítélkezési gyakorlatával, valamint az Alapjogi Chartával.

Az említett szabályok garantálják továbbá, hogy a polgárok megkapják valamennyi lényeges irat – pl. a vádirat – írásbeli fordítását, és jogosultak legyenek az összes tárgyalás és kihallgatás, valamint az ügyvédeikkel folytatott megbeszélések tolmácsolására. A polgárok előzetes jogi tanácsadás, illetve a jogaikról való lemondás következményeire vonatkozó teljes körű tájékoztatás nélkül nem mondhatnak le jogaikról.

A fordítási és tolmácsolási költségeket a tagállamnak – és nem a gyanúsítottnak – kell majd állnia. A tisztességes eljárások biztosítását szolgáló közös minimumszabályok hiányában az igazságügyi hatóságok vonakodnak majd attól, hogy valakit egy másik országba küldjenek bírósági eljárásra. Ennek eredményeképpen a bűnözés elleni küzdelmet szolgáló uniós intézkedések – így az európai elfogatóparancs – nem alkalmazhatóak teljes körűen. A 2005. évi 6 900-hoz képest 2007-ben 11 000 európai elfogatóparancsot adtak ki. A Bizottság szerint a jövőben valamennyi ilyen elfogatóparancsra a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jogot is magában foglaló, tisztességes bírósági eljáráshoz való jogra vonatkozó uniós követelményeket kellene alkalmazni.

Az uniós tagállamoknak a szokásos kettő helyett három év alatt kell alkalmazniuk e szabályokat, hogy elegendő idő álljon a hatóságok rendelkezésére az információk lefordítására.

Előzmények

A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi az Unió számára, hogy az uniós polgárok jogait erősítő intézkedéseket fogadjon el.

A Bizottság jelenleg – a 2009. decemberi stockholmi programban foglalt, a tisztességes eljáráshoz való eljárási jogokra vonatkozó intézkedéscsomagban előirányzottak szerint – lépésről lépésre haladó megközelítést alkalmaz, mivel a tisztességes eljáráshoz való eljárási jogokra vonatkozó átfogó javaslatok nem kapták meg az uniós kormányok egységes támogatását, amikor a Bizottság 2004-ben először tett e területre vonatkozó javaslatot (IP/10/447). A Bizottság a következő négy év során számos intézkedést javasol majd.

A Bizottság júliusban javasolta a második intézkedést: a tájékoztatáshoz való jogot (IP/10/989). A Tanács és a Parlament már megkezdte a Bizottság javaslatával kapcsolatos munkát (MEMO/10/475). A Bizottság által 2011-re tervezett következő intézkedés az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a családtagokkal, a munkáltatóval és a konzuli hatóságokkal történő kapcsolattartáshoz való jogról szóló irányelv lesz.

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar