Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2010

Δικαιώματα που διασφαλίζουν δίκαιη δίκη: Οι υπουργοί Δικαιοσύνης της EE εγκρίνουν νόμο ο οποίος εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας σε ποινικές δίκες

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης της EE ενέκριναν νόμο ο οποίος εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνείας σε ποινικές δίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτόν τον νόμο νωρίτερα εφέτος (IP/10/746). Για πρώτη φορά θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστοι κοινοί κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την υπεράσπιση σε ποινικές υποθέσεις. Ο νόμος εγγυάται το δικαίωμα των κατηγορουμένων να έχουν διερμηνεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ακόμα και όταν δέχονται νομικές συμβουλές, στη μητρική τους γλώσσα σε όλα τα δικαστήρια στην EE. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται σε κάθε πολίτη δίκαιη δίκη σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο νόμος αυτός, ο οποίος θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί το πρώτο από μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη θέσπιση κοινών κανόνων της ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τώρα στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να μεταφέρουν το μέτρο αυτό στην εσωτερική τους νομοθεσία.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά εγκρίνεται νόμος σχετικά με δικαιώματα που διασφαλίζουν στους πολίτες μια δίκαιη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πραγματοποιείται τώρα ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διόρθωση της υφιστάμενης ανισορροπίας μεταξύ των εξουσιών των εισαγγελικών αρχών και για τη βελτίωση και την ενίσχυση του δικαιώματος υπεράσπισης στην Ευρώπη», δήλωσε η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βαρόνη Sarah Ludford, καθώς και την ισπανική και τη βελγική Προεδρία για την ταχύτατη έγκριση του μέτρου αυτού. Τη σκυτάλη αναλαμβάνουν τώρα τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν να μεταφέρουν τους κανόνες αυτούς την εθνική τους νομοθεσία και να τους εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατό, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτούς».Τώρα είναι επίσης η ώρα να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των εισαγγελικών εξουσιών και των δικονομικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, καλώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αρχίσουν να εξετάζουν το δεύτερο μέτρο – το έγγραφο δικαιωμάτων – που πρότεινε η Επιτροπή τον Ιούλιο».

Στις 9 Μαρτίου, η Επιτροπή πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για τη λήψη μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στη θέσπιση κοινών κανόνων της ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Πρότεινε κανόνες που θα υποχρεώνουν τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στους κατηγορουμένους (IP/10/249, MEMO/10/70).

Τον Ιούνιο, η συντριπτική πλειοψηφία που Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε το σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις (IP/10/746). Το αποτέλεσμα αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξαν στις 27 Μαΐου το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτή τη συμβιβαστική συμφωνία στις 15 Ιουνίου.

Τα μέτρα αυτά θα εγγυώνται το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλονται σε συνέντευξη, να συμμετέχουν στις ακροαματικές διαδικασίες και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές στη μητρική τους γλώσσα σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε κάθε δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή επέμεινε στο ζήτημα των δικαιωμάτων μετάφρασης και διερμηνείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, καθώς και με τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι κανόνες αυτοί θα εξασφαλίζουν στους πολίτες γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων, όπως το κατηγορητήριο, και το δικαίωμα σε διερμηνεία καθ’ όλη την ακροαματική και ανακριτική διαδικασία, καθώς και κατά τις συναντήσεις με τους συνηγόρους τους. Δεν μπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους εάν δεν τους έχουν παρασχεθεί προηγουμένως νομικές συμβουλές ή πλήρης ενημέρωση για τις συνέπειες της παραίτησης από τα δικαιώματά τους.

Το κόστος μετάφρασης και διερμηνείας θα αναλαμβάνει το κράτος μέλος, και όχι ο κατηγορούμενος. Χωρίς ελάχιστα κοινά πρότυπα για την εξασφάλιση δίκαιης δίκης, οι δικαστικές αρχές θα διστάζουν να παραπέμψουν έναν κατηγορούμενο για να δικαστεί σε άλλη χώρα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος – όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – μπορεί να μην εφαρμόζονται πλήρως. Το 2007 εκδόθηκαν 11.000 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, έναντι 6.900 το 2005. Κατά την άποψη της Επιτροπής, στο μέλλον όλα αυτά τα εντάλματα θα πρέπει να καλύπτονται από τα πρότυπα της EE σχετικά με τα δικαιώματα που διασφαλίζουν δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε διερμηνεία και μετάφραση.

με Προκειμένου να μεταφέρουν τους κανόνες αυτούς στην εθνική τους νομοθεσία, τα κράτη μέλη της EE έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια, αντί των δύο ετών που συνηθίζεται, ώστε οι εθνικές αρχές να έχουν τον χρόνο να θέσουν μεταφρασμένες πληροφορίες στη διάθεση των πολιτών.

Ιστορικό

Η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στην EE τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της.

Δεδομένου ότι οι ενιαίες προτάσεις για τα δικονομικά δικαιώματα που διασφαλίζουν δίκαιη δίκη δεν έτυχαν ομόφωνης υποστήριξης εκ μέρους των κυβερνήσεων της ΕΕ όταν η Επιτροπή υπέβαλε για πρώτη φορά προτάσεις στον τομέα αυτό το 2004, η τελευταία ακολουθεί τώρα σταδιακή προσέγγιση, όπως προβλέπεται σε μια σειρά μέτρων για τα δικονομικά δικαιώματα που διασφαλίζουν δίκαιη δίκη τα οποία προσδιορίζονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης του Δεκεμβρίου του 2009 (IP/10/447). Η Επιτροπή θα προτείνει σειρά μέτρων στη διάρκεια της προσεχούς τετραετίας.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το δεύτερο μέτρο – το δικαίωμα ενημέρωσης – τον Ιούλιο (IP/10/989). Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν την πρόταση της Επιτροπής (MEMO/10/475). Τα επόμενα μέτρα, τα οποία προγραμματίζει η Επιτροπή για το 2011, θα είναι μια οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με συγγενικά πρόσωπα, εργοδότες και προξενικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα Τύπου Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar