Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

V Bruselu dne 8. října 2010

Posílení práva na spravedlivý proces: ministři spravedlnosti v EU schválili zákon o právu na překlad a tlumočení v trestním řízení

Ministři spravedlnosti v EU schválili zákon zaručující právo na překlad a tlumočení v trestním řízení. Evropská komise a Evropský parlament tento zákon letos již podpořili (IP/10/746). Jedná se o vůbec první opatření EU, kterým se nastaví společné minimální standardy pro právo na obhajobu v trestních věcech. Zákon zaručuje podezřelým osobám u všech soudů v EU právo na tlumočení do jejich jazyka během trestního řízení, i pokud je jim poskytováno právní poradenství. Je to první, již dlouho očekávané opatření, které zaručí spravedlivý proces komukoli v celé EU. Jde o první krok v sérii opatření, která posilují právo na spravedlivý proces a která by měla nastavit společné standardy EU v trestních věcech. Členské státy nyní mají tři roky na to, aby toto opatření začlenily do svých právních předpisů.

„Schválení vůbec prvního zákona o právu občanů na spravedlivý proces je historický okamžik. Evropská komise to považuje za první důležitý krok na cestě k nápravě stávající nerovnováhy mezi pravomocemi státních zastupitelství a lepšími a silnějšími právy na obhajobu v Evropě,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Chci poděkovat zpravodajce Evropského parlamentu baronce Sarah Ludfordové a španělskému a belgickému předsednictví za to, že umožnily vznik tohoto opatření v mimořádně krátké době. Nyní je na členských státech, aby tato pravidla zavedly do svých vnitrostátních právních předpisů a začaly je co nejdříve uplatňovat, aby mohla sloužit občanům. Také nastal čas zrychlit naši práci na zajištění účinné rovnováhy mezi pravomocemi státních zastupitelství a procesními právy obžalovaných. Vyzývám proto Parlament a Radu, aby zahájily práci na druhém opatření (seznamech práv), které Komise navrhla v červenci.“

Komise dne 9. března učinila první krok v souboru opatření, jejichž cílem je nastavit společné standardy EU pro trestní věci. Navrhla pravidla, která ukládají zemím EU povinnost poskytovat podezřelým osobám kompletní tlumočnické a překladatelské služby (IP/10/249, MEMO/10/70 ).

Evropský parlament projednávaný návrh většinově odsouhlasil v červnu (IP/10/746). Stalo se tak díky kompromisní dohodě, které 27. května dosáhla Rada, Komise a Evropský parlament. Parlament tento kompromis schválil dne 15. června na plenárním zasedání.

Opatření zaručí právo občanů na výslech, účast na slyšeních a na právní poradenství v jejich vlastním jazyce během všech fází trestního řízení, a to u všech soudů v EU.

Komise trvala na překladu a tlumočení v trestním řízení jako na klíčovém prvku pro zajištění úplného souladu s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturou štrasburského soudu, jakož i s Listinou základních práv.

Tato pravidla také zaručí, že občané obdrží písemný překlad všech podstatných dokumentů, jako je obžalovací spis, a že budou mít nárok na tlumočení všech slyšení a výslechů i schůzek se svými právníky. Svých práv se nemohou vzdát, dokud jim nebude poskytnuto právní poradenství nebo úplné informace o důsledcích takového kroku.

Náklady na překlad a tlumočení půjdou k tíži členského státu, nikoliv podezřelého. Bez minimálních společných standardů zajišťujících spravedlivé řízení se budou soudní orgány zdráhat poslat někoho před soud v jiné zemi. V důsledku toho nebude možné plně uplatnit opatření EU zaměřená na potírání trestné činnosti, jako například evropský zatýkací rozkaz. Od roku 2005, kdy bylo vydáno 6 900 evropských zatýkacích rozkazů, jejich počet v roce 2007 vzrostl na 11 000. Podle názoru Komise by se na veškeré takové rozkazy měly v budoucnu vztahovat standardy EU pro spravedlivý soudní proces, včetně práva na tlumočení a překlad.

S cílem poskytnout členským státům dostatek času na překlad potřebných informací mají nyní členské státy na přijetí těchto pravidel tři roky namísto obvyklých dvou let.

Souvislosti

Lisabonská smlouva umožňuje EU přijímat opatření na posílení práv občanů EU.

Vzhledem k tomu, že v roce 2004, kdy Komise poprvé předložila návrhy týkající se práva na spravedlivý proces, neobdržely souhrnné návrhy v této oblasti jednomyslnou podporu vlád členských zemí EU, Komise nyní postupuje po jednotlivých krocích podle plánu souboru opatření o procesních právech na spravedlivý proces, která byla vymezena ve Stockholmském programu z prosince 2009 (IP/10/447). Tento soubor opatření Komise navrhne v příštích čtyřech letech.

V červenci Komise navrhla druhé opatření (právo na informace) (IP/10/989). Rada a Parlament již začaly na tomto návrhu Komise pracovat (MEMO/10/475). Dalším opatřením plánovaným Komisí v roce 2011 bude směrnice o právu na obhájce a směrnice o právu na komunikaci s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady.

Další informace

Novinky z generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar