Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Bruxelles, 7 octombrie 2010

Comisia își expune perspectiva asupra impozitării sectorului financiar

Comisia Europeană și-a exprimat astăzi opiniile despre viitoarea impozitare a sectorului financiar. Pornind de la premisa că sectorul financiar trebuie să aibă o contribuție echitabilă la finanțele publice și că guvernele au nevoie urgentă de noi surse de venit în contextul economic actual, Comisia prezintă o abordare cu două componente. La nivel mondial, Comisia sprijină ideea unei taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF), care ar putea contribui la finanțarea unor domenii precum dezvoltarea și schimbările climatice, care reprezintă provocări internaționale. La nivelul Uniunii Europene, Comisia recomandă ca variantă preferabilă o taxă asupra activităților financiare (TAF). Dacă este concepută și aplicată atent, o TAF la nivelul UE ar putea genera venituri importante și ar putea contribui la asigurarea unei mai mari stabilități a piețelor financiare fără a crea riscuri nejustificate pentru competitivitatea UE. Comisia va prezenta aceste puncte de vedere Consiliului European la sfârșitul lunii octombrie, precum și în cadrul summitului G20 din noiembrie.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a declarat: „Motivele pentru impozitarea sectorului financiar sunt bine întemeiate, iar modalitățile de realizare a acestui lucru sunt viabile. Am convingerea că perspectiva prezentată astăzi de Comisie este cea potrivită pentru a garanta o contribuție echitabilă a sectorului financiar la cele mai urgente provocări la nivelul UE și mondial.”

Impozitarea băncilor: o abordare la nivel mondial și al UE

Comisia sprijină ideea unei taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF) la nivel internațional și va continua să acționeze în acest sens în cadrul G20. Dacă trebuie atinse obiective ambițioase pe plan mondial, în domenii cum sunt sprijinul pentru dezvoltare și schimbările climatice, va fi nevoie de consensul partenerilor internaționali asupra unor instrumente financiare mondiale. O taxă asupra tranzacțiilor financiare ar impozita fiecare tranzacție pe baza valorii acesteia, aducând venituri substanțiale. Comisia este convinsă că o taxă asupra tranzacțiilor financiare corect aplicată la nivel internațional ar putea constitui un mod atractiv de colectare a fondurilor necesare pentru politicile mondiale importante.

La nivel european, în comunicare se sugerează că ar trebui să se ia în considerație crearea unei taxe asupra activităților financiare (TAF). Aceasta s-ar axa pe profiturile și remunerațiile societăților din sectorul financiar. În acest fel s-ar impozita corporațiile și nu fiecare participant la o tranzacție financiară (cum este cazul TTF). În urma unei analize aprofundate a posibilelor variante pentru impozitarea sectorului financiar, Comisia este de părere că TAF ar reprezenta instrumentul optim pentru o impozitare adecvată a sectorului financiar și pentru necesitatea de a colecta noi venituri în UE.

O contribuție echitabilă a sectorului financiar

Pentru a stabili dacă o nouă taxă pentru sectorul financiar ar fi pe deplin justificată, Comisia a examinat contribuția actuală a acestui sector la bugetele publice și a concluzionat că există motive întemeiate pentru introducerea taxelor pentru sectorul financiar pe care le-a propus. În primul rând, sectorul financiar a constituit o cauză importantă a crizei financiare și a primit sprijin guvernamental substanțial de-a lungul ultimilor ani; el ar trebui, din acest motiv, să participe în mod corespunzător la costurile implicate de reconstruirea economiei europene și de sprijinirea finanțelor publice. În al doilea rând, o taxă corectivă aplicată băncilor ar putea completa măsurile de reglementare esențiale (care includ taxa impusă băncilor și fondul pentru soluţionarea situaţiilor de criză) concepute pentru a spori eficiența piețelor financiare și pentru a le reduce volatilitatea. În fine, dat fiind că sectorul financiar este scutit de taxa pe valoare adăugată (TVA) în UE, prin această taxă s-ar garanta că sectorul financiar nu este subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Pe scurt, o nouă taxă ar putea contribui la garantarea unei contribuții mai echitabile și mai substanțiale a sectorului financiar la finanțele publice, ar asigura surse noi de venit și ar ajuta la crearea unui sector financiar stabil și mai eficient.

Următorii pași

Comisia își va prezenta comunicarea miniștrilor de finanțe din UE în cadrul Consiliului ECOFIN din 19 octombrie și șefilor de stat și de guvern din UE în cadrul Consiliului European de la sfârșitul lunii octombrie. La summitul G20 din noiembrie, va fi prezentată o poziție a UE referitoare la impozitarea sectorului financiar cu scopul de a încuraja partenerii internaționali să ajungă o abordare concertată la nivel mondial. Comisia va începe de asemenea o evaluare a impactului aprofundată pentru a analiza mai detaliat punctele de vedere pe care le-a exprimat în comunicarea sa de astăzi în scopul de a veni, în 2011, cu inițiative politice.

Pentru textul integral al comunicării a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Pentru informații suplimentare a se consulta: MEMO/10/477


Side Bar