Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Briuselis, 2010 m. spalio 7 d.

Komisija pateikia finansų sektoriaus apmokestinimo viziją

Šiandien Europos Komisija pateikė idėjų apie būsimą finansų sektoriaus apmokestinimą. Remdamasi tuo, kad finansų sektorius turi deramai prisidėti prie valstybės finansų ir kad dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis vyriausybėms skubiai reikia naujų pajamų šaltinių, Komisija pateikia dviejų krypčių siūlymą. Pasauliniu lygiu Komisija palaiko finansinių sandorių mokesčio (FSM) įvedimą; jį būtų galima panaudoti tokių tarptautinių problemų kaip plėtra ar klimato kaita sprendimui finansuoti. ES lygiu Komisija siūlo tinkamesnę alternatyvą – finansinės veiklos mokestį (FVM). Kruopščiai suplanavus ir ES įvedus FVM būtų galima gauti daug pajamų ir padėti užtikrinti didesnį finansų rinkų stabilumą, nesukeliant nereikalingos grėsmės ES konkurencingumui. Spalio pabaigoje šiuos siūlymus Komisija pateiks Europos Vadovų Tarybos susitikime, o lapkritį – G20 aukščiausiojo lygio susitikime.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Yra rimtų priežasčių apmokestinti finansų sektorių ir realių būdų, kaip tai padaryti. Manau, kad šiandien Komisijos pasiūlytos idėjos yra tinkamos, norint užtikrinti, kad finansų sektorius deramai prisidėtų prie opiausių ES ir pasaulio problemų sprendimo.“

Bankų apmokestinimas pasaulio ir ES mastu

Komisija palaiko visuotinio finansinių sandorių mokesčio idėją ir toliau plėtos ją G20 susitikimuose. Jei norima pasiekti plataus užmojo pasaulinius tikslus tokiose srityse kaip parama vystymuisi ir klimato kaita, tarptautiniai partneriai turės susitarti dėl pasaulinio masto finansavimo priemonių. Finansinio sandorio mokestis būtų taikomas kiekvienam sandoriui ir priklausytų nuo jo vertės – taip būtų gauta nemažai pajamų. Komisija tiki, kad tinkamai įgyvendintas ir visuotinai taikomas finansinio sandorio mokestis galėtų būti patrauklus būdas surinkti reikiamų lėšų svarbioms pasaulinės politikos kryptims finansuoti.

Europoje Komisija siūlo apsvarstyti finansinės veiklos mokestį. Finansinės veiklos mokesčiu būtų apmokestintas finansų sektoriaus įmonių pelnas ir atlyginimai. Tad jį mokėtų įmonės, o ne kiekvienas finansinio sandorio dalyvis (kaip FSM atveju). Atlikusi nuodugnią finansų sektoriaus apmokestinimo galimybių analizę, Komisija mano, kad FVM būtų geriausia priemonė sprendžiant tinkamo finansų sektoriaus apmokestinimo bei poreikio gauti naujų pajamų ES klausimus.

Deramas finansų sektoriaus indėlis

Siekdama įvertinti, ar naujasis finansų sektoriaus mokestis gali būti visiškai pagrįstas, Komisija išanalizavo dabartinį šio sektoriaus indėlį į valstybių biudžetus. Ji padarė išvadą, kad esama rimtų priežasčių įvesti jos pasiūlytus finansų sektoriaus mokesčius. Pirma, finansų sektorius buvo svarbi finansų krizės priežastis ir pastaruosius kelerius metus jis gavo didelę vyriausybių paramą. Todėl jis turėtų tinkamai prisidėti padengiant Europos ekonomikos atkūrimo ir viešųjų finansų palaikymo išlaidas. Antra, korekcinis bankų mokestis galėtų papildyti pagrindines reguliavimo priemones (įskaitant bankams taikomą mokestį ir bankų problemų sprendimo fondą), skirtas finansų rinkų veiksmingumui didinti ir jų nepastovumui mažinti. Galiausiai, turint omenyje tai, kad finansų sektoriui ES netaikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tokiu mokesčiu būtų užtikrinta, kad šis sektorius nebūtų apmokestintas mažiau negu kiti. Trumpai tariant, naujas mokestis galėtų padėti užtikrinti, kad finansų sektoriaus indėlis į viešuosius finansus būtų teisingesnis ir didesnis, suteiktų papildomų pajamų šaltinių ir padėtų sukurti stabilų ir efektyvesnį finansų sektorių.

Tolesni veiksmai

Spalio 19 d. ECOFIN taryboje Komisija pristatys savo komunikatą ES finansų ministrams, o spalio pabaigoje – Europos Vadovų Taryboje ES valstybių ir vyriausybių vadovams. ES pozicija dėl finansų sektoriaus apmokestinimo bus pristatyta lapkričio mėn. G20 aukščiausio lygio susitikime, siekiant paskatinti tarptautinius partnerius susitarti dėl bendro požiūrio. Be to, Komisija pradės nuodugnų poveikio vertinimą, kad geriau išanalizuotų šiandien pateiktame komunikate išdėstytas idėjas ir 2011 m. pateiktų politines iniciatyvas.

Visą komunikatą galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Daugiau informacijos MEMO/10/477


Side Bar