Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Bryssel den 6 oktober 2010

EU och Sydkorea undertecknar frihandelsavtal

EU:s kommissionsledamot med ansvar för handelsfrågor, Karel De Gucht, den belgiske utrikesministern och företrädaren för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, Steven Vanackere, och den koreanske handelsministern Kim Jong-hoon har i dag undertecknat ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea. Detta är det mest långtgående handelsavtal som någonsin framförhandlats av EU och det första med ett asiatiskt land. Dagens undertecknande av avtalet är ett betydande steg på vägen mot dess genomförande och ett av de viktigaste inslagen vid toppmötet mellan EU och Sydkorea som äger rum i Bryssel i dag.

”Avtalet mellan EU och Sydkorea är ett betydande framsteg i ansträngningarna att förbättra våra handelsförbindelser. Det kommer att ge en rejäl skjuts åt jobben och tillväxten i Europa i detta kritiska skede. Detta långtgående och innovativa avtal är en måttstock för vad vi vill uppnå i kommande handelsöverenskommelser”, sade kommissionsledamoten Karel De Gucht. ”Klarar vi av de svåraste hindren för den internationella handeln, som egentligen inte är tulltarifferna, kan vi sänka kostnaderna för handeln lika mycket som om importtullarna hävs eller mer.”

Handelsavtalets text paraferades av Europeiska kommissionen och Sydkorea den 15 oktober 2009. Sedan dess har avtalstexten översatts till koreanska och 21 EU-språk. Samtliga EU-medlemsstater har skrivit under avtalet inför dagens officiella undertecknandeceremoni.

Dagen för den provisoriska tillämpningen blir den 1 juli 2011, förutsatt att Europaparlamentet har godkänt frihandelsavtalet och Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av den bilaterala skyddsklausulen i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea har antagits. EU-medlemsstaterna måste också ratificera avtalet i enlighet med sina egna lagar och procedurer.

Enligt en studie kommer överenskommelsen att leda till ny handel med varor och tjänster till ett värde av 19,1 miljarder euro för EU. Enligt beräkningarna i en annan studie kommer det att mer än fördubbla den bilaterala handeln mellan EU och Sydkorea under de kommande 20 åren, jämfört med en situation utan frihandelsavtal. Tack vare avtalet kommer i princip alla importtullar mellan de två ekonomierna att avlägsnas liksom också många hinder som egentligen inte beror på tulltariffer. Det kommer att befria EU-företag som exporterar industri- och jordbruksvaror till Sydkorea från tullar. När tullarna väl är helt borttagna kommer EU:s exportföretag att spara 1,6 miljarder euro om året. Hälften av dessa besparingar kommer att göras redan samma dag som avtalet träder i kraft.

Frihandelsavtalet kommer också att leda till öppningar på marknaderna för tjänster och investeringar samt innebära stora framsteg på områden som intellektuell äganderätt, offentlig upphandling, konkurrenspolitik samt handel och hållbar utveckling.

Bakgrund

Handeln med varor mellan EU och Sydkorea under 2009 betingade ett värde på omkring 54 miljarder euro. EU:s handel med Sydkorea uppvisar för närvarande ett underskott, men trenden tyder på att den koreanska marknaden kan erbjuda betydande tillväxtpotential. I fråga om sådana produkter som kemikalier, läkemedel, bildelar, maskiner för industriellt bruk, skor, medicinsk utrustning, icke järnhaltiga metaller, järn och stål, läder och päls, virke, keramik och glas uppvisar EU ett solitt handelsöverskott. På liknande sätt är Sydkorea en av världens mer värdefulla exportmarknader för EU:s jordbruk, med en årlig försäljning som överstiger 1 miljard euro. I fråga om tjänster uppvisar EU ett överskott på 3,4 miljarder euro med Sydkorea, med en export 7,8 miljarder euro 2008 och en import på 4,4 miljarder euro.

I fråga om tullarna kommer Sydkorea och EU att avskaffa 98,7 % av avgifterna i handelsvärdet för både industri- och jordbruksprodukter inom fem år från och med frihandelsavtalets ikraftträdande. I slutet av övergångsperioderna kommer avgifterna att ha avskaffats för nästan alla produkter, med få undantag inom jordbrukssektorn. Detta är den mest omfattande handelstäckning som någonsin åstadkommits i ett frihandelsavtal som framförhandlats av EU.

Vidare upplysningar

Memorandum om frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Tio centrala fördelar med frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Sydkorea:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Handeln mellan EU och Sydkorea:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Avtalstexten:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Nyckelpunkter i avtalet: ”EU-South Korea FTA quick reading guide”:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar