Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Bruselj, 6. oktobra 2010

Evropska unija in Južna Koreja podpisali sporazum o prosti trgovini

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht, belgijski zunanji minister Steven Vanackere, ki je zastopal predsedstvo Sveta Evropske unije (EU), in korejski minister za trgovino Kim Jong-hoon so danes podpisali Sporazum o prosti trgovini (SPT) med EU in Južno Korejo. Ta SPT je najbolj ambiciozen trgovinski sporazum, ki ga je Komisija dosegla v pogajanjih, in prvi, ki je bil sklenjen z azijsko državo. Današnji podpis je torej pomemben miljni kamen na poti k njegovemu izvajanju in eden od glavnih dogodkov vrha EU-Koreja, ki se danes odvija v Bruslju.

„Sporazum med EU in Južno Korejo je pomemben korak k izboljšanju naših trgovinskih odnosov. Zagotovil bo spodbujanje delovnih mest in rasti v Evropi v tem kritičnem času. Ta obsežen in inovativen sporazumom je referenčna točka za to, kar želimo doseči z drugimi trgovinskimi sporazumi,“ je povedal komisar De Gucht. Odpravljanje težavnejših netarifnih ovir za mednarodno trgovino lahko zmanjša stroške poslovanja toliko kot odprava uvoznih carin ali še bolj.“

Evropska komisija in Južna Koreja sta besedilo SPT parafirali 15. oktobra 2009. Od takrat je bilo besedilo Sporazuma prevedeno v korejščino in 21 jezikov Evropske unije. Vse države članice so SPT podpisale pred današnjo uradno slovesnostjo ob podpisu.

Datum začasne uporabe bo 1. julij 2011, pod pogojem, da da Evropski parlament svoje soglasje k SPT in da se sprejme Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo.

Tudi države članice EU bodo morale sporazum ratificirati v skladu s svojo zakonodajo in postopki.

Po ocenah ene študije bo sporazum ustvaril nove trgovinske izmenjave blaga in storitev v vrednosti 19,1 milijarde EUR za EU; po izračunih druge bo več kot podvojil trgovino med Evropsko unijo in Južno Korejo v naslednjih 20 letih v primerjavi s situacijo, ko ne bi bilo PTS. Sporazum bo odpravil tako rekoč vse uvozne dajatve med obema gospodarstvoma in tudi mnoge netarifne ovire. Izvozniki EU, ki izvažajo industrijsko blago in kmetijske pridelke v Južno Korejo, bodo oproščeni plačila carine. Ko bodo carine popolnoma ukinjene, bodo izvozniki EU letno prihranili 1,6 milijarde EUR. Polovica teh prihrankov se bo začela izvajati že na dan, ko bo Sporazum začel veljati.

PTS bo ustvaril tudi nove možnosti na področju trga storitev in naložb. Pričakuje se, da bo prišlo do velikega napredka tudi na področjih, kot so intelektualna lastnina, javno naročanje, politika konkurence in trgovina ter trajnostni razvoj.

Ozadje

Blagovna menjava med Evropsko unijo in Južno Korejo je bila leta 2009 vredna 54 milijard EUR. Trenutno ima Evropska unija z Južno Korejo deficit v trgovini z blagom, čeprav trendi kažejo, da ima korejski trg pomembne možnosti za rast. Za izdelke, kot so kemikalije, farmacevtski izdelki, avtomobilski deli, industrijski stroji, čevlji, medicinska oprema, barvne kovine, železo in jeklo, usnje in krzno, les, keramika in steklo izkazuje EU soliden trgovinski presežek. Podobno je Južna Koreja za kmetijske proizvode na splošno eden od najboljših izvoznih trgov za evropske kmete z letno prodajo čez eno milijardo EUR. Pri storitvah ima EU z Južno Korejo presežek v višini 3,4 milijarde EUR, pri čemer je izvoz leta 2008 dosegel 7,8 milijarde in uvoz 4,4 milijarde EUR.

Kar zadeva carine, bosta Južna Koreja in Evropska unija v petih letih odpravili 98,7 % carin v tržni vrednosti za industrijske izdelke in kmetijske proizvode. Do konca prehodnega obdobja bodo carine odpravljene za skoraj vse izdelke z nekaj izjemami v kmetijskem sektorju. To je najambicioznejše zajetje trgovanja, ki ga je EU s pogajanji kdaj koli dosegla v okviru PTS.

Več informacij

Memo o Sporazumu o prosti trgovini (SPT) med EU in Južno Korejo:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en.

Deset glavnih koristi, ki izhajajo iz SPT med EU in Južno Korejo:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf.

Trgovina med EU in Južno Korejo.

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea

Besedilo Sporazuma:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en.

Glavni elementi Sporazuma: „Kratki vodnik po Sporazumu o prosti trgovini (SPT) med EU in Južno Korejo“:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf.


Side Bar