Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Bruksela, dnia 6 października 2010 r.

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową podpisana

Komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht, minister spraw zagranicznych Belgii Steven Vanackere w imieniu prezydencji Rady Unii Europejskiej oraz minister handlu Republiki Korei Kim Jong-hoon podpisali dziś umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową. Jest to najambitniejsza umowa handlowa ze wszystkich, jakie UE dotąd wynegocjowała, i pierwsza z krajem azjatyckim. Dzisiejsze jej podpisanie jest ważnym krokiem na drodze ku jej wdrożeniu, a zarazem jednym z głównych wydarzeń odbywającego się dziś w Brukseli szczytu UE–Korea.

„Umowa między UE a Koreą Południową jest ważnym osiągnięciem na drodze do zacieśnienia naszych powiązań handlowych. Znacznie pobudzi ona wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie w tym krytycznym okresie. Jest to szeroko zakrojone, innowacyjne porozumienie, które stanie się punktem odniesienia dla naszych ambicji przy zawieraniu innych umów handlowych” – powiedział komisarz De Gucht. „Dla obniżenia kosztów działalności gospodarczej równie ważne, jak zniesienie ceł przywozowych – o ile nie ważniejsze – jest rozwiązanie trudniejszego problemu barier pozataryfowych ograniczających międzynarodowy handel.”

Tekst umowy został parafowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Korei Południowej w dniu 15 października 2009 r., a następnie przetłumaczony na język koreański i 21 języków UE. Przed dzisiejszym uroczystym podpisaniem umowy została ona podpisana przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Okres tymczasowego stosowania umowy rozpocznie się dnia 1 lipca 2011 r., o ile Parlament Europejski wyrazi zgodę i przyjęte zostanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o wdrożeniu dwustronnej klauzuli ochronnej przewidzianej w umowie. Konieczna będzie również ratyfikacja umowy przez państwa członkowskie UE zgodnie z ich własnymi przepisami i procedurami.

Zgodnie z wynikami jednej z analiz umowa ta przyniesie UE korzyści wynoszące łączne 19,1 mld euro - w postaci nowych transakcji handlowych w zakresie towarów i usług. Według innego badania dzięki umowie w ciągu 20 najbliższych lat dwustronna wymiana handlowa między UE a Koreą Południową będzie ponad dwukrotnie większa, niż gdyby umowa taka nie została zawarta. Umowa znosi praktycznie wszystkie cła przywozowe między rynkiem koreańskim a UE, a także wiele barier pozataryfowych. Dzięki niej eksporterzy towarów przemysłowych i rolnych z UE do Korei Południowej nie będą musieli płacić ceł. Po całkowitym zniesieniu opłat celnych eksporterzy unijni zaoszczędzą 1,6 mld euro rocznie. Połowa tych oszczędności będzie możliwa do uzyskania już od dnia wejścia umowy w życie.

Umowa o wolnym handlu zwiększy także dostęp do rynku usług i inwestycji oraz pozwoli na znaczne postępy w dziedzinach m.in. własności intelektualnej, zamówień publicznych, polityki konkurencji oraz powiązań handlu ze zrównoważonym rozwojem.

Kontekst

Wartość handlu towarami między UE i Koreą w 2009 r. wyniosła około 54 mld EUR. UE odnotowuje obecnie deficyt w wymianie handlowej z Koreą Południową, chociaż trendy wskazują, że rynek koreański oferuje znaczący potencjał wzrostu. Z kolei w odniesieniu do produktów takich jak chemikalia, wyroby farmaceutyczne, części samochodowe, maszyny przemysłowe, obuwie, sprzęt medyczny, metale nieżelazne, żelazo i stal, skóra i futra, drewno, ceramika oraz szkło, Unia Europejska odnotowuje istotną nadwyżkę handlową. Również w przypadku produktów rolnych Korea Południowa jest jednym z ważniejszych na świecie rynków eksportowych dla rolników UE, którzy rocznie dokonują na nim sprzedaży wartej ponad 1 mld EUR. W przypadku usług UE odnotowuje w handlu z Koreą nadwyżkę w wysokości 3,4 mld EUR – wartość wywozu usług w 2008 r. wyniosła 7,8 mld EUR, a wartość przywozu – 4,4 mld EUR.

Co się tyczy ceł, w okresie 5 lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu Korea Południowa i UE wyeliminują 98,7 % ceł (wyrażonych w wartości handlu) na produkty przemysłowe i rolne. Do końca okresu przejściowego zniesione zostaną cła na prawie wszystkie produkty, z kilkoma wyjątkami w sektorze rolnym. Zakres tej umowy jest najbardziej ambitny ze wszystkich umów o wolnym handlu wynegocjowanych dotąd przez UE.

Dodatkowe informacje:

Notatka na temat umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Dziesięć głównych korzyści z umowy o wolnym handlu UE – Korea Południowa:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Handel między UE a Koreą Południową:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Tekst umowy: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Główne elementy umowy – „Umowa o wolnym handlu UE–Korea Południowa – krótki przewodnik”:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar