Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Brussel, 6 oktober 2010

EU en Zuid-Korea ondertekenen vrijhandelsovereenkomst

De EU-commissaris voor Handel, Karel De Gucht, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, namens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, en de Koreaanse minister van Handel, Kim Jong-hoon, hebben vandaag een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea ondertekend. Deze overeenkomst is de meest ambitieuze handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten en de eerste met een Aziatisch land. De ondertekening van vandaag markeert een belangrijke stap in de richting van de uitvoering ervan en is een van de belangrijke gebeurtenissen van de EU-Koreatop vandaag in Brussel.

"De overeenkomst tussen de EU en Zuid-Korea is een belangrijke mijlpaal in de verbetering van onze handelsbetrekkingen. Zij zal in deze kritieke tijden een flinke stimulans tot meer banen en groei in Europa betekenen. Deze veelomvattende en vernieuwende overeenkomst is een ijkpunt voor wat wij met andere handelsovereenkomsten willen bereiken", aldus Commissaris De Gucht. "Het aanpakken van de moeilijkere niet-tarifaire belemmeringen voor de internationale handel kan de kosten van het zaken doen evenveel -zo niet meer- verlagen als het afschaffen van invoerrechten."

De tekst van de vrijhandelsovereenkomst werd door de Europese Commissie en Zuid-Korea geparafeerd op 15 oktober 2009. Sindsdien is deze tekst vertaald in het Koreaans en in 21 EU-talen. Voorafgaand aan de officiële ondertekeningsceremonie van vandaag is de overeenkomst door alle lidstaten van de EU ondertekend.

De vrijhandelsovereenkomst zal vanaf 1 juli 2011 voorlopig worden toegepast, mits het Europees Parlement zijn goedkeuring eraan hecht en de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea dan in werking is getreden. De lidstaten van de EU moeten de overeenkomst ook ratificeren volgens hun eigen wetgeving en procedures.

Volgens een studie zal de overeenkomst nieuwe handel in goederen en diensten ter waarde van 19,1 miljard euro voor de EU meebrengen. In een andere studie is berekend dat de overeenkomst ertoe zal leiden dat de bilaterale handel tussen de EU en Zuid-Korea over 20 jaar eens zo groot zal zijn als bij een scenario zonder de vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst zal nagenoeg alle invoerrechten tussen beide economieën afschaffen en ook talrijke niet-tarifaire belemmeringen uit de weg ruimen. EU-exporteurs van industrie- of landbouwgoederen naar Zuid-Korea zullen dankzij de overeenkomst minder douanerechten hoeven te betalen. Wanneer de rechten volledig zijn afgeschaft, besparen zij jaarlijks 1,6 miljard euro. De helft van deze besparingen zal reeds vanaf de dag van de inwerkingtreding van de overeenkomst praktijk worden.

De overeenkomst zal ook voor nieuwe marktmogelijkheden voor diensten en investeringen zorgen en betekent een grote stap vooruit op het gebied van intellectuele eigendom, overheidsopdrachten, concurrentiebeleid, handel en duurzame ontwikkeling.

Achtergrond

De handel in goederen tussen de EU en Korea had in 2009 een waarde van circa 54 miljard euro. De EU heeft momenteel ten opzichte van Korea een tekort op de goederenbalans, maar trendonderzoek wijst uit dat het groeipotentieel van de Koreaanse markt aanzienlijk is. Voor chemische stoffen, geneesmiddelen, auto-onderdelen, industriële machines, schoeisel, medische apparatuur, non-ferrometalen, ijzer en staal, leder- en bontwaren, hout, keramische producten en glas heeft de EU een solide handelsoverschot. Ook voor landbouwproducten is Zuid-Korea mondiaal gezien een van de belangrijkste exportmarkten voor de EU, met een jaarlijkse afzet van ruim 1 miljard euro. Wat diensten betreft, had de EU met Zuid-Korea in 2008 een handelsoverschot van 3,4 miljard euro (uitvoer 7,8 miljard euro, invoer 4,4 miljard euro).

Wat de douanerechten aangaat, zullen Zuid-Korea en de EU binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor zowel industrie- als landbouwproducten 98,7% van alle rechten, uitgaande van de handelswaarde, afschaffen. Aan het einde van de overgangsperioden zullen de rechten op bijna alle producten, behoudens een paar uitzonderingen voor de landbouwsector, zijn afgeschaft. Niet eerder is bereikt dat er een zo groot deel van het handelsverkeer onder de werking van een door de EU gesloten vrijhandelsovereenkomst is komen te vallen.

Meer informatie:

Memo over de vrijhandelsovereenkomst EU - Zuid-Korea:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Tien belangrijke voordelen van de vrijhandelsovereenkomst EU - Zuid-Korea:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Handel tussen de EU en Zuid-Korea:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

De tekst van de overeenkomst: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Belangrijkste kenmerken van de overeenkomst: "EU-South Korea FTA quick reading guide":

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar