Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Bryssel 6. lokakuuta 2010

EU:n ja Etelä-Korean välille vapaakauppasopimus

EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan Belgian ulkoministeri Steven Vanackere ja Etelä-Korean kauppaministeri Kim Jong-hoon allekirjoittivat tänään EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen. Kyseessä on EU:n kaikkien aikojen laajamittaisin ja ensimmäinen aasialaisen maan kanssa neuvoteltu vapaakauppasopimus. Sopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä askel kohti sen täytäntöönpanoa ja yksi tärkeimmistä tapahtumista tänään Brysselissä pidettävässä EU:n ja Korean välisessä huippukokouksessa.

”EU:n ja Etelä-Korean välinen sopimus parantaa merkittävästi kauppayhteyksiämme. Se lisää tuntuvasti työpaikkoja ja kasvua Euroopassa näinä kriittisinä aikoina. Tämä kauaskantoinen ja innovatiivinen sopimus luo vertailukohdan sille, mihin haluamme päästä muissakin kauppasopimuksissa”, totesi komissaari De Gucht. ”Muut kuin tulleihin liittyvät kansainvälisen kaupankäynnin esteet ovat vaikeita poistaa, mutta niistä eroon pääseminen voi pienentää yritystoiminnan kustannuksia yhtä paljon – ellei enemmänkin – kuin tuontitullien poistaminen.”

Euroopan komission ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus parafoitiin 15. lokakuuta 2009. Sen jälkeen sopimusteksti on käännetty koreaksi ja 21:lle EU-kielelle. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vapaakauppasopimuksen ennen tämänpäiväistä virallista allekirjoitustilaisuutta.

Sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa 1. heinäkuuta 2011, jos Euroopan parlamentti on siihen mennessä hyväksynyt vapaakauppasopimuksen ja jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta on annettu. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden on ratifioitava sopimus omien lakiensa ja menettelyjensä mukaisesti.

Eräässä tutkimuksessa arvioidaan, että sopimuksen myötä lisääntyvä tavaroiden ja palvelujen kauppa tuo EU:lle 19,1 miljardia euroa; erään toisen tutkimuksen laskelmien mukaan EU:n ja Etelä-Korean kahdenvälinen kaupankäynti on seuraavien 20 vuoden aikana yli kaksi kertaa vilkkaampaa kuin se olisi ilman vapaakauppasopimusta. Sopimus poistaa näiden talouksien väliltä käytännöllisesti katsoen kaikki tuontitullit sekä monia tullien ulkopuolisia esteitä. Se vapauttaa tulleista teollisuus- ja maataloustuotteiden viennin EU:sta Etelä-Koreaan. Kun tullit ovat poistuneet kokonaan, EU:n viejille koituu säästöä 1,6 miljardia euroa vuosittain. Puolet näistä säästöistä toteutuu heti sopimuksen tullessa voimaan.

Lisäksi vapaakauppasopimus luo uusia markkinoita palveluille ja investoinneille, ja se merkitsee suurta edistystä muun muassa henkistä omaisuutta, julkisia hankintoja, kilpailupolitiikkaa ja kauppaa sekä kestävää kehitystä koskevissa kysymyksissä.

Taustaa

EU:n ja Etelä-Korean välisen kaupan arvo oli noin 54 miljardia euroa vuonna 2009. Tavarakaupan osalta EU on Etelä-Koreaan nähden alijäämäinen, mutta nykyisten suuntausten perusteella on nähtävissä, että Etelä-Korean markkinat tarjoavat huomattavaa kasvupotentiaalia. Kauppatase on EU:lle selkeästi ylijäämäinen esimerkiksi kemikaalien, lääkkeiden, auton osien, teollisuuskoneiden, kenkien, lääkinnällisten laitteiden, muiden kuin rautametallien, raudan ja teräksen, nahkan ja turkisten, puun, keramiikan ja lasin kaupassa. Etelä-Korea on myös EU:n maanviljelijöiden kannalta yksi arvokkaimmista vientimarkkinoista, sillä maataloustuotteiden vuotuinen myynti on yli miljardi euroa. Palvelujen kaupassa EU:n ylijäämä Etelä-Koreaan verrattuna on 3,4 miljardia euroa: viennin arvo vuonna 2008 oli 7,8 miljardia ja tuonnin arvo 4,4 miljardia euroa.

Etelä-Korea ja EU poistavat 98,7 prosenttia tullien kauppa-arvosta sekä teollisuus- että maataloustuotteiden osalta viiden vuoden kuluessa vapaakauppasopimuksen voimaantulosta. Siirtymäkausien lopussa tullit poistuvat lähes kaikilta tuotteilta muutamia maatalousalan tuotteita lukuun ottamatta. Sopimus kattaa suuremman osan kaupankäyntiä kuin yksikään toinen EU:n tekemistä vapaakauppasopimuksista.

Lisätietoja

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimusta koskeva muistio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen kymmenen merkittävintä hyötyä:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

EU:n ja Etelä-Korean välinen kauppa:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Sopimusteksti: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Sopimuksen keskeinen sisältö: EU:n ja Etelä Korean vapaakauppasopimuksen pääkohdat lyhyesti:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar