Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Brüssel, 6. oktoober 2010

EL ja Lõuna-Korea allkirjastavad vabakaubanduslepingu

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Karel De Gucht, Belgia välisminister Steven Vanackere, kes esindab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki ja Korea kaubandusminister Kim Jong-hoon kirjutasid täna alla vabakaubanduslepingule Euroopa Liidu (EL) ja Lõuna-Korea vahel. See on ELi seni kõige laiaulatuslikum kaubandusleping ja esimene Aasia riigiga sõlmitud vabakaubandusleping. Tänane lepingu allkirjastamine annab märku olulisest sammust vabakaubanduslepingu rakendamise suunas ja on täna Brüsselis toimuva ELi-Korea tippkohtumise üks peamisi sündmusi.

„ELi ja Lõuna-Korea vaheline leping tähistab olulist sammu meie kaubandussuhete parandamisel. See aitab edendada Euroopa tööhõivet ja majanduskasvu praegusel keerulisel ajal. See laiahaardeline ja uuenduslik kokkulepe on eeskujuks selle kohta, mida me tahame saavutada teiste kaubanduslepingute puhul”, ütles volinik De Gucht. Rahvusvahelise kaubanduse mittetariifsete tõkete kaotamine võib vähendada äritegevuse kulusid sama palju (kui mitte rohkem) kui imporditollimaksude kaotamine.”

Euroopa Komisjon ja Lõuna-Korea parafeerisid vabakaubanduslepingu teksti 15. oktoobril 2009. Pärast seda tõlgiti leping Korea keelde ning ELi 21 ametlikku keelde. Kõik ELi liikmesriigid on lepingule enne tänast ametlikku allkirjastamistseremooniat alla kirjutanud.

Ajutise kohaldamise kuupäev on 1. juuli 2011, tingimusel et Euroopa Parlament annab lepingule oma nõusoleku ja et on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel. ELi liikmesriigid peavad lepingu ratifitseerima vastavalt oma seadustele ja menetlustele.

Ühe uuringu andmete kohaselt loob vabakaubandusleping ELi jaoks 19,1 miljardi euro väärtuses uusi kauba- ja teenustevooge; ühe teise uuringu kohaselt võib selle mõjul ELi ja Lõuna-Korea omavahelise kaubanduse maht järgmise 20 aasta jooksul enam kui kahekordistuda võrreldes stsenaariumiga, kus vabakaubandusleping puudub. Lepinguga kaotatakse riikide vahel peaaegu kõik imporditollimaksud ja paljud mittetariifsed tõkked. See vabastab ELi tööstus- ja põllumajandustoodete Lõuna-Koreasse eksportijad tollimaksude maksmisest. Kui tollimaksud on täielikult kaotatud, säästavad ELi eksportijad aastas 1,6 miljardit eurot. Pool sellest säästust teostub juba lepingu jõustumise päeval.

Vabakaubanduslepinguga luuakse ka uusi turulepääsuvõimalusi teenuste ja investeeringute valdkonnas ja tehakse suuri edusamme intellektuaalse omandi, riigihangete, konkurentsipoliitika ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonnas.

Taust

ELi ja Lõuna-Korea kaubavahetuse väärtus oli 2009. aastal umbes 54 miljardit eurot. Praegu valitseb ELi kaubavahetuses Lõuna-Koreaga puudujääk, ehkki Korea turul võib näha olulist kasvupotentsiaali. Selliste toodete puhul nagu kemikaalid, farmaatsiatooted, autoosad, tööstusmasinad, jalatsid, meditsiiniseadmed, värvilised metallid, raud ja teras, nahk ja karusnahk, puit, keraamika ning klaas valitseb ELi kaubanduses märkimisväärne ülejääk. Samuti on Lõuna-Korea ELi põllumajandustootjate jaoks üks olulisemaid põllumajandustoodete eksporditurge, kus aastane müügikäive on üle 1 miljardi euro. Teenuste puhul on ELil kaubavahetuses Lõuna-Koreaga ülejääk 3,4 miljardit eurot: ekspordi väärtus oli 2008. aastal 7,8 miljardit eurot ja impordi väärtus 4,4 miljardit eurot.

Mis puudutab tollitariife, siis kaotavad Lõuna-Korea ja EL 98,7 % tollimaksudest (kaubanduslikus väärtuses) nii tööstus- kui ka põllumajandussektoris 5 aasta jooksul pärast vabakaubanduslepingu jõustumist. Üleminekuaja lõpuks kaotatakse peaaegu kõigi toodete tollimaksud, välja arvatud üksikud erandid põllumajandussektoris. Leping hõlmab suuremat osa kaubavahetusest kui ükski teine senine ELi sõlmitud vabakaubandusleping.

Lisateave

Memo ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kohta:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kümme peamist eelist:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

ELi ja Lõuna-Korea kaubavahetus:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Lepingu tekst: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Lepingu põhielemendid: „ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kiirjuhis”:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar