Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Bruxelles, den 6. oktober 2010

EU og Sydkorea undertegner frihandelsaftale

EU's handelskommissær Karel De Gucht, Belgiens udenrigsminister Steven Vanackere, der repræsenterede formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (EU), og Koreas handelsminister Kim Jong-hoon undertegnede i dag en frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea. Der er tale om den mest ambitiøse frihandelsaftale, EU nogensinde har forhandlet, og den første med et asiatisk land. Undertegnelsen af aftalen i dag er et væsentligt skridt på vejen til dens gennemførelse og en af hovedbegivenhederne på topmødet mellem EU og Korea, der afholdes i Bruxelles i dag.

"Aftalen mellem EU og Sydkorea er en milepæl i forbedringen af vores handelsforbindelser. Den vil give en saltvandsindsprøjtning til vækst og beskæftigelse i Europa i disse vanskelige tider. Denne omfattende og nyskabende aftale er et godt eksempel på, hvad vi ønsker at opnå med andre handelsaftaler", udtalte Karel De Gucht. "Ved at fjerne de mest uhåndterlige ikke-toldmæssige hindringer for den internationale handel kan man reducere forretningsomkostningerne lige så meget eller måske endda mere end ved at afskaffe importtolden."

Frihandelsaftalen blev paraferet af Europa-Kommissionen og Sydkorea den 15. oktober 2009. Siden da er den blevet oversat til koreansk og til 21 EU-sprog. Alle EU's medlemsstater har undertegnet frihandelsaftalen inden den officielle undertegnelsesceremoni, der fandt sted i dag.

Frihandelsaftalen anvendes midlertidigt fra den 1. juli 2011, forudsat at Europa-Parlamentet godkender den, og at Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea vedtages. EU's medlemsstater skal også ratificere aftalen i overensstemmelse med deres egne love og procedurer.

Det anslås i en undersøgelse, at aftalen vil skabe ny handel med varer og tjenesteydelser til en værdi af 19,1 mia. EUR for EU; i en anden undersøgelse har man beregnet, at den vil mere end fordoble den bilaterale handel mellem EU og Sydkorea i de kommende 20 år sammenlignet med et scenarie uden frihandelsaftalen. Aftalen vil fjerne stort set al importtold mellem de to økonomier samt en lang række ikke-toldmæssige handelshindringer. EU's eksportører af industrivarer og landbrugsprodukter vil ikke længere skulle betale told. Når tolden er fuldstændig afskaffet, vil EU's eksportører spare 1,6 mia. EUR om året. Halvdelen af disse besparelser vil være en realitet allerede den dag, aftalen træder i kraft.

Frihandelsaftalen vil også give ny adgang til markedet for tjenesteydelser og investeringer og skabe betydelige nye muligheder inden for f.eks. intellektuel ejendomsret, offentlige indkøb, konkurrencepolitik samt handel og bæredygtig udvikling.

Baggrund

Der blev i 2009 handlet med varer mellem EU og Sydkorea for ca. 54 mia. EUR. EU har i øjeblikket et underskud på varehandelen i forhold til Sydkorea, selv om der tegner sig et betydeligt vækstpotentiale på det koreanske marked. Hvad angår produkter som kemikalier, lægemidler, reservedele til biler, industrimaskiner, sko, medicinsk udstyr, ikke-jernholdige metaller, jern og stål, læder og pelsskind, træ, keramiske materialer og glas har EU et solidt handelsoverskud. Sydkorea er også et af verdens mest værdifulde eksportmarkeder for EU's landmænd, hvis årlige omsætning i Sydkorea er på over 1 mia. EUR. Med hensyn til tjenesteydelser har EU et overskud i forhold til Sydkorea på 3,4 mia. EUR, idet der blev eksporteret for 7,8 mia. EUR og importeret for 4,4 mia. EUR i 2008.

Sydkorea og EU agter at afskaffe 98,7 % af tolden, opgjort i handelsværdi, på både industri- og landbrugsprodukter inden for 5 år efter frihandelsaftalens ikrafttrædelse. Ved udgangen af overgangsperioderne vil tolden være afskaffet på næsten alle produkter med nogle få undtagelser på landbrugsområdet. Det handelsområde, der er omfattet af aftalen, er det mest ambitiøse, der nogensinde er blevet dækket i en frihandelsaftale forhandlet af EU.

Yderligere oplysninger

Meddelelse vedrørende frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Ti vigtige fordele ved frihandelsaftalen:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Handelen mellem EU og Sydkorea:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Aftaleteksten: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Aftalens hovedelementer: "EU-South Korea FTA quick reading guide":

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar