Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

V Bruselu dne 6. října 2010

Podpis dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht, belgický ministr zahraničních věcí Steven Vanackere zastupující předsednictví Rady Evropské unie (EU) a korejský ministr obchodu Kim Jong-hoon dnes podepsali dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou. Jedná se vůbec o nejambicióznější dohodu o obchodu, jakou kdy EU vyjednala, a první dohodu tohoto druhu uzavřenou s asijskou zemí. Dnešní podpis dohody představuje významný krok na cestě k jejímu uplatňování a je jedním z klíčových momentů summitu EU a Jižní Koreje konaného dnes v Bruselu.

„Dohoda mezi EU a Jižní Koreou je důležitým milníkem ke zlepšení našich obchodních vztahů. Díky ní dojde v Evropě v tuto kritickou dobu ke skutečnému oživení růstu a vytvoření pracovních míst. Touto rozsáhlou a inovativní dohodou jsme stanovili jakýsi standard pro to, čeho chceme dosáhnout i v dalších dohodách o obchodu,“ uvedl komisař De Gucht. „Odstranění problematických netarifních překážek mezinárodního obchodu může náklady na obchodování podniků snížit přinejmenším tak jako zrušení dovozních cel.“

Znění dohody parafovaly Evropská komise a Jižní Korea 15. října 2009. Dohoda byla následně přeložena do korejštiny a 21 jazyků EU. Všechny členské státy Unie dohodu podepsaly ještě před dnešním oficiálním slavnostním podpisem.

Jestliže ji do té doby schválí také Evropský parlament a v platnost vstoupí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, začne se dohoda prozatímně uplatňovat od 1. července 2011. Členské státy EU také budou muset dohodu ratifikovat podle svých vlastních právních předpisů a postupů.

Podle odhadu jedné studie by EU mohla díky dohodě navázat nové vztahy v obchodu se zbožím a službami v hodnotě 19,1 miliard eur. Z propočtů jiné studie vyplývá, že v příštích 20 letech se bilaterální obchod mezi EU a Jižní Koreou více než zdvojnásobí, oproti tomu, jak by se vyvíjel bez dohody. Dohoda odstraní prakticky všechna dovozní cla a mnoho netarifních překážek mezi oběma zeměmi. Osvobodí vývozce průmyslového a zemědělského zboží z EU do Jižní Koreje od platby celních tarifů. Jakmile budou cla zrušena úplně, ušetří vývozci z EU ročně 1,6 miliardy eur. Polovinu této částky uspoří již prvním dnem po vstupu této dohody v platnost.

Dohodou se také získá nový přístup na trh se službami a investicemi a dosáhne se značného pokroku v oblastech duševního vlastnictví, veřejných zakázek, politiky hospodářské soutěže, obchodu a udržitelného rozvoje.

Souvislosti

V roce 2009 dosahoval obchod se zbožím mezi EU a Jižní Koreou hodnoty kolem 54 miliard eur. V současnosti vykazuje EU vůči Jižní Koreji v obchodu se zbožím schodek, ačkoliv vývoj naznačuje, že korejský trh nabízí značný potenciál růstu. U výrobků, jako jsou chemikálie, léky, automobilové díly, průmyslová zařízení, boty, zdravotnické vybavení, neželezné kovy, železo a ocel, kůže a kožešiny, dřevo, keramika a sklo, vykazuje EU významný přebytek obchodní bilance. Také pokud jde o zemědělské výrobky, je Jižní Korea s ročním odbytem přesahujícím 1 miliardu eur pro zemědělce z EU celosvětově jedním z významnějších vývozních trhů. U služeb vykazuje EU v obchodní bilanci s Jižní Koreou přebytek 3,4 miliard eur s vývozem ve výši 7,8 miliard eur a dovozem ve výši 4,4 miliard eur (v roce 2008).

Pokud jde o celní tarify, odstraní Jižní Korea a EU u průmyslových a zemědělských výrobků do pěti let po vstupu dohody v platnost 98,7 % cel (v obchodní hodnotě). Na konci přechodných období budou zrušena cla téměř u všech výrobků, kromě několika výjimek v zemědělském odvětví. Svým rozsahem se jedná o nejambicióznější dohodu o volném obchodu, jakou kdy EU vyjednala.

Další informace:

Sdělení týkající se dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Deset klíčových přínosů dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Obchod mezi EU a Jižní Koreou:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Znění dohody: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Klíčové prvky dohody: „Krátké shrnutí dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou“:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar