Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

Брюксел, 6 октомври 2010 г.

ЕС и Южна Корея подписват споразумение за свободна търговия

Комисарят на ЕС по търговията Карел де Гухт, представляващият Председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) министър на външните работи на Белгия Стефан Ванакере и корейският министър на търговията Ким Джонг-хун подписаха днес споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Южна Корея. Това е най-амбициозното споразумение за свободна търговия, което ЕС е договарял досега, и първото с държава от Азия. Днешното подписване отбелязва важна стъпка по пътя към прилагането на споразумението и представлява едно от основните събития на провеждащата се днес в Брюксел среща на високо равнище между ЕС и Корея.

„Със споразумението между ЕС и Южна Корея се отбелязва важно постижение в подобряването на нашите търговски отношения. То ще осигури значително увеличаване на работните места и на растежа в Европа в настоящия критичен момент. Това широкообхватно и иновативно споразумение е показател за това какво искаме да постигнем в другите споразумения за търговия“, посочи комисар де Гухт. „Справянето с по-проблематичните нетарифни пречки пред международната търговия може да намали разходите по извършването на стопанска дейност в същата или дори в по-голяма степен, както премахването на вносните мита.“

На 15 октомври 2009 г. Европейската комисия и Южна Корея парафираха текста на ССТ. След това текстът на споразумението беше преведен на корейски език и на 21 езика на ЕС. Всички държави-членки на ЕС подписаха ССТ преди днешната официална церемония по подписването.

Споразумението се прилага временно от 1 юли 2011 г., при условие че Европейският парламент даде съгласието си по ССТ и бъде приет регламентът на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на двустранната защитна клауза от ССТ между ЕС и Южна Корея. Държавите-членки на ЕС следва също така да ратифицират споразумението в съответствие със своите законодателства и процедури.

По оценки на едно изследване в резултат на сделката стойността на нововъзникналата за ЕС търговия със стоки и услуги ще възлезе на 19,1 милиарда евро, а по изчисления на друго изследване двустранната търговия между ЕС и Южна Корея ще се увеличи повече от два пъти през следващите 20 години в сравнение със ситуация, при която не е налице ССТ. Със споразумението ще бъдат премахнати на практика всички вносни мита между двете икономики, както и много нетарифни пречки. То ще освободи износителите на промишлени и селскостопански стоки от ЕС за Южна Корея от плащането на мита. След като митата бъдат напълно премахнати, износителите от ЕС ще спестяват 1,6 милиарда евро годишно. Половината от тези спестявания ще се реализират още в деня на влизане в сила на споразумението.

ССТ ще създаде и нов достъп до пазара на услуги и инвестиции и ще доведе до значителен напредък в такива области като интелектуалната собственост, обществените поръчки, политиката в областта на конкуренцията и търговията и устойчивото развитие.

Контекст

През 2009 г. търговията със стоки между ЕС и Южна Корея възлизаше на 54 милиарда евро. Понастоящем в търговията със стоки с Южна Корея ЕС бележи дефицит, въпреки че тенденциите показват, че корейският пазар предлага значителен потенциал за растеж. За продукти от химичната и фармацевтичната промишленост, авточасти, машини за промишлена употреба, обувки, медицинско оборудване, цветни метали, желязо и стомана, продукти на кожарската и кожухарската промишленост, дървесина, керамични и стъкларски изделия ЕС може да се похвали със значителен търговски излишък. Подобно e положението при селскостопанските продукти, за които Южна Корея е един от най-ценените износни пазари в световен мащаб за европейските селскостопански производители, като годишните продажби надхвърлят 1 милиард евро.

В търговията с услуги с Южна Корея ЕС има положителен баланс от 3,4 милиарда евро, като износът през 2008 г. се е равнявал на 7,8 милиарда евро, а вносът — на 4,4 милиарда евро. По отношение на митата, в срок от 5 години от влизането в сила на ССТ Южна Корея и ЕС ще премахнат 98,7 % от изчислените въз основа на търговската стойност мита за промишлените и селскостопанските продукти. До края на преходните периоди ще бъдат премахнати митата върху почти всички продукти с някои изключения в селскостопанския сектор. Това е най-амбициозният обхват на търговия, постигнат досега в договорено от ЕС ССТ.

Допълнителна информация

Съобщение относно ССТ между ЕС и Южна Корея

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Десет основни ползи от ССТ между ЕС и Южна Корея:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Търговията между ЕС и Южна Корея:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Текст на споразумението: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Основни елементи на споразумението: „Кратко ръководство за ССТ между ЕС и Южна Корея“:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar