Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Bruselj, 6. oktobra 2010

Boj proti izvozu nezakonito pridobljenega lesa: skupna prizadevanja Evropske unije in Kameruna za zagotovitev zakonitega pridobivanja lesa za lesne proizvode, uvožene v EU

Danes je Evropska unija podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu s Kamerunom, največjo afriško izvoznico lesnih proizvodov v Unijo. Do julija 2012 bodo morale imeti vse pošiljke lesnih proizvodov iz Kameruna v EU dovoljenje, ki bo potrjevalo, da so bili zadevni les in lesni proizvodi pridobljeni zakonito. Ta sporazum odraža trdno skupno zavezanost izkoreninjenju nezakonite sečnje ter podpira reforme, ki jih izvaja Kamerun za vzpostavitev dobrega upravljanja gozdarskega sektorja in ustvarjanje razvoja. Po drugi strani bodo evropski potrošniki z gotovostjo vedeli, da so iz Kameruna uvoženi lesni proizvodi, kot je pohištvo, iz zakonito pridobljenega lesa.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „S tem sporazumom smo dosegli pomemben napredek v našem boju proti nezakoniti sečnji. Sporazum bo prispeval h gospodarskemu razvoju in zmanjšanju revščine v Kamerunu, hkrati pa pomeni odziv na vedno višja pričakovanja v Evropi po preverjeni zakonitosti lesnih proizvodov. Koristil bo evropskim potrošnikom, saj bodo lahko prepričani, da je les iz Kameruna, ki ga kupijo, zakonito pridobljen.“

Kamerun in Evropska unija sta se o sporazumu začela pogajati leta 2007 ter v pogajanja dejavno vključila predstavnike civilne družbe in zasebnega sektorja. Nacionalni sistem sledljivosti lesa se zdaj že razvija.

Nezakonita sečnja uničuje svetovne gozdove in ima hude posledice za ljudi, odvisne od gozdnih virov. Odziv Evropske unije v boju proti nezakoniti sečnji je opredeljen v Akcijskem načrtu za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov iz leta 2003. Temelj te politike so prostovoljni sporazumi o partnerstvu med Evropsko unijo in državami izvoznicami lesa.

Kamerun je ena glavnih držav izvoznic lesa v porečju Konga, kjer se razprostira drugi največji tropski gozd na svetu, in 80 % lesa izvozi v Evropsko unijo.

Ta najpomembnejša afriška izvoznica tropskega trdega lesa v Evropo namerava vzpostaviti nacionalni sistem za zagotovitev pravno ustrezne proizvodnje lesa za ves les in lesne proizvode, namenjene za prodajo v Uniji, pa tudi na domačem trgu in trgih zunaj EU. Evropska unija bo v zameno zagotovila neomejen dostop do celotnega svojega trga za vse lesne proizvode iz Kameruna s preverjeno zakonitostjo. Ti strožji nadzorni sistemi bodo Kamerunu poleg tega omogočili zaustavitev nezakonitega krčenja in degradacije gozdov, ki prispevata h podnebnim spremembam.

Sporazum je v imenu Kameruna podpisal kamerunski minister Elvis Ngolle Ngolle, pristojen za gozdove in živalske vrste. Gre za tretji sporazum v vrsti dvostranskih sporazumov, o katerih se Evropska unija pogaja z državami proizvajalkami lesa (sporazuma sta že bila podpisana letos z Republiko Kongo in leta 2009 z Gano).

Informacije za medije:

Po slovesnosti ob podpisu v sredo, 6. oktobra 2010, bo organizirana tiskovna konferenca. Novinarji bodo podrobne informacije prejeli v ločenem sporočilu.

Dodatne informacije:

Več informacij o pobudi za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov je na razpolago na spletni strani Generalnega direktorata za razvoj.

Glej tudi MEMO/10/474

Spletna stran komisarja Piebalgsa


Side Bar