Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

V Bruseli 6. októbra 2010

Boj proti vývozu nelegálne vyťaženého dreva: Európska únia a Kamerun nadviazali spoluprácu na zaistenie legálneho pôvodu dreva dovážaného do EÚ

Európska únia dnes podpísala dobrovoľnú partnerskú dohodu s Kamerunom, najväčším africkým vývozcom drevených výrobkov do EÚ. Od júla 2012 budú všetky zásielky drevených výrobkov z Kamerunu do EÚ povinne sprevádzané licenciou, ktorá dokazuje, že obsahujú drevo a drevené výrobky legálneho pôvodu. Táto dohoda vyjadruje silný spoločný záväzok odstrániť nelegálnu ťažbu dreva a posilňuje prebiehajúce reformy v Kamerune s cieľom dosiahnuť dobrú správu a rozvoj v lesnom hospodárstve.  Európsky spotrebitelia budú mať naopak dôveru, že drevené výrobky, ako napríklad nábytok dovezený z Kamerunu, majú legálny pôvod.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Táto dohoda je dôležitým krokom vpred v boji proti nelegálnej ťažbe dreva a prispeje k hospodárskemu rozvoju a zmierneniu chudoby v Kamerune. Dohoda tiež predstavuje odpoveď na stále väčšie očakávania v Európe v súvislosti s overením legálnosti drevených výrobkov. Pre Európskych spotrebiteľov je prínosom, pretože si môžu byť istí, že drevo z Kamerunu, ktoré kúpia, má legálny pôvod.“

Rokovania o dohode medzi Kamerunom a EÚ sa začali v roku 2007 a boli založené na aktívnom zapojení zástupcov občianskej spoločnosti a súkromného sektora do tohto procesu. V súčasnosti už prebieha vývoj vnútroštátneho systému sledovateľnosti dreva.

Nelegálna ťažba dreva má ničivý dopad na lesy vo svete a na ľudí závisiacich od zdrojov, ktoré im poskytujú. Odpoveď Európskej únie v boji proti nelegálnej ťažbe dreva je stanovená v Akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve z roku 2003. Kľúčovým prvkom tejto politiky je dobrovoľná partnerská dohoda medzi EÚ a krajinami vyvážajúcimi drevo.

Kamerun patrí medzi najdôležitejšie krajiny vyvážajúce drevo v povodí rieky Kongo, ktoré predstavuje druhý najväčší tropický les na svete. Do EÚ sa z Kamerunu vyváža 80 % dreva.

Najväčší africký vývozca tropického dreva má v úmysle vytvoriť vnútroštátny systém na zaistenie legálnosti produkcie dreva, ktorý sa bude vzťahovať na všetko drevo a drevené výrobky predávané do EÚ, ako aj na domácom trhu a trhoch mimo EÚ. Európska únia súčasne zaručí neobmedzený prístup k celému európskemu trhu pre všetky drevené výrobky z Kamerunu, ktorých legálnosť bola overená. Posilnené kontrolné systémy umožnia úradom v Kamerune zastaviť nelegálne odlesňovanie a degradáciu, ktoré prispievajú k zmene klímy.

Za Kamerun podpísal dohodu minister Elvis Ngolle Ngolle, zodpovedný za lesné hospodárstvo, faunu a flóru. Dohoda je treťou zo série dvojstranných dohôd, ktoré boli vyjednané medzi EÚ a krajinami produkujúcimi drevo (dohoda s Konžskou republikou bola podpísaná tento rok a dohoda s Ghanou v roku 2009).

Informácie pre médiá:

Tlačová beseda sa bude konať po slávnostnom podpísaní dohody 6. októbra 2010. Podrobnosti budú Novinárom poskytnuté v osobitnom oznámení.

Ďalšie informácie:

Viac informácií o iniciatíve EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve možno nájsť na internetovej stránke GR pre rozvoj.

Pozri aj MEMO/10/474

Internetová stránka komisára Piebalgsa


Side Bar