Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Brussel, 6 oktober 2010

Bestrijding van illegale houtuitvoer: EU en Kameroen zorgen er samen voor dat alleen legaal hout de EU binnenkomt

Vandaag heeft de Europese Unie een vrijwillige partnerschapsovereenkomst ondertekend met Kameroen, het Afrikaanse land dat de meeste houtproducten naar de EU exporteert. Uiterlijk in juli 2012 moeten alle ladingen houtproducten die vanuit Kameroen naar de EU worden geëxporteerd een vergunning hebben waaruit blijkt dat het hout en de houtproducten van legale oorsprong zijn. Uit deze overeenkomst blijkt dat beide partijen zich ten volle willen inzetten om illegale houtkap tegen te gaan. De overeenkomst ondersteunt de hervormingen die Kameroen momenteel doorvoert met betrekking tot goed bestuur en ontwikkeling van de bosbouw. Europese consumenten zullen erop kunnen vertrouwen dat houtproducten uit Kameroen, zoals meubels, gemaakt zijn van legaal gekapt hout.

Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, zei: "Deze overeenkomst is een belangrijke stap voorwaarts voor de bestrijding van illegale houtkap en zal bijdragen aan de economische ontwikkeling en de bestrijding van armoede in Kameroen. Tegelijkertijd wordt hiermee tegemoet gekomen aan de steeds grotere vraag in Europa naar gecertificeerd legaal hout. De overeenkomst komt de Europese consument ten goede, omdat hij erop kan vertrouwen dat hout uit Kameroen legaal gekapt is."

Bij de onderhandelingen over de overeenkomst tussen Kameroen en de EU, die in 2007 van start gingen, zijn vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector actief betrokken. Momenteel wordt een nationaal houttraceringssysteem ontwikkeld.

De illegale houtkap heeft verwoestende gevolgen voor de bossen en de mensen die afhankelijk zijn van de hulpbronnen die het bos biedt. De wijze waarop de Europese Unie illegale houtkap wil bestrijden, is beschreven in het actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT). De vrijwillige partnerschapsovereenkomsten tussen de EU en houtexporterende landen vormen de hoeksteen van dit beleid.

Kameroen is een van de belangrijkste houtexporterende landen in het Congobekken, het op een na grootste regenwoud van de wereld. 80% van het hout uit Kameroen wordt naar de EU geëxporteerd.

Dit Afrikaanse land, dat het meeste tropisch hardhout naar Europa exporteert, is van plan een nationaal systeem op te zetten om de wettigheid van de houtproductie te waarborgen, voor alle houtproducten die worden verkocht aan de EU, maar ook voor de binnenlandse markt en markten buiten de EU. De Europese Unie zal op haar beurt haar volledige markt onbeperkt openstellen voor alle houtproducten uit Kameroen waarvan de wettige oorsprong is gecontroleerd. Door deze strengere controlesystemen zal Kameroen ook in staat zijn illegale ontbossing en degradatie die leiden tot klimaatverandering tegen te gaan.

Elvis Ngolle Ngolle, de Kameroense minister van bosbouw en wilde flora en fauna, heeft de overeenkomst namens Kameroen ondertekend. Deze overeenkomst is de derde van een reeks bilaterale akkoorden tussen de EU en houtproducerende landen (eerder dit jaar is de overeenkomst met de Republiek Congo ondertekend en in 2009 die met Ghana).

Informatie voor de pers:

Na de ondertekeningsceremonie op woensdag 6 oktober 2010 wordt een persconferentie georganiseerd. Journalisten krijgen details in een apart persbericht.

Meer informatie:

Meer informatie over het FLEGT-initiatief is te vinden op de website van DG Ontwikkeling.

Zie ook MEMO/10/474

Website van commissaris Piebalgs


Side Bar