Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Briselē, 2010. gada 6. oktobrī

Cīņa pret kokmateriālu nelegālu eksportu – Eiropas Savienība un Kamerūna apvieno spēkus, lai nodrošinātu uz ES eksportēto koksnes izstrādājumu likumīgu izcelsmi

Eiropas Savienība šodien parakstīja brīvprātīgu partnerības nolīgumu ar Kamerūnu, kas ir Āfrikas lielākā koksnes izstrādājumu eksportētājvalsts uz ES. Līdz 2012. gada jūlijam visiem koksnes izstrādājumiem, kurus Eiropas Savienībā ieved no Kamerūnas, jābūt licencētiem, tādējādi apliecinot kokmateriālu un koksnes izstrādājumu likumīgo izcelsmi. Ar šo nolīgumu tiek pausta stingra kopīga apņemšanās izskaust nelikumīgu mežizstrādi un veicinātas Kamerūnā šobrīd notiekošās reformas, kuru mērķis ir mežu nozares laba pārvaldība un attīstība. Savukārt Eiropas patērētāji būs droši, ka no Kamerūnas importētajiem koksnes izstrādājumiem, piemēram, mēbelēm, ir likumīga izcelsme.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: ,,Šis nolīgums ir liels solis uz priekšu mūsu cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi, un tas sekmēs ekonomikas attīstību un nabadzības mazināšanu Kamerūnā. Vienlaikus nolīgums ir atbilde uz arvien lielākajām cerībām Eiropā attiecībā uz koksnes izstrādājumu apstiprinātu likumību. Nolīguma rezultātā ieguvēji būs Eiropas patērētāji, jo viņi var būt droši, ka, pērkot koksni no Kamerūnas, tai ir likumīga izcelsme.”

Sarunas par nolīgumu starp Kamerūnu un ES sākās 2007. gadā un balstījās uz pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora pārstāvju aktīvu iesaisti. Šobrīd jau tiek izstrādāta valsts līmeņa koksnes izsekojamības sistēma.

Nelikumīgai mežizstrādei ir postoša ietekme uz pasaules mežiem un cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no mežu sniegtajiem resursiem. Eiropas Savienības reakcija ar mērķi apkarot nelikumīgu mežizstrādi ir izklāstīta 2003. gada meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības rīcības plānā. Šīs politikas pamats ir brīvprātīgais partnerības nolīgums starp ES un koksnes eksportētājvalstīm.

Kamerūna ir viena no svarīgākajām kokmateriālu eksportētājvalstīm Kongo baseinā, kas ir otrs lielākais tropu mežs pasaulē. 80 % no Kamerūnas kokmateriāliem tiek eksportēti uz ES.

Lielākā Eiropai paredzētās tropu cietkoksnes eksportētājvalsts Āfrikā plāno izveidot valsts līmeņa sistēmu, kas nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem kokmateriālu ražošanas nozarē un aptvertu visus kokmateriālus un koksnes izstrādājumus, ko pārdod gan Eiropas Savienībai, gan vietējā tirgū un tirgos ārpus ES. Eiropas Savienība vienlaikus garantēs neierobežotu piekļuvi savam kopējam tirgum visiem no Kamerūnas ievestajiem koksnes izstrādājumiem, kas ir likumīgi iegūti. Šādas stingrākas kontroles sistēmas palīdzēs Kamerūnai arī apturēt mežu nelikumīgu izciršanu un degradāciju, kas veicina klimata pārmaiņas.

Par mežiem un savvaļas dzīvniekiem atbildīgais Kamerūnas ministrs Elvis Ngolle Ngolle parakstīja nolīgumu Kamerūnas vārdā. Šis nolīgums ir trešais no vairākiem divpusējiem nolīgumiem, par kuriem notiek sarunas starp ES un kokmateriālu ražotājām valstīm (šā gada sākumā tika parakstīts nolīgums ar Kongo Republiku un 2009. gadā ar Ganu).

Informācija presei

Pēc parakstīšanas ceremonijas trešdien, 2010. gada 6. oktobrī, tiks organizēta preses konference. Žurnālisti saņems sīkāku informāciju atsevišķā paziņojumā.

Papildu informācija

Plašāka informācija par meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības iniciatīvu ir pieejama Attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Skatīt arī MEMO/10/474.

Komisāra Piebalga tīmekļa vietne


Side Bar