Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Briuselis, 2010 m. spalio 6 d.

Kova su neteisėtu medienos eksportu. Europos Sąjunga ir Kamerūnas kartu siekia užtikrinti, kad į ES importuojami medienos gaminiai būtų teisėtos kilmės

Šiandien Europos Sąjunga ir Kamerūnas, didžiausias Afrikos medienos gaminių eksportuotojas į ES, pasirašė savanorišką partnerystės susitarimą. Iki 2012 m. liepos mėn. dėl visų medienos gaminių, įvežamų į ES iš Kamerūno, reikės pateikti licenciją, kuria patvirtinama, kad įvežamos medienos ir medienos produktų kilmė yra teisėta. Šiuo susitarimu išreiškiamas tvirtas bendras pasiryžimas užkirsti kelią nelegaliai medienos ruošai ir remiamos Kamerūno šiuo metu vykdomos reformos gero miškų sektoriaus valdymo ir vystymo link. Europos vartotojams bus užtikrinta, kad iš Kamerūno importuoti medienos gaminiai, kaip antai baldai, yra teisėtos kilmės.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Šis susitarimas yra didelis žingsnis kovojant su neteisėta medienos ruoša, kuris paskatins Kamerūno ekonomikos vystymąsi ir padės mažinti skurdą šalyje. Susitarimu taip pat pateisinami vis stiprėjantys europiečių lūkesčiai, kad medienos produktų teisėtumas bus tikrinamas. Susitarimas bus naudingas Europos vartotojams, nes jie galės būti tikri, kad perkama mediena iš Kamerūno yra teisėtos kilmės“.

Kamerūno ir ES derybos dėl susitarimo pradėtos 2007 m., jas aktyviai rėmė pilietinė visuomenė ir privačiojo sektoriaus atstovai. Jau rengiama nacionalinė medienos atsekamumo sistema.

Neteisėta medienos ruoša yra itin žalinga pasaulio miškams ir žmonėms, kurie priklausomi nuo jų teikiamų išteklių. Europos Sąjungos kovos su neteisėta medienos ruoša veiksmai išdėstyti 2003 m. Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų plane. Šios politikos kertiniai akmenys yra ES ir medieną eksportuojančių šalių savanoriški partnerystės susitarimai.

Kamerūnas yra viena pagrindinių medieną eksportuojančių šalių Kongo baseine, kuriame yra antrasis pagal dydį pasaulyje tropinis miškas. 80 % Kamerūno medienos eksportuojama į ES.

Didžiausias Afrikos tropinio kietmedžio eksportuotojas į Europą rengiasi sukurti nacionalinę sistemą, kuria būtų užtikrinamas medienos gamybos teisės aktų laikymasis ir kuri apimtų visus ES ir vietos rinkoje, taip pat už ES ribų esančiose rinkose parduodamus medienos gaminius. Europos Sąjunga savo ruožtu neribos galimybių tiekti visus teisėtais pripažintus medienos gaminius iš Kamerūno visai jos rinkai. Dėl šių griežtesnės kontrolės sistemų Kamerūnas taip pat galės sustabdyti neteisėtą miškų naikinimą ir alinimą, kurie prisideda prie klimato kaitos.

Kamerūno vardu susitarimą pasirašė už miškus ir laukinę gyvūniją atsakingas Kamerūno ministras Elvis Ngolle Ngolle. Šis susitarimas yra trečiasis iš keleto dvišalių susitarimų, dėl kurių deryboms vadovauja ES ir medieną gaminančios šalys (šių metų pradžioje pasirašytas susitarimas su Kongo Respublika, 2009 m. – su Gana).

Informacija spaudai

Po pasirašymo ceremonijos 2010 m. spalio 6 d., trečiadienį, bus surengta spaudos konferencija. Išsami informacija žurnalistams bus pateikta atskirame pranešime.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena iniciatyvą pateikta Vystymosi GD interneto svetainėje.

Taip pat žiūrėkite MEMO/10/474.

Komisijos nario A. Piebalgo interneto svetainė


Side Bar