Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Bryssel 6. lokakuuta 2010

EU ja Kamerun yhteistoimin valvomaan EU:hun tuotujen puutuotteiden laillisuutta

Suurin osa afrikkalaisista puutuotteista tuodaan EU:hun Kamerunista. Euroopan unioni allekirjoitti tänään Kamerunin kanssa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, joka velvoittaa heinäkuuhun 2012 mennessä varustamaan kaikki puutavaralähetykset Kamerunista EU:hun luvalla, joka vahvistaa puun laillisen alkuperän. Sopimus on osoitus lujasta sitoutumisesta laittomien hakkuiden estämiseen. Se tukee Kamerunin uudistuksia metsäalan hallinnon parantamiseksi. Eurooppalaiset kuluttajat voivat tämän jälkeen olla varmoja, että Kamerunista tuodut puutuotteet, kuten huonekalut, ovat peräisin laillisista lähteistä.

”Sopimus on tärkeä edistysaskel laittomien hakkuiden estämiseksi. Lisäksi se edistää Kamerunin talouskehitystä ja vähentää köyhyyttä", toteaa kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs ja jatkaa, että sopimus vastaa myös eurooppalaisten yhä voimakkaampia odotuksia puutavaran laillisuuden valvonnasta. Sopimuksen myötä eurooppalaiset kuluttajat voivat olla kamerunilaista puutavaraa ostaessaan varmoja siitä, että se on laillisesti tuotettua.

Kamerun ja EU aloittivat sopimusneuvottelut vuonna 2007. Niihin osallistui aktiivisesti myös kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin edustajia. Kamerun kehittää parhaillaan kansallista jäljitysjärjestelmää puutavaralle.

Laittomista hakkuista on suurta vahinkoa maailman metsille ja ihmisille, jotka ovat riippuvaisia metsien tarjoamista eri resursseista. EU laati vuonna 2003 ohjenuorakseen laittomia hakkuita vastaan metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan toimintasuunnitelman. Toimintapolitiikan kulmakivi ovat vapaaehtoiset kumppanuussopimukset EU:n ja puun viejämaiden välillä.

Kamerun on yksi suurimmista puun viejistä Kongon altaan alueella, joka muodostaa maailman toiseksi suurimman trooppisen metsäalueen. Kamerun vie puustaan 80 prosenttia EU:hun.

Kamerun on Afrikan suurin trooppisen kovapuun viejä Eurooppaan, ja se aikoo nyt perustaa kansallisen järjestelmän varmistaakseen puuntuotannon laillisuuden. Järjestelmän on tarkoitus kattaa kaikki puutavara, joka myydään EU:hun mutta myös kotimaan markkinoilla ja EU:n ulkopuolelle. EU puolestaa takaa kaikille Kamerunista tuleville ja laillisiksi todistetuille puutuotteille rajoittamattoman pääsyn koko markkina-alueelleen. Paremman valvonnan ansiosta Kamerun pystyy lopettamaan metsien laittoman tuhoamisen ja pilaamisen, joka vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Sopimuksen allekirjoitti Kamerunin nimissä maan metsistä ja luonnosta vastaava ministeri Elvis Ngolle Ngolle. EU on aiemmin solminut vastaavanlaiset kahdenväliset sopimukset kahden muu puuntuottajamaan kanssa: sopimus Kongon tasavallan kanssa allekirjoitettiin aiemmin tänä vuonna ja Ghanan kanssa vuonna 2009.

Tietoa lehdistölle:

Lehdistötilaisuus järjestetään allekirjoitustilaisuuden jälkeen keskiviikkona 6. lokakuuta 2010. Toimittajille annetaan tarkempia tietoja erillisessä tiedotteessa.

Lisätietoja:

Kehitysyhteistyön pääosaston internetsivuilla on tarkempia tietoja metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta.

Ks. myös MEMO/10/474

Komissaari Piebalgsin englanninkieliset internetsivut:

Website of Commissioner Piebalgs


Side Bar