Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Brüssel, 6. oktoober 2010

Võitlus ebaseadusliku puiduekspordi vastu: Euroopa Liit ja Kamerun ühendavad jõud, et tagada ELi imporditavate puittoodete õiguspärasus

Euroopa Liit kirjutas täna alla vabatahtlikule partnerluslepingule Kameruniga, kes on suurim Aafrika puittoodete ELi importija. 2012. aasta juuliks peab kõigile Kamerunist ELi toodud puidusaadetistele olema kaasa pandud litsents, mis tõendab saadetises sisalduva puidu ja puittoodete õiguspärast päritolu. Lepingus nähakse ette kindlad ühised kohustustused ebaseadusliku raietegevuse kõrvaldamisel ja selle sõlmimiseni on jõutud tänu Kameruni metsandussektori hea valitsemistava suunas tehtud reformidele ja arengukoostööle. Euroopa tarbijad võivad nüüd omalt poolt kindlad olla, et Kamerunist imporditud puittooted, nagu mööbel, on õiguspärast päritolu.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs ütles: Selle lepingu näol on tegemist olulise edasiminekuga võitluses ebaseadusliku raietegevuse vastu ning see aitab kaasa majandusarengule ja vaesuse vähendamisele Kamerunis. Samal ajal vastab leping Euroopa üha suurenevatele ootustele saada kinnitus imporditavate puittoodete õiguspärasuse kohta. See toob kasu Euroopa tarbijatele, sest nüüd võivad nad olla kindlad, et ostes Kamerunist pärit puitu, on selle päritolu õiguspärane.

Kameruni ja ELi vahelised läbirääkimised lepingu üle algasid 2007. aastal ning need põhinesid kodanikuühiskonna ja erasektori esindajate aktiivsel kaasamisel. Juba on väljatöötamisel ka riiklik puidu teekonna jälgimise süsteem.

Ebaseaduslikul raiel on laastav mõju maailma metsadele ja inimestele, kes sõltuvad neist saadavatest ressurssidest. Euroopa Liidu meetmed ebaseadusliku raie vastu on sätestatud metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitlevas 2003. aasta tegevuskavas. Selle poliitika nurgakiviks on ELi ja puitu eksportivate riikide vahelised vabatahtlikud partnerluslepingud.

Kamerun on üks peamisi puidu eksportriike Kongo jõe vesikonnas, kus kasvab maailma suuruselt teine troopiline mets. 80 % Kameruni puidust eksporditakse ELi.

Aafrika suurim troopilise lehtpuidu Euroopasse eksportija kavatseb sisse seada riikliku süsteemi puidutootmise õiguspärasuse tagamiseks. Seda süsteemi hakatakse kohaldama mitte ainult ELi, vaid ka muudesse riikidesse eksporditava ja kohalikul turul müüdava puidu suhtes. Euroopa Liit tagab samal ajal Kamerunist pärit õiguspärastele puittoodetele piiramatu juurdepääsu kogu oma turule. Tõhusamad kontrollisüsteemid võimaldavad Kamerunil ka peatada ebaseadusliku metsade hävitamise ja laastamise, mis on üks kliimamuutuse põhjuseid.

Kameruni nimel kirjutas lepingule alla metsandus- ja keskkonnaminister Elvis Ngolle Ngolle. Tegemist on kolmanda selletaolise kahepoolse kokkuleppega, mille EL on puitu tootvate riikidega sõlminud (käesoleval aastal on selline leping sõlmitud ka Kongo Vabariigiga ja 2009. aastal Ghanaga).

Teave ajakirjanikele:

Pressikonverents korraldatakse pärast allkirjastamistseremooniat 6. oktoobril 2010. Täpsemat teavet antakse ajakirjanikele eraldi teatises.

Täiendav teave:

Täiendav teave metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta on kättesaadav arengu peadirektoraadi veebisaidil.

Vt ka MEMO/10/474

Komisjoni volinik Piebalgs'i veebisait.


Side Bar