Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Bruxelles, den 6. oktober 2010

Bekæmpelse af ulovlig eksport af træ: EU og Cameroun går sammen om at sikre, at trævarer til EU er lovligt fremstillet

I dag undertegnede EU en frivillig partnerskabsaftale med Cameroun, som er Afrikas største eksportør af trævarer til EU. Fra juli 2012 vil alle sendinger af trævarer fra Cameroun til EU skulle være omfattet af en licens, som viser, at de indeholder træ og trævarer, der er lovligt fremstillet. Aftalen viser, at der er et stærkt, fælles ønske om at udrydde ulovlig skovhugst, og den understøtter Camerouns reformer, som skal føre til god forvaltning af skovsektoren og skabe udvikling. De europæiske forbrugere vil kunne have tillid til, at trævarer, såsom møbler, som importeres fra Cameroun, er lovligt fremstillet.

EU-kommissær med ansvar for udvikling, Andris Piebalgs, udtalte: "Aftalen er et vigtigt skridt fremad i bekæmpelsen af ulovlig skovhugst, og den vil bidrage til økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse i Cameroun. Aftalen er samtidig med til at opfylde et stigende ønske i Europa om at kunne kontrollere, at trævarer er lovligt fremstillet. Den vil være til gavn for europæiske forbrugere, fordi de kan være sikre på, at det træ, de køber fra Cameroun, er lovligt fremstillet."

Forhandlingerne om aftalen mellem Cameroun og EU startede i 2007, og både civilsamfundet og repræsentanter for den private sektor var inddraget. Der er allerede ved at blive udviklet et nationalt sporbarhedssystem for træ.

Ulovlig skovhugst har katastrofale følger for verdens skove og for de mennesker, som er afhængige af skovens ressourcer. EU's foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig skovhugst er beskrevet i handlingsplanen fra 2003 om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet. Grundstenen i denne politik er frivillige partnerskabsaftaler mellem EU og træeksporterende lande.

Cameroun er et af de største træeksporterende lande i Congobækkenet, som har verdens anden største tropiske skov. 80 % af Camerouns træ eksporteres til EU.

Afrikas største eksportør af tropisk træ til Europa agter at indføre et nationalt system, som skal sikre, at fremstillingen af træ sker på lovlig vis, og som skal omfatte alt træ og alle trævarer, der sælges til EU, men også på hjemmemarkedet og til lande uden for EU. EU garanterer samtidig ubegrænset adgang til hele EU-markedet for alle trævarer fra Cameroun, som har været igennem kontrolsystemet. Et godt kontrolsystem vil også gøre det muligt for Cameroun at stoppe ulovlig skovhugst og ødelæggelse, som bidrager til klimaændringer.

Camerouns minister Elvis Ngolle Ngolle, som har ansvaret for skove og vildtlevende dyr, undertegnede aftalen på Camerouns vegne. Den er den tredje aftale i en række af bilaterale aftaler, som EU har forhandlet med træproducerende lande (der blev undertegnet aftaler med Republikken Congo tidligere i år og med Ghana i 2009).

Information til pressen:

Der vil være pressemøde efter undertegnelsen onsdag den 6. oktober 2010. Journalister vil få nærmere oplysninger i en særskilt meddelelse.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet findes på webstedet for Generaldirektoratet for Udvikling.

Se også MEMO/10/474

Kommissær Andris Piebalgs' websted


Side Bar