Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

V Bruselu dne 6. října 2010

Boj proti vývozu nelegálně těženého dřeva: Evropská unie a Kamerun se spojily, aby zajistily legální původ dřevařských výrobků dovážených do EU

Evropská unie dnes podepsala dobrovolnou dohodu o partnerství s Kamerunem, který do EU vyváží nejvíce dřevařských výrobků ze všech států Afriky. Do července roku 2012 budou muset být všechny zásilky dřevařských výrobků z Kamerunu do EU opatřeny povolením, které prokáže, že obsahem zásilky je dřevo a dřevařské výrobky legálního původu. Tato dohoda svědčí o společném silném závazku spočívajícím v definitivním ukončení nelegální těžby dřeva, a podporuje probíhající reformy v Kamerunu usilující o dobrou správu v oblasti lesnictví a rozvoj. Pokud jde o spotřebitele v Evropě, ti budou mít jistotu, že výrobky ze dřeva (např. nábytek) dovezené z Kamerunu jsou legálního původu.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs uvedl: „Tato dohoda představuje v našem boji proti nelegální těžbě dřeva velký pokrok a přispěje k hospodářskému rozvoji a zmírnění chudoby v Kamerunu. Současně reaguje na stále větší očekávání Evropanů ohledně ověřeného legálního původu dřevařských výrobků. Evropští spotřebitelé z ní budou mít prospěch, neboť jim dá jistotu, že pokud kupují dřevo z Kamerunu, je legálního původu.“

Jednání o dohodě mezi Kamerunem a EU založená na aktivní účasti představitelů občanské společnosti a soukromého sektoru začala v roce 2007. Kamerun již vyvíjí vnitrostátní systém zpětného vysledování dřeva.

Nelegální těžba dřeva má zničující dopad na lesy po celém světě a lidi, kteří jsou závislí na zdrojích z lesů. Jak bude Evropská unie postupovat v boji proti nelegální těžbě dřeva, stanoví akční plán pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví z roku 2003. Základem této politiky je dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi vyvážejícími dřevo.

Kamerun je jedním z největších vývozců dřeva v Konžské pánvi, kde se nachází druhý největší tropický prales na světě. 80 % dřeva těženého v Kamerunu se vyváží do EU.

Největší africký vývozce tropických tvrdých dřevin do Evropy hodlá zavést vnitrostátní systém pro zajištění dodržování právních předpisů, které by se vztahovaly na dřevo a dřevařské výrobky prodávané do Evropské unie, ale i na domácím trhu a na trzích mimo EU. Evropská unie na oplátku zaručí všem dřevařským výrobkům z Kamerunu, jejichž legalita byla ověřena, neomezený přístup na celý svůj trh. Tyto posílené systémy kontroly rovněž umožní Kamerunu, aby zastavil nelegální odlesňování a znehodnocování lesů, která přispívají ke změně klimatu.

Za Kamerun podepsal dohodu kamerunský ministr Elvis Ngolle Ngolle odpovědný za oblast lesního hospodářství a ochranu přírody. Tato dohoda je třetí v řadě dvoustranných dohod mezi Evropskou unií a zeměmi produkujícími dřevo (v tomto roce byla podepsána dohoda s Konžskou republikou a v roce 2009 dohoda s Ghanou).

Informace pro tisk:

Tisková konference se bude konat na závěr slavnostního aktu podepsání dohody ve středu, 6. října 2010. Podrobnější informace obdrží novináři ve zvláštním sdělení.

Další informace:

Více informací o akčním plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví naleznete na internetových stránkách GŘ pro rozvoj.

Viz také MEMO/10/474

Internetové stránky komisaře Piebalgse


Side Bar