Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/128

Briuselis, 2010 m. vasario 5  d.

Telekomunikacijos. Europos Komisija ragina Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybą imtis priemonių dėl transliavimo licencijų išdavimo tvarkos

Europos Komisija šiandien įspėjo Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybą (RRT), kad antžeminių programų transliuotojų įpareigojimas savo programas perduoti naudojantis tam tikrų teikėjų paslaugomis trukdo konkurencijai ir neleidžia į rinką patekti naujiems antžeminio perdavimo paslaugų teikėjams. Komisija teigia, kad reguliavimo tarnyboms iš esmės nebereikia imtis priemonių transliacijų perdavimo rinkose. Tačiau RRT ketina toliau reguliuoti Lietuvos antžeminio transliacijų perdavimo rinkas, nes transliacijų perdavimo paslaugų teikėjams Lietuvos radijo ir televizijos centrui (LRTC) ir TEO užtikrintos išskirtinės rinkos sąlygos.

„Lietuvos valdžios institucijos turi užtikrinti, kad jų taikoma licencijavimo tvarka netrukdytų efektyviai konkuruoti transliacijų perdavimo paslaugų rinkose, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Konkurencija daugelyje valstybių narių padidėjo, nuo analoginio transliavimo pereinama prie skaitmeninio, todėl Europos Sąjungoje tokių rinkų reguliuoti nebereikia.“

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Pagal galiojančią transliavimo licencijų išdavimo tvarką tam tikriems transliacijų perdavimo paslaugų teikėjams suteikiamos išskirtinės turinio perdavimo teisės, o tai trukdo kurti alternatyvią transliacijų perdavimo infrastruktūrą. Tokia situacija ypač nepalanki konkurencijai ir žalinga daugumai transliuotojų ir vartotojų.“

2009 m. gruodžio 4 d. RRT informavo Komisiją, kad atliko analoginio ir skaitmeninio antžeminio televizijos ir radijo transliacijų perdavimo paslaugų rinkų tyrimą. RRT apibrėžė septynias tokias rinkas pagal tai, ar radijo dažniai skirti transliuotojui, ar transliacijų perdavimo paslaugų teikėjui.

Šias siauras rinkų apibrėžtis RRT pagrindė nevienoda transliuotojų padėtimi šių dviejų tipų rinkose.

  • Transliuotojai, kurie naudojasi jiems skirtais radijo dažniais, gali kurti savo infrastruktūrą, kurią dažniausiai diegia rinkoje įsitvirtinusio paslaugų teikėjo LRTC punktuose, t. y. savo įrangą sumontavę transliuotojai dažnai turi iš LRTC pirkti transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugas. Kitu atveju transliuotojai gali nuspręsti pirkti visas transliacijų perdavimo paslaugas iš kito teikėjo (dažniausiai LRTC).

  • Transliuotojai, kurie naudojasi transliacijų perdavimo paslaugų teikėjui suteiktais radijo dažniais, privalo pirkti jų transliavimo licencijoje nurodyto transliacijų perdavimo paslaugų teikėjo paslaugas. Konkurso būdu transliavimo licencijas išduodanti Lietuvos radijo ir televizijos komisija nurodo, kurio paslaugų teikėjo (LRTC ar TEO) paslaugomis transliuotojas gali naudotis. Transliuotojai paslaugų teikėjo rinktis negali.

Savo rašte Komisija paragino RRT atidžiai stebėti rinkos pokyčius, susijusius su mažmeninio ir didmeninio lygmens infrastruktūros ir paslaugų konkurencija, nes konkurencija gali tapti aktyvesnė pradėjus naudoti alternatyvias platformas, kaip antai kabelinė ir IP tinklais transliuojama televizija, arba jei tokią pačią antžeminio transliacijų perdavimo paslaugų infrastruktūrą sukurtų kiti paslaugų teikėjai.

Komisija pranešė RRT, kad Lietuvoje taikoma licencijų išdavimo transliuotojams tvarka yra teisinė kliūtis konkurencijai penkiose iš septynių atitinkamų rinkų. Ji taip pat pareiškė pasiliekanti teisę išnagrinėti, ar Lietuvos radijo ir televizijos komisijos transliavimo licencijomis transliacijų perdavimo paslaugų teikėjams suteikiama išskirtinė teisė atitinka ES teisės aktus. Be to, Komisija nurodė, kad jos pastabos neturi poveikio toliau nagrinėjant, kaip Lietuvoje įgyvendinama ES Direktyva 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų rinkose.

Pagrindiniai faktai

Komisija pastabas Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybai pateikė pagal ES telekomunikacijų taisyklių 7 straipsnyje nustatytą procedūrą ( MEMO/09/539 ) . Laikydamosi šios procedūros nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo tarnybos gali sukurti veiksmingos konkurencijos savo nacionalinėse telekomunikacijų rinkose sąlygas ir užtikrinti nuoseklumą visoje Europos Sąjungoje, taip pat privalo pranešti Komisijai apie savo taisyklių projektus. Jei sprendimai priimti dėl rinkos apibrėžčių arba dėl didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių, Komisija gali reikalauti, kad reguliavimo tarnyba priemonę atšauktų. Jei sprendimai susiję su taisomosiomis reguliavimo priemonėmis, ji gali pateikti pastabų, į kurias reguliavimo tarnyba privalo kuo labiau atsižvelgti.

Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybai išsiųstas raštas artimiausiomis dienomis bus paskelbtas šiuo adresu

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title


Side Bar