Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Bryssel den 4 oktober 2010

Kommissionär Andris Piebalgs föreslår att anslaget till Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria ökas med 10 %

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för bistånd, kommer i morgon att delta i den tredje givarkonferensen för Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria som hålls i New York. Två veckor efter FN:s plenarmöte på hög nivå om millennieutvecklingsmålen efterlyser Globala fonden en komplettering av sina resurser för 2011–2013. Om kompletteringen godkänns kommer EU:s bidrag till Globala fonden att öka med minst 10 % för perioden 2011–2013 och uppgå till 330 miljoner euro.

Inför konferensen uttryckte sig kommissionär Andris Piebalgs på följande sätt: ”Under FN-toppmötet om millennieutvecklingsmålen för två veckor sedan åtog sig världen att omsätta utvecklingsmålen i praktiken. Stunden är nu kommen för att förverkliga dessa åtaganden. En frisk befolkning är en förutsättning för att få till stånd en tillväxt i utvecklingsländerna som både är starkare än idag och kommer hela samhället till del, och för att länderna ska uppnå millennieutvecklingsmålen. EU kommer att fortsätta att stödja Globala fonden i kampen mot dessa dödliga sjukdomar.”

Under konferensen kommer kommissionär Piebalgs att tillkännage Europeiska kommissionens åtagande att öka sitt ekonomiska bidrag till Globala fonden. Förslaget ska först godkännas av budgetmyndigheten i EU och gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Kommissionens bidrag uppgår för närvarande till 100 miljoner euro per år för perioden 2008–2010.

Europeiska kommissionen är en av Globala fondens grundande medlemmar, och har gett fonden ett starkt politiskt och ekonomiskt stöd sedan 2002. Under åren 2002–2010 stod kommissionen för ett sammanlagt bidrag på 972,5 miljoner euro, vilket innebär att den är fondens femte största givare (efter Förenta staterna, Frankrike, Italien och Japan). Under samma tid bidrog EU med över 9 miljarder US-dollar eller 52 % av fondens resurser.

EU antog också slutsatser den 10 maj 2010 om sin roll för global hälsa, för att främja en stark EU-vision, att tala med en röst och handla gemensamt när det gäller hälsofrågor i världen, samt att stödja innovativa finansieringskällor för hälsosektorn för att kunna göra framsteg i riktning mot de millennieutvecklingsmål som handlar om hälsa.

Bakgrund

Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria inrättades 2001 som en del av den internationella reaktionen på den världsomfattande katastrofsituation som dessa tre smittsamma sjukdomar hade orsakat. Under perioden 2002–2009 anslog Globala fonden 19,3 miljarder US-dollar i form av 572 bidrag i 144 länder och betalade ut 10,3 miljarder US-dollar till bidragsmottagare (53 %). Tack vare fonden har fler än 2,5 miljoner människor fått behandling mot hiv/aids, 6 miljoner människor har behandlats för tuberkulos och 104 miljoner myggnät som behandlats med insektsgift för att skydda mot malaria har delats ut.

Ytterligare upplysningar:

GD Bistånds webbplats om bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Kommissionär Andris Piebalgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar