Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

V Bruseli 4. októbra 2010

Komisár Piebalgs navrhuje zvýšiť financovanie Globálneho fondu na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM) o 10 %

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs sa zajtra zúčastní na tretej konferencii o dobrovoľnom doplnení zdrojov Globálneho fondu na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii v New Yorku. Dva týždne po plenárnom zasadnutí OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia globálny fond navrhuje doplnenie jeho zdrojov na roky 2011 – 2013. V prípade prijatia tohto návrhu by sa príspevok EÚ do globálneho fondu na roky 2011 – 2013 mohol zvýšiť najmenej o 10 % a dosiahol by tak sumu 330 miliónov EUR.

Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj, pred konferenciou vyhlásil: „Pred dvomi týždňami, pri príležitosti samitu OSN o rozvojových cieľoch tisícročia, sa svet zaviazal urobiť z rozvojových ‚cieľov‘ tisícročia ‚skutočnosť‘. Dnes môžeme premeniť naše záväzky na činy. Bez zdravej populácie jednoducho nie je možné zabezpečiť vytvorenie vyššieho a inkluzívneho rastu v rozvojových krajinách na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia. Európska únia bude naďalej podporovať globálny fond v boji proti týmto smrteľných chorobám.“

Počas konferencie komisár Piebalgs oznámi úmysel Európskej komisie zvýšiť jej finančný príspevok do globálneho fondu. Návrh ešte musí byť schválený rozpočtovými orgánmi EÚ a skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT). Súčasný príspevok Komisie predstavuje 100 miliónov EUR ročne v rokoch 2008 – 2010.

Európska komisia, ktorá je zakladajúcim členom globálneho fondu, mu od roku 2002 poskytuje významnú politickú a finančnú podporu. V rokoch 2002 až 2010 prispela do fondu sumou v celkovej výške 972,5 milióna EUR, čím sa stala piatym najväčším darcom prostriedkov do fondu (po Spojených štátoch amerických, Francúzsku, Taliansku a Japonsku). Počas rovnakého obdobia Európska únia vložila do globálneho fondu viac než 9 miliárd EUR, čo predstavuje 52 % jeho zdrojov.

Dňa 10. mája 2010 Európska únia tiež prijala závery o svojej úlohe v otázkach svetového zdravia s cieľom vyjadriť jasnú víziu, jednotný hlas a akcieschopnosť EÚ v oblasti svetového zdravia a podporiť inovačné zdroje financovania v oblasti zdravia, aby sa pokročilo v dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia týkajúcich sa zdravia.

Kontext

Globálny fond na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii je globálnym mechanizmom financovania, ktorý bol založený v roku 2001 ako súčasť medzinárodnej reakcie na celosvetové ohrozenie spôsobené týmito tromi prenosnými chorobami. V rokoch 2002 až 2009 sa z globálneho fondu vyčlenilo 19,3 miliardy EUR pre 572 grantov v 144 krajinách a bolo uhradených 10,3 miliardy EUR v prospech príjemcov grantov (53 %). Vďaka tomuto fondu viac než 2,5 milióna osôb mohlo využiť liečbu HIV/AIDS, 6 miliónov osôb podstúpilo liečbu tuberkulózy a rozdelilo sa 104 miliónov posteľných sietí ošetrených insekticídmi v rámci prevencie proti malárii.

Viac informácií:

Webová stránka GR pre rozvoj o boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar