Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Bruksela, dnia 4 października 2010 r.

Komisarz Piebalgs proponuje zwiększyć o 10% środki na Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią

Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju, weźmie jutro udział w trzeciej konferencji poświęconej gromadzeniu środków finansowych na Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Konferencja odbywa się w Nowym Jorku, a jej uczestnicy będą składać dobrowolne deklaracje gotowości przekazania środków. Dwa tygodnie po posiedzeniu plenarnym ONZ na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju konieczne jest uzupełnienie zasobów funduszu na lata 2011–2013. Wkład UE w finansowanie funduszu, jeżeli zostanie zatwierdzony, mógłby wzrosnąć o przynajmniej 10% na lata 2011–2013, sięgając 330 mln euro.

W przeddzień konferencji Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju, stwierdził: „Dwa tygodnie temu na posiedzeniu ONZ na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju świat zobowiązał się przełożyć milenijne cele rozwoju na rzeczywiste efekty. Dziś od zobowiązań możemy przejść do czynów. A rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w krajach rozwijających się, służący realizacji milenijnych celów rozwoju, nie jest możliwy bez zdrowego społeczeństwa. UE będzie w dalszym ciągu wspierać fundusz w walce z tymi śmiertelnymi chorobami”.

Podczas konferencji komisarz Piebalgs ogłosi, że Komisja Europejska zobowiązuje się do zwiększenia środków finansowych, jakie przekazuje na fundusz. Wniosek w tej sprawie został już przedstawiony do zatwierdzenia władzom budżetowym UE oraz grupie państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Obecny roczny wkład Komisji wynosi 100 mln euro w okresie 2008-2010.

Komisja Europejska jest członkiem założycielskim funduszu. Od 2002 r. udziela mu znacznego wsparcia politycznego i finansowego. W latach 2002–2010 Komisja Europejska przekazała ogółem 972,5 mln euro, co czyni ją piątym największym ofiarodawcą środków na rzecz funduszu (po Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech i Japonii). W tym samym okresie cała Unia Europejska przekazała ponad 9 mld dolarów, co stanowi 52% zasobów funduszu.

Dnia 10 maja 2010 r. UE przyjęła także konkluzje w sprawie jej roli w kontekście zdrowia na świecie w celu propagowania jasnej wizji UE, jednomyślności i wspólnych działań na rzecz zdrowia na świecie, a także wspierania innowacyjnych źródeł finansowania sektora zdrowia w dążeniach do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju dotyczących zdrowia.

Podstawowe informacje

Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią jest światowym mechanizmem finansowania utworzonym w 2001 r. w odpowiedzi na nadzwyczajną sytuację na świecie spowodowaną przez te trzy choroby zakaźne. W latach 2002–2009 fundusz zaciągnął zobowiązania na kwotę 19,3 mld dolarów z przeznaczeniem na 572 dotacje w 144 krajach i wypłacił beneficjentom dotacji 10,3 mld dolarów (53%). Dzięki środkom z funduszu ponad 2,5 mln osób poddano leczeniu HIV/AIDS, a 6 mln osób objęto profilaktyką przeciwgruźliczą. W ramach zapobiegania malarii rozdano 104 mln moskitier nasączonych środkiem owadobójczym.

Więcej informacji:

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju dotycząca zwalczania HIV/AIDS, gruźlicy i malarii:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar