Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Brussel, 4 oktober 2010

Commissaris Piebalgs bepleit stijging met 10% voor Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/AIDS, tuberculose en malaria (GFATM)

Morgen zal Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, deelnemen aan de derde vrijwillige aanvullende toezeggingconferentie van het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/AIDS, tuberculose en malaria in New York. Twee weken na de plenaire vergadering op hoog niveau van de VN over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling doet het Wereldfonds een oproep om zijn middelen voor de periode 2011 – 2013 aan te vullen. Indien dit wordt goedgekeurd, kan de bijdrage van de EU aan het Wereldfonds voor de periode 2011 – 2013 met minstens 10% stijgen, tot een bedrag van 330 miljoen euro.

Voorafgaand aan de conferentie verklaarde Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs: "Twee weken geleden, naar aanleiding van de vergadering op hoog niveau van de VN over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, kwam de wereld overeen om de millennium-"doelstellingen" voor ontwikkeling om te vormen tot "realiteiten". Vandaag kunnen wij onze verbintenissen omzetten in acties. Een grotere en geïntegreerde groei in de ontwikkelingslanden met het oog op de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling is onmogelijk zonder een gezonde bevolking. De EU zal het Wereldfonds blijven steunen in zijn strijd tegen deze dodelijke ziekten."

Tijdens de conferentie zal commissaris Piebalgs de verbintenis van de Europese Commissie aankondigen om haar financiële bijdrage aan het Wereldfonds te verhogen. Het voorstel hangt af van de goedkeuring door de begrotingsautoriteiten van de EU en van de ACS-groep. Momenteel draagt de Commissie voor de periode 2008 – 2010 100 miljoen euro per jaar bij.

De Europese Commissie is een van de oprichters van het Wereldfonds. Sinds 2002 heeft de Commissie aanzienlijke financiële en politieke steun aan het Fonds verleend. Van 2002 tot 2010 heeft zij voor een totaal van 972,5 miljoen euro bijgedragen en daarmee is de Commissie na de VS, Frankrijk, Italië en Japan, de grootste donor van het Fonds. Over dezelfde periode heeft de Europese Unie meer dan 9 miljard dollar, of 52%, aan de GFATM-middelen bijgedragen.

De EU heeft op 10 mei 2010 tevens conclusies goedgekeurd over haar rol in de wereldwijde gezondheidszorg, om op dit gebied een sterke Europese visie te bevorderen, met één stem te spreken en eensgezind te handelen, steun te vinden voor innovatieve financieringsmiddelen voor de gezondheidssector met het oog op vooruitgang naar de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling met betrekking tot gezondheidszorg.

Achtergrond

Het GFATM is een mondiaal financieringsmechanisme dat werd opgericht in 2001 als onderdeel van de internationale respons op de wereldwijde noodsituatie die is veroorzaakt door deze drie besmettelijke ziekten. Van 2002 tot 2009 heeft het Wereldfonds 19,3 miljard dollar vrijgemaakt voor 572 subsidies in 144 landen en heeft het 10,3 miljard dollar uitgegeven aan begunstigden van een subsidie (53%). Meer dan 2,5 miljoen mensen konden zo behandeld worden tegen HIV/AIDS en 6 miljoen mensen tegen tuberculose. Er werden 104 miljoen bednetten die met een insectenwerend middel zijn behandeld, ter preventie van malaria uitgedeeld.

Meer informatie:

Website van DG Ontwikkeling over de bestrijding van HIV/AIDS, TBC en malaria:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar