Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Briselē, 2010. gada 4. oktobrī

Komisārs Piebalgs ierosina par 10 % palielināt līdzekļus, kas piešķirti Vispasaules fondam AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai (GATFM)

Rīt Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs piedalīsies Vispasaules fonda AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai trešajā brīvprātīgo līdzekļu devēju konferencē, kas notiks Ņujorkā. Divas nedēļas pēc ANO Augsta līmeņa sanāksmes par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM) Vispasaules fonds aicina papildināt tā līdzekļus 2011.-2013. gadam. Ja priekšlikumu apstiprinās, ES ieguldījums Vispasaules fondā 2011.-2013. gadam palielināsies vismaz par 10 % un sasniegs 330 miljonus eiro.

Pirms konferences Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Pirms divām nedēļām ANO TAM sanāksmē pasaules valstis apņēmās Tūkstošgades attīstības mērķus padarīt par realitāti. Šodien mēs varam pārvērst savas saistības rīcībā. Bez veselīgiem iedzīvotājiem vienkārši nevar panākt lielāku un integrējošāku izaugsmi jaunattīstības valstīs, lai sasniegtu TAM mērķus. ES turpinās atbalstīt Vispasaules fondu cīņā pret šīm nāvējošajām slimībām."

Konferencē komisārs Piebalgs paziņos par Eiropas Komisijas apņemšanos palielināt finanšu ieguldījumu Vispasaules fondā. Šis priekšlikums ir jāapstiprina ES budžeta lēmējinstitūcijām un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupas dalībniekiem. Pašlaik laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam Komisija piešķir 100 miljonus eiro gadā.

Eiropas Komisija ir viens no Vispasaules fonda dibinātājiem. Kopš 2002. gada tā ir sniegusi lielu politisku un finansiālu atbalstu. No 2002. līdz 2010. gadam Eiropas Komisija kopā ir ieguldījusi 972,5 miljonus eiro, kas padara to par piekto lielāko šā fonda līdzekļu devēju (pēc ASV, Francijas, Itālijas un Japānas). Tajā pašā laikposmā Eiropas Savienība ir nodrošinājusi vairāk nekā 9 miljardus dolāru jeb 52 % no GFATM līdzekļiem.

ES 2010. gada 10. maijā arī pieņēma secinājumus par tās nozīmi pasaules veselības aizsardzības nozarē, sekmējot pārliecinošu ES skatījumu, vienotu nostāju un rīcību pasaules veselības jomā un atbalstot inovatīvus finansējuma avotus veselības aizsardzības nozarei, lai virzītos uz TAM mērķu sasniegšanu saistībā ar veselību.

Vispārīga informācija

GFATM ir globāls finansēšanas mehānisms, kuru 2001. gadā izveidoja kā starptautisku reakciju uz pasaules mēroga ārkārtas situāciju, ko izraisīja šīs trīs lipīgās slimības. No 2002. līdz 2009. gadam Vispasaules fonds atvēlēja 19,3 miljardus dolāru 572 dotācijām 144 valstīs, un to saņēmējiem ir izmaksāti 10,3 miljardi dolāru (53 %). Ar tā palīdzību 2,5 miljoniem cilvēku tika nodrošināta HIV/AIDS ārstēšana un 6 miljoniem — ārstēšana no tuberkulozes, un tika izdalīti 104 miljoni ar insekticīdiem apstrādātu moskītu tīklu malārijas profilaksei.

Papildu informācija

Attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanu:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar